Il-Kebbies tal-Fanali - il

Report
Il-Kebbies tal-Fanali
Anton Buttigieg
Marilyn Saliba





Twieled f’Għawdex fis-sena 1912 u
miet fis-sena 1983.
Il-poeta tan-natura.
Buttigieg ifaħħar lill-ambjent Malti
bil-pjanti u l-annimali tiegħu.
Ħadem bħala avukat u bħala spettur.
Fl-1976 laħaq it-tieni President ta’
Malta.
Marilyn Saliba
Kull flgħaxija
Kif mal-għabex
Tnin u tmut saħħet il-jum,
Marilyn Saliba
Jiġi Majsi bis-sellum
U jixgħelli taħt it-tieqa
Fanal ċkejken,
Li tal-lejl itaffi d-diqa.
Marilyn Saliba
Saħħti wkoll
Qed inħossha tmut kuljum;
Iżda msejkna l-Poeżija,
Kull flgħaxija,
Dlonk tixxabbat mas-sellum,
U ġo qalbi
Tixgħel naqra ta’ fanal
Illi jtaffi ftit id-diqa sa ma jmut ta’ ħajti l-fdal.
Marilyn Saliba
Allaħares ma kienx Majsi
illi jagħmel ftit tad-dija;
u ma’ Majsi – allaħares –
Ma kenitx il-Poeżija!
Marilyn Saliba

similar documents