File

Report
1. KONSEP TINGKAH LAKU
BERMASALAH
Perlakuan yang dimanifestasikan secara
konsisten dalam satu jangka masa lama
yang akan memberi kesan buruk dalam
perkembangan pembelajaran murid dan
seterusnya menghalang mereka terlibat
secara aktif di dalam atau di luar bilik
darjah.
DEFINISI

Tingkahlaku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang
tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak
kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah.

Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati
tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan
individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila
menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini
menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan
individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian
persekitarannya.

Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada
sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di
dalam bilik darjah.




Kindsvatter (Levin & Nolan, 2004) - tingkah laku
bermasalah atau salah laku.
Feldhusen (Levin & Nolan, 2004)-gangguan
terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang
lancar.
Emmer dan rakan-rakan (Levin & Nolan, 2004) mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran
beberapa orang murid untuk jangka masa tertentu.
Shrigley (Levin & Nolan, 2004) apa jua tingkah
laku yang mengganggu pengajaran guru atau
bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun
fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.
GURU
DIRI MURID
DISTRUPTIF
SEKOLAH
DISTRUKTIF
KONSEP
DISIPLIN &
TINGKAH LAKU
JENIS-JENIS
TINGKAH
LAKU
SEBAB BERLAKU
MASALAH
DISIPLIN &
TINGKAH LAKU
MASALAH
DISIPLIN
& TINGKAH
LAKU
BERMASALAH
BILIK DARJAH
LATAR
BELAKANG
MURID
TINGKAH LAKU
BERMASALAH
DALAM BILIK
DARJAH
HIPERAKTI
F
PENDIA
M
SENSITIF
MENIPU
KURANG BERI
PERHATIAN
DISTRUPTIF
JENIS-JENIS
TINGKAH
LAKU
DISTRUKTIF
Tingkah laku
membahayakan orang
lain :◙ Hiperaktif
◙ Kelakuan nakal
◙ Bising
◙ Bergerak sesuka hati
◙ Ketawa kuat
◙ Agresif secara
lisan/fizikal
Tingkah laku
membahayakan diri,
sekolah, masyarakat :◘ Permusuhan nyata
◘ Vandalisme
◘ Kumpulan liar
◘ Klik
◘ Geng
DIRI
MURID
• Kebosanan dengan aktiviti kelas
• Masalah emosi
• Kekurangan keperluan fisiologi
• Percubaan gaya baru
LATAR
BELAKANG
MURID
• Penceraian ibu bapa
• Penyakit kronik yang serius
• Kematian ahli keluarga
• Sosioekonomi keluarga
GURU
• Penyampaian kandungan
guru tidak jelas
• Penyediaan bahan yang
tidak relevan
SEKOLA
H
• Peraturan yang ketat
• Ruang pembelajaran yang tidak
relevan dan tidak bermakna
• Terpaksa mematuhi autoriti guruguru
KURANG MEMBERI
PERHATIAN
HIPERAKTIF
Murid tidak mendengar apabila guru mengajar dan tidak
fokus semasa P & P dijalankan
Kanak-kanak bersifat impulsif dan sering mengganggu
perbualan, aktiviti atau menyatakan sesuatu tanpa
berfikir
Murid mudah mengalih perhatiannya dan sukar
menyiapkan tugasan
PENDIAM
Murid ini tidak melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan
kelas, tidak menyumbangkan dan bertukar idea
SENSITIF
SENSITIF
PENDIAM
Murid ini sukar ditegur dan mudah merajuk
Sentiasa memerlukan peneguhan dan sokongan
MENIPU
MENIPU
Murid ini mempunyai kecenderungan untuk tidak
bercakap benar
Klasifikasi tingkah laku
bermasalah.

a)
b)
Tingkahlaku bermasalah boleh
diklasifikasikan kepada dua :
tingkahlaku masalah dalaman.
tingkahlaku masalah luaran.
Tingkahlaku masalah dalaman
Tingkahlaku masalah luaran
Kebimbangan, perasaan takut
Mengingkar arahan
Sedih, murung
Menentang
Bersikap apetatik (tidak
mempedulikan)
Agresif
Suka menyendiri, penarikan diri
Argumentatif (suka berhujah)
Kecenderungan menyalahi diri
sendiri, perasaan serba salah
Tidak mempercayai,
kecenderungan menyalahi orang
lain
Perasaan rendah diri
Destruktif
Malu, terlalu sensitif
Menipu, mencuri
Keasyikan pemikiran tentang
sesuatu perkara
Sukar mengawal diri dan cemburu
Ciri-ciri masalah tingkahlaku.
Kebanyakkannya akan mengalami gangguan
daripada aspek berikut:
I) Interaksi sosial
2) Komunikasi ( lisan dan bukan lisan)
Sukar untuk meluahkan keinginan sendiri.
3) Minat dan aktiviti.
Suka membuat gerakan yang berulang-ulang
yang aneh.
4) Masalah dalam aktiviti motor/ fizikal
Menjadi terlalu aktif atau terlalu lembap.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi.
Mewarisi sifat atau tingkah laku bermasalah.
- ketidakseimbangan biokimia dalam diri seseorang,
masalah neurologi atau kecederaan sistem saraf pusat.
 Faktor behavioral.
- kegagalan mempelajari tingkahlaku menyesuaikan diri.
 Faktor sosiologi:
- melabel individu berdasarkan latar belakang dan pengaruh
budaya sesuatu masyarakat.
 Perubahan dalam sesebuah keluarga.
-Contoh: kelahiran adi beradik yang baru, penceraian atau
ibu bapa tiri baru.
 Media massa.
-Cerita-cerita ganas dan lucah.

KAEDAH MENGENAL PASTI MURID YG
MEMPUNYAI TINGKAH LAKU BERMASALAH

Kaedah Berasaskan Ujian
 Kaedah bukan ujian
- pemerhatian
- temuduga
- kaedah penyelidikan
 Kajian Kes
 Kajian Dokumen
 Kajian Rentasan
 Kajian Menegak
Mengenal pasti kanak-kanak
bermasalah tingkah laku
Kesukaran dalam pembelajaran yang
sukar dinyatakan secara intelektual,
sensori dan faktor kesihatan.
 Kesukaran mewujudkan interaksi
dengan guru dan rakan.
 Tingkah laku abnormal dalam situasi
biasa.
 Menunjukkan kelakukan yang berkaitan
dengan rasa takut.

TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU
 Alat
Pengukuran
Personal
 Teknik Pencegahan
 Tindakan
Pembetulan
Cara-cara guru mengatasi
tingkah laku bermasalah
Belajar Sambil Bermain.
 Main Peranan.
 Kaedah dan Teknik Pemudahcaraan.
 Tunjuk Cara (Demonstrasi).
 Peneguhan Positif.
 Peneguhan Negatif.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU






Mengenal pasti tingkah laku bermasalah
murid
Tentukan matlamat t/laku yg diinginkan
Pilih strategi yg sesuai
Aplikasi strategi
Ubahsuai dan ubah strategi jika gagal
Apilkasi strategi baru secara sistematik
Implikasi kepada pengajaran dan
pembelajaran
Murid yang lain tidak dapat
menumpukan perhatian kepada P&P.
 Mewujudkan pergaduhan.
 Interaksi antara guru dengan murid lain
terganggu.
 Proses P&P tidak dapat berlangsung
dengan lancar.

IMPLIKASI TINGKAH LAKU BERMASALAH
KEPADA PROSES P & P
Mengawal bilik darjah
termasuk mengurus tingkah
laku bermasalah akan
menjamin keberkesanan P
& P. Jika ia tidak diambil
dgn serius wlp persediaan
dibuat dgn baik objektifnya
tidak akan tercapai.

similar documents