inleidende ppt prof. De Man

Report
HEEFT DE INDUSTRIE NOG EEN
TOEKOMST IN DE DIENSTENECONOMIE
VAN MORGEN?
Emeritiforum 27/02/2014
Em. Prof. Paul De Grauwe
Dr. Ir. Urbain Vandeurzen
Moderator Prof. Em. Hugo De Man
DE-INDUSTRIALISERING US/EU/J EEN FEIT!
Als gemeten in tewerkstelling!
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
2
GECOMPENSEERD DOOR DE DIENSTEN SECTOR
DIENSTEN
INDUSTRIE
‘70
‘80
‘90
2000
Prof. J. Konings KULeuven
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
3
MAAR LOST DAT ALLES OP?
-230.000 (50%ind)
+315.000(diensten)
>50% openbare s.
<20% innovatief
? Export? Handelsbalans?
? Staatsschuld
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
4
INDUSTRIE TOCH BELANGRIJK?




70% export, 77% O&O
Klassiek 1 ind. Job => +1,6 jobs,
Hitech 1 ind. job => +4 jobs (vives)
Co-locatie industrie-diensten
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
J. Konings
6
ONZE INDUSTRIE TE KLASSIEK?
METAAL
VOEDING
CHEMIE
TEXTIEL
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
7
WELKE INDUSTRIE MORGEN? (VANDEURZEN)
Eeuw
20
Technologie Productiefactor Product
I Fossiele Brandstof
Machines
Elektriciteit
Fabriek
Computer Chips, DNA, Nanoschaal
Informatie
‘Slimme’,duurzame
+
Hersens
Genetwerkte
III
Communicatie
Gepersonaliseerde
Kennis
(ICT)
Globalisering Diensten, producten
Nanogeneeskunde
+
IV Bio- Nanotechnologie
Nano-materialen
II
21
Arbeidsintensief Maakindustrie
Kapitaal
Mobiliteit
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
8
MAAR VALT DE MIDDENKLASSE ER UIT?
+
Klassieke
Bediende
Arbeider
Automatiseerbaar
+
-
Ongeschoold
Laag loon
Niet Automatiseerbaar
Hooggeschoold
Hoog loon
HiTech
http://www.technologyreview.com/featuredstory/515926/how-technology-isdestroying-jobs/?utm_campaign=newsletters&utm_source=newsletter-dailyall&utm_medium=email&utm_content=20130617
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
9
VELE VRAGEN DUS…

Em. Prof. P. De Grauwe
 Heeft
onze industrie nog een toekomst?
 Impact op scholingsgraad

Dr. Ir. U. Vandeurzen
 Welke
toekomst zal dat dan zijn?
 Bestaat er nog een duidelijke scheiding ind.–diensten?
Hugo De Man Em. Forum 27/02/2024
10

similar documents