PowerPoint Værktøjskasse

Report
Pårørendeundervisning:
Værkstøjskasse
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Sådan bruger du værktøjskassen
• Du kan plukke de modeller og slides fra værktøjskassen, som
du finder relevante i din undervisning
• Sæt ind i PowerPoint-præsentationen, der hører til temaet –
eller udlever som handouts
Klip ud hvad du har brug for
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Regulering af følelser
Fornuft
Følelser
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Vægten
Velbefindende
STRESS
Mangel på søvn
Vigtige begivenheder
BESKYTTENDE
FAKTORER
Medicin
Håndtering af
vanskeligheder mv.
GRUNDLÆGGEDE
SÅRBARHED
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Vægten
Sygdom
BESKYTTENDE
FAKTORER
Medicin
Håndtering af
vanskeligheder mv.
STRESS
Mangel på søvn
Vigtige begivenheder
GRUNDLÆGGEDE
SÅRBARHED
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Stress - Sårbarhed
Stress
Sårbarhed
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Stress-sårbarhedsmodellen
Stress
+ sygdomsgennembrud
Medfødt
sårbarhed
- sygdomsgennembrud
Tid
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
Stress og sårbarhed
maximum
tærskel
stress
syg
rask
minimum
lav
sårbarhed
UDVIKLET AF ZUBIN OG SPRING 1977
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
høj
Stress- sårbarhedsmodel
STRESS
+ Psykose
Medfødt
sårbarhed/
psykosetærskel
- Psykose
TID
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur
10 gode råd til pårørende
1. Tag IKKE diskussioner, når nogen er ”oppe i det røde felt” – vent
2. Tag samtalen, når der er kommet ro på
3. Lad være med at gætte hvad den anden ønsker – spørg
4. Undgå at kritisere unødigt – den ”syge” er ogte mere end rigeligt kritisk
overfor sig selv
5. Respekter den andens følelser – du behøver ikke nødvendigvis at forstå
dem
6. Vær tydelig i, hvad du forventer eller ønsker. Sig hvis du vil være i fred
7. Undgå ironi
8. Vær nysgerrig og undersøgende, spørg ind til hvem, hvad, hvor, men
ikke ”hvorfor”
9. Husk at den ”syge” ikke er ude på at genere dig, men reagere pga.
vanskeligheder
10. Undgå at være dømmende
Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt
ustabil personlighedsstruktur
11
Samtalen med børn
• Skal afspejle barnets virkelighed
• Dvs. rumme både negative og
positive følelser:
• Savn, vrede, rædsel, frygt og sorg
og
• Muligheder, glæde, kærlighed, håb
• Skal fratage barnet bekymringer og
ansvarsfølelse
• både for årsag samt helbredelse
Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil
personlighedsstruktur

similar documents