PowerPoint-presentatie

Report
Van Zwak naar Beter
Jij maakt het verschil!!!
Quickwinst
- MT stuurt aan, maakt een plan van
aanpak
- Confrontatie team met de feiten,
volledige transparantie
-
Uren GL wegzetten
-
Docenten GL benaderen en doelen
stellen
-
Ouders informeren
Plan van aanpak
Introductie Opbrengst gericht werken
- Hanteren als methode
- Werken aan eigen professionalisering
- Plannen volgens de PDCA cyclus
- Plan – DO – Check - Act
Praktijk toetsing
- SE,s kwaliteitscheck door het VEC
- Training; “Hoe maak ik een goede
toets?” Cinop Toetsplaza/examenkapstok
- Iedere periode SE check
- Inhoudelijk check van de SE’s door de
vakdocenten
- Gebruik VAS Citotoetsen
Leren analyseren
Iedere rapport periode analyse maken van
• Het tot stand komen van het cijfer.
• Wat gaat er goed en wat niet?
• Feedback vragen aan de groep, klopt mijn analyse?
• Wat zijn mijn (docent) verbeterpunten?
• Wat zijn de verbeterpunten voor de leerling?
• Welk doel stellen we ons voor de volgende periode?
Vakgroepen in hun kracht zetten =
verantwoording geven voor hun vak, het
leerproces.
•
Vakwerkplan maken
•
Vakgroep voorzitter stuurt aan en bepaald
•
Overleg momenten in de jaarplanner gezet
•
Met de directie, teamleiders en met de leden
Opbrengsten tot nu toe
1. Van rood naar groen!!!!!!!!!!!
2. OGW is bij docenten grotendeels ingebed.
P = doelen stellen in de vakgroepen en per les
D = aandacht voor toetskwaliteit
C = analyseren van de resultaten
A = bijstellen en verbeteringen aanbrengen in de
lessen
3. Ouders worden regelmatig geïnformeerd over
resultaten.
4. Vakgroepen werken gestructureerd en doelgericht.
Successen delen en vieren
Wij maken het verschil!!

similar documents