METSÄNUUDISTAMINEN JUKKA-PEKKA VAPANIEMI 22.1.2012

Report
METSÄNUUDISTAMINEN
JUKKA-PEKKA VAPANIEMI
22.1.2012
1
metsänhoitoyhdistys
2
ENNEN HAKKUUTA
 Metsänkäyttöilmoitus pitää jättää
metsäkeskukselle kaksi viikkoa ennen hakkuun
aloitusta
 Se on suunnitelma metsän uudistamisesta
– Uudistamistapa
– Muokkaustapa
– Puulaji
 Uusi metsä täytyy perustaa kolmen vuoden
aikana
3
metsänhoitoyhdistys
TAVOITTEET JA KEINOT
 Kasvupaikalle sopivin puulaji
 Nopeus usein valttia– ollaan edellä heinää ja
vesakkoa (ei turhia välivuosia)
 Hyvällä muokkauksella varmistetaan
uudistamisen onnistuminen
 Ammattitaitoinen työvoima (suunnittelu,
muokkaus ja istutus)
4
metsänhoitoyhdistys
OMIA KOKEMUKSIA
 Älä näpertele - vältä tosi pieniä kuvioita. Esim.
vaikea tulevaisuudessa myydä 0,2 ha
ensiharvennusta
 Halvin vaihtoehto ei ole välttämättä paras –älä
säästä väärässä paikassa
 Metsäsi seuraavat 50-90 vuotta riippuu siitä,
miten onnistut
 Useimmiten seuraava sukupolvi pääsee
hyödyntämään työsi tuloksen
5
metsänhoitoyhdistys
6
7
8
9
10
11
12
Istuta tarpeeksi syvälle !
OMIA KOKEMUKSIA
 Vaikka tekee työt kuinka hyvin, silti voi
epäonnistua, koska luonto on osapuolena.
 Erilaiset tuhot: myyrät, hirvet, hyönteiset
sienitaudit jne.
 Taimikosta on myös huolehdittava. Jos laiminlyö
taimikon varhaishoidon tai taimikonhoidon, niin
hyvä työ saattaa mennä hukkaan
 Olethan muistanut tehdä kevään
taimitilauksen??
13
 KIITOS!!
metsänhoitoyhdistys

similar documents