Transitiequiz: vragen en resultaten

Report
TRANSITIEQUIZ
onder leiding van
Lucille Werner
ALGEMENE
TRANSITIEVRAGEN
Waar komt het woord TRANSITIE
eigenlijk vandaan?
1. Uit het Grieks
13.8%
2. Uit het Latijn
86.2%
Wat is eigenlijk het verschil tussen
transformatie & transitie?
1. Transformatie is het veranderproces naar een nieuwe betere
vorm. Een transitie is een structurele verandering, een overgang.
68%
2. Transformatie is een structurele verandering, een overgang. Een
transitie is het veranderproces naar een nieuwe, betere vorm.
32%
We horen van alles over de decentralisaties
via de media: politici, cijfers, ontslagen.
Maar in mijn werk merk ik nog niets van wat
er gaat gebeuren in 2015.
1. Eens
9%
2. Oneens
91%
MAATSCHAPPELIJK
RENDEMENT
De inzet van de ideeën en betrokkenheid van
burgers, zoals de ondernemer in dit filmpje,
levert een veel betere dienstverlening op.
1. Eens
89.2%
2. Oneens
10.8%
Het filmpje laat zien, dat er zo ontzettend veel
kansen zijn, dat het halen van de bezuinigen in
mijn gemeente/organisatie zeker zal lukken.
1. Eens
36%
2. Oneens
64%
PARTICIPATIEWET
Onze Wijkteamprofessionals weten voldoende
wat er nodig is om mensen weer langdurig te
laten participeren op de arbeidsmarkt.
1. Eens
44%
2. Oneens
56%
Onze sociale dienst en zorg- en welzijnsorganisaties hebben korte lijnen met elkaar om
de ondersteuning van hun klanten met elkaar af
te stemmen.
1. Eens
42%
2. Oneens
58%
MET MEER VRIJWILLIGERS DE
TAKEN IN ZORG EN WELZIJN
VORMGEVEN
1,6 miljoen mensen geven meer dan acht
uur per week en/of langer dan drie
maanden hulp.
1. Juist
83%
2. Onjuist
17%
JEUGD- EN WIJKTEAMS
Sociale (wijk)teams zijn het wondermiddel
voor alle ondersteuningsvragen in de wijk /
een gebied.
1. Eens
28%
2. Oneens
72%
Professionals in sociale (wijk)teams
moeten meer piratengedrag vertonen.
1. Eens
66%
2. Oneens
34%
VOORWAARDENSCHEPPENDE STAAT,
WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
Wat is een voorwaardenscheppende staat?
1. Een voorwaardenscheppende staat kenmerkt zich doordat de staat
de centrale opdracht heeft om gunstige voorwaarden te creëren en
te garanderen om het maatschappelijke verkeer goed te laten
verlopen.
100%
2. In een voorwaardenscheppende staat draagt de overheid primair de
verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn burgers.
0%
Wat vinden jullie
van de beweging
van een
verzorgingsstaat
naar een
voorwaardenscheppende
staat?
1
1.
85%
2.
2
15%
Hoe zien we de kenmerken van een
voorwaardenscheppende staat terug in het
sociaal domein?
1. Minder sprake van recht op zorg, maar meer van
een compensatieplicht.
21%
2. Minder sprake van recht op zorg, maar meer eigen
verantwoordelijkheid.
79%
Wat betekenen deze veranderingen
voor professionals?
1. Professionals krijgen een meer aansturende of controlerende
functie. Er komen generalistische werkers die de hulpverlening op
een integrale aanpak moeten organiseren en volgens één
huishouden, één regisseur werken.
19%
2. De burger moet centraal gesteld worden, waarbij de regie bij de
burger ligt. Niet praten over, maar praten met de burger.
81%
PROFESSIONALISERING
IN HET SOCIALE DOMEIN
Een randvoorwaarde voor innovatie is
flexibiliteit.
1. Eens
98%
2. Oneens
2%
Het kunnen reflecteren op wie je bent, wat je
doet en wat je wilt doen is een essentieel
element in de ontwikkeling van professionals.
1. Eens
100%
2. Oneens
0%

similar documents