a termelő ember

Report
A TERMELŐ EMBER
ELŐZMÉNYEK
A ZSÁKMÁNYOLÁS KORA
• Az őskor embere a köveket, husángokat
fegyverként, szerszámként használta
• Az ember a zsákmányolás közben szerzett
tapasztalatai segítségével tökéletesítette
szerszámait, fegyvereit, élelemszerző
technikáit
• Az egymásrautaltság összetartotta az
embereket
A ZSÁKMÁNYOLÁS KORA
• A közös munkát nemek és életkor szerint
osztották meg
• Az ember megismerte, használta és
előállította a tüzet
• A közös munka során alakult ki és fejlődött az
ember beszéde
FOGALMAK
• HORDA: Az élelem megszerzését leginkább
biztosító életközösség
• KÖZÖSSÉGI TULAJDON: Senki nincs kizárva a
természet javainak használatából
• NAGYCSALÁD: nagyszülők, szülők, gyerekek
együttélése
• NEMZETSÉG: vélt, vagy valódi közös őstől
származó, vérrokonsággal összekapcsolt
emberek csoportja
ÖSSZEFÜGGÉSEK
• A változó természeti (éghajlati) körülmények
kihatnak az ember életmódjára, az embert
alkalmazkodásra késztetik
• A tűz előállításának képessége lehetővé tette a
fémek megismerését, használatát előállítását.
• A zsákmányolás során az ember felfedezte az
élelemtermelés technikáit.
• A vándorlás során az emberek kapcsolatba
kerültek más emberekkel(kultúrákkal) akikkel
kicserélték eszközeiket, ismereteiket
A ZSÁKMÁNYOLÁSTÓL A
TERMELÉSIG
AZ ŐSKOR KORSZAKAI
Kőkorszak: az emberré válás és az írást ismerő
kultúrák közötti időszak
Paleolitikum: őskőkorszak – pattintott kőkor
Neolitikum:
újkőkorszak – csiszolt kőkor
(i.e.10000-3000)
i.e.70000-10000 éve utolsó jégkorszak
TÉNYEK
• KB. 30000 évvel ezelőtt kihal a Neander-völgyi
ősember
• KB. 160000-60000 a mai ember (homo
sapiens sapiens) kialakulása és elterjedése a
Földön
• Ez a földtörténet jégkorszaka idején történt
• KB. 15-10000 évvel ezelőtt véget ért a
jégkorszak
A JÉGKORSZAK UTÁN
• A maihoz hasonló éghajlati viszonyok
kialakulása
• A jégtakaró visszahúzódik a sarkkörök felé
• A térítők (Rák, Bak) mentén lassú
elsivatagosodás kezdődik
• A fő élelemforrást jelentő nagytestű
emlősállatok kipusztulnak
• (mamut, gyapjas orrszarvú, óriás antilop…)
EURÓPA A JÉGKORSZAK IDEJÉN
KÖVETKEZMÉNYEK
• A vadászat nem biztosít elegendő táplálékot
• A gyűjtögetés szerepe megnő
• Az embert a gyűjtögetés során szerzett
tapasztalatok rávezetik a termelésre
• Kialakulnak az első termelő közösségek- Az
ember tudatosan termel, állít elő élelmiszert
• Földművelés
• Állattenyésztés
A „TERMÉKENY FÉLHOLD”
A „TERMÉKENY FÉLHOLD”
A TERMELÉS FELTÉTELEI:
• Csapadékban gazdag,tápanyagokban dús talaj
• Megfelelő éghajlati adottságok (napsütés,
hőmérséklet)
• Őshonos vadon élő, házasítható állatok
• Vadon termő gabonanövények
• Bővülő termelési ismeretek
A TERMELÉS KEZDETEI
ÁLLATTENYÉSZTÉS
• HÁZIASÍTÁSI LÁZ: sertés, juh, kecske, kutya,
szarvasmarha ló, baromfi
• Elsődleges hasznosítás: hús, bőr, csont
• Másodlagos hasznosítás: tej, tojás, gyapjú,
igavonó erő
• Álatartó nomád közösségek létrejötte a
földművelésre alkalmatlan területeken
(sivatag pereme, sztyeppe)
FÖLDMŰVELÉS
• A gyűjtögetés tapasztalatai vezetik rá az
embert a földművelésre
• Mezőgazdasági termelő közösségek létrejötte
• Hegyvidék: elegendő csapadék
• A folyóvölgyekben: öntözés
• Új eszközök: kapa, ásóbot, sarló, igavonó
állatok
• Letelepedett életmód- településforma FALU
AZ ÉLELEMTERMELÉS FORRADALMA
• Az élelemtermelés új települési és
munkamegosztási viszonyokat eredményezett
• A kedvező termelési feltételek a megtermelt
javak mennyiségének jelentős növekedését
eredményezték
• A közösség többet termelt, mint amit
elfogyasztott – Kialakul a FELESLEG
• FELESLEG- MUNKAMEGOSZTÁS-MESTERSÉGEK
A MESTERSÉGEK SZÜLETÉSE
• A felesleg lehetővé teszi, hogy a közösség nem
minden tagjának kell részt venni a
termelésben. ÚJ TÍPUSÚ MUNKAMEGOSZTÁS
• Kialakuló mesterségek
• Szövés-fonás, fazekasság, bőrművesség,
fémművesség
• A termelőmunka és a védelem szervezéseVének Tanácsa
• Papok, katonák – Törzs : védelmi szerep

similar documents