Servant Leadership begint bij jezelf

Report
Servant Leadership
begint bij
jezelf…
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
1
Maori
Wat is mijn berg?
Wat is mijn rivier?
Wat is mijn kano (waka)?
2
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
Achtergrond
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
Thema’s
• Servant Leadership
• Persoonlijke ontdekkingstocht
• Het morele kompas..
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
4
Een voorbeeld
Sabirul Islam an ordinary East End teenager
made the jump to setting up his first business
at the age of 14. Learning in the power of self
belief and inspiration Sabirul took a step
forward to start trading at the age of 16.
Now aged 20, Sabirul’s vision to inspire young
people has expanded to a global scale giving
young people the belief that ordinary
individuals who do something unique makes
them extraordinary.
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
5
The Hunger Project
Missie
Wij zien mensen als krachtige
individuen die in principe
uitstekend in staat zijn hun
eigen honger te beëindigen.
Voorwaarde is dat ze de
benodigde capaciteiten
ontwikkelen en kansen
herkennen en grijpen. Daar
investeren wij in met o.a.
landbouwtrainingen,
alfabetiseringslessen, HIV/AIDS
voorlichting, microcredieten en
leiderschapstrainingen.
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
6
Twee vragen…..
1. Wat raakt jou?
2. Hoe verhoudt zich dit tot je werk?
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
7
Greenleaf
•
•
•
•
Robert K. Greenleaf (1904-1990)
Organisatieadviseur ATT, Harvard docent
Zelf een Servant Leader
Inspiratie: Boek: Reis naar Morgenland: Journey to the East, Herman
Hesse (Leo)  bracht nieuwe beweging op gang
•
•
•
•
Verdienste Greenleaf: samensmelten leiden en dienen (paradox)
1970: Essay ‘De dienaar als leider’
Greenleaf Center opgericht
Hij onderzocht welke leiders het meest effectief waren:
‘the ones meeting and identifying the needs of others’.
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
8
Servant Leadership
De beste test:
Worden degenen die gediend worden gezonder,
wijzer, vrijer, autonomer en willen zij op hun
beurt ook anderen dienen?
(Greenleaf, 1970)
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
9
Kenmerken o.a.
• Het beste uit je mensen halen
• Je mensen faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te doen
• Je in dienst stellen van de ontwikkeling van je mensen,
opdat zij groeien als mens en professional en intrinsiek
willen bijdragen aan organisatieresultaten
‘Een dienend-leider stelt de belangen van anderen op de eerste
plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten
om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.’
(Greenleaf)
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
10
Ambitie en succes…
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
11
Twee vragen…..
1. Wat is het soort leiderschap in jouw omgeving?
2. Is dat congruent met waar jij zelf in gelooft?
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
12
Coachen en ontwikkelen…
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
13
Groei en authenticiteit…
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
14
Zaaien, maar niet oogsten…
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
15
Dysfunctioneel leiderschap
• Macht, kennis en politiek zijn nog steeds dominante drijfveren in onze
maatschappij
• Leiderschap dat wordt gedreven door en gebruik maakt van angst en de
behoefte aan voortdurend applaus, bevestiging en macht is op den
duur niet succesvol
• Hoe kortcyclischer de doelstellingen en targets zijn, hoe
individualistischer en ego-centrischer de resultatendrang van leiders
• Als ethische beginselen overboord worden gezet uit oogpunt van
zelfbegunstiging leidt dat tot grote risico’s
• Teveel stress kan leiden tot onzekerheid en angst. Het brengt antisociaal gedrag, paranoide gedachten en een beschuldigende houding
teweeg met overtrokken oordeelsvorming en bevooroordeeldheid.
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
16
Dienend leiders
• Dienend leiders luisteren goed, en zijn ondersteunend en coachend
waardoor anderen zich geïnspireerd voelen, gewaardeerd, bemoedigd
en trots op wat bereikt wordt
• Hun leidraad is het innerlijk kompas dat wordt aangetrokken door
integere, ethische waarden (respect, vriendelijkheid, eerlijkheid,
rechtvaardigheid, coöperatie, dienstbaarheid)
• Zij tonen een zichtbare aanwezigheid van twijfel, eigen kwetsbaarheid
en vragen hulp. Het is een combinatie van wilskracht met nederigheid.
• Primair willen zij goed doen voor anderen, niet voor zichzelf. Zij hebben
wijsheid en geduld.
Dit gaat niet alleen over leiders , maar ook over ons!
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
17
De toekomst..
Uit de charter voor het nieuwe leiderschap van
(Young Bilderberg Conferentie, juni 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leiders moeten in hun gedrag een voorbeeld zijn
Leiders moeten sturen op vertrouwen, niet macht en controle
Leiders zijn ambitieus en innovatief en zorgen voor een inspirerende
werkomgeving
Leiders hanteren een balans tussen optimale groei en de belangen van
de stakeholders
Leiders hanteren een brede opvatting over waardecreaties en werken
vanuit een lange termijnperspectief. “Waarde” is ook “winst” in
termen van duurzaamheid.
Leiders beheersen zich in het verwerven van inkomen en nemen met
een faire beloning genoegen.
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
18
Wat kan HR doen?
• Weet waar je voor wilt staan, ken je
eigen missie, zoek partners die dit
met je delen
• Luister goed, empatisch en met
respect naar de dilemma’s van
leiders, zoek hun morele kompas
• Breng de discussie over de visie op
leiderschap in de organisatie op
gang
• Zorg voor inspiratie, een
voedingsbodem voor jezelf en voor
leiders om je heen
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
19
De lessen van mijn reis
• Ambitie en succes zijn soms
betrekkelijk .. Op die route neemt je
geluk soms een andere afslag
• Je innerlijke stem is je beste
kompas, maar kan grote gevolgen
hebben
• De context van je werk kan je in een
morele spagaat brengen
• Leren houdt nooit op, zelfreflectie is
een must...
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
20
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
21
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
22
The Paradoxical Commandments
by Dr. Kent M. Keith
People are illogical, unreasonable, and self-centered.
Love them anyway.
If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
Do good anyway.
If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.
The good you do today will be forgotten tomorrow.
Do good anyway.
Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.
The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
Think big anyway.
People favor underdogs but follow only top dogs.
Fight for a few underdogs anyway.
What you spend years building may be destroyed overnight.
Build anyway.
People really need help but may attack you if you do help them.
Help people anyway.
Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth.
Give the world the best you have anyway.
Erna Baars
30 nov 2010
NVP minisymposium
23

similar documents