Asennetalkoot - mistä rasisminvastaisessa kampanjassa

Report
Asennetalkoot
Rasisminvastainen viikko
16.-22.3.2015
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Miksi Punainen Risti toimii rasismia
ja eriarvoisuutta vastaan?

Suomen Punaisen Ristin mandaattiin kuuluu avustaa kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia: kampanjoimalla avoimesti
puolustamme niitä, joiden on vaikea itse puolustautua.

Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi joutuneita myös koko
yhteiskuntaa. Haluamme tukea yhteiskunnan kehittymistä
sellaiseksi, jossa kaikilla on hyvä olla.

Halu tehdä rasisminvastaista työtä kumpuaa Punaisen Ristin
periaatteista: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus.
Rasisminvastaisella viikolla
 Puhumme syrjintää ja rasismia kokeneiden puolesta
 Puhumme moniarvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta
 Teemme rasisminvastaista talkootyötä
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Mitä Asennetalkoot tarkoittaa?
 Meillä jokaisella on vastuu rasisminvastaisen ilmapiirin
luomisessa:
• vanhemmilla, isovanhemmilla ja muilla aikuisilla
kasvattajina
• lapsilla ja nuorilla ystävä- ja harrastuspiireissään
• työpaikoilla
• joukkoliikennevälineissä, julkisissa tiloissa
• sosiaalisessa mediassa
• ammattikasvattajina

Rasisminvastainen talkootyö luo yhdenvertaista
yhteisöllisyyttä
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Mitä rasisminvastaisella
viikolla tapahtuu?
 Järjestämme katukampanjoita; teemme talkoohengessä
hyviä rasisminvastaisia tekoja ja muita tempauksia
 Pyydämme ihmisiä ympäri valtakunnan kertomaan omista
hyvistä rasisminvastaisista teoistaan. Parhaat teot
palkitaan!
 Peluutamme koululaisia, vapaaehtoiskavereita, opiskelijoita
ja ohikulkijoita Rasismivisalla
 Tarjoamme kouluille aamunavauksia ja
oppituntimateriaaleja sekä ideoita kampanjan
toteuttamiseksi kouluyhteisöissä
 Myönnämme Ennakkoluuloton edelläkävijä –
kunniakirjoja järjestömme ulkopuolisille ihmisille tai
yhteisöille, jotka toimivat etnisen yhdenvertaisuuden
puolesta
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Asennetalkoot valloittaa Suomen:
Rasisminvastainen roadtrip 2015
 Asennetalkoot lähtee Suomen kiertueelle
 Roadtripille kutsutaan mukaan mielenkiintoisia
julkisuuden henkilöitä, joilla on painavaa sanottavaa
rasismista tai rasisminvastaisuudesta
 Automatkan varrella osallistujat tekevät
rasisminvastaisia tempauksia, kouluvierailuja,
videointeja, keskusteluja ja muita performansseja tien
päällä, huoltoasemilla ja pikkupaikkakunnilla
 Kiertue kulkee kuorma-autolla, saattajana SPR:n auto
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Roadtripin reitti







Rovaniemi ma 16.3.
Kemi ti 17.3
Vaasa ke 18.3
Iisalmi to 19.3
Joensuu pe 20.3
Kouvola la 21.3
Helsinki 21.3
Hyppää roadtripin kyytiin:
Eirasismille.fi/asennetalkoot
Facebook: Ei rasismille -ryhmä
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Kutsumme mukaan uusia
vapaaehtoisia ja jäseniä
 Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto
rasismia ja syrjintää vastaan
 Punaisen Ristin toiminta on tarkoitettu
kaikille. Kampanjan yhteydessä
rekrytoimme uusia vapaaehtoisia ja
jäseniä
 Kampanjamateriaalin mukana
yhteydenottolomake SPR:n
toiminnasta kiinnostuneille
 Kun olemme kampanjoineet rasismia
vastaan, tarjoamme heti perään
toimintaa
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA
Materiaalit toiminnan tukena
 Nettisivut:
www.eirasismille.fi/asennetalkoot
 Roadtrip ja oheismateriaali sosiaalisessa
mediassa (Facebook: Ei rasismille- ryhmä)
 Kampanjan koulumateriaali:
www.punainenristi.fi/koulusivut
 Katukampanjamateriaali (hyvien tekojen
keräyslomakkeet, tarrat, Rasismivisa jne.):
www.punaisenristinkauppa.fi
 Rasisminvastaisen kampanjan oma ryhmä
(ohjeistukset, tiedotepohjat jne.) RedNetissä:
http://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
RASISMINVASTAINEN KAMPANJA

similar documents