Kesaite-Milasauskaite

Report
MERGINŲ POŽIŪRIS Į SAVO
KŪNO SUDĖJIMĄ, GROŽĮ IR
SVEIKATĄ
Parengė: Justina Milašauskaitė VS12, Aušra Kesaitė BPS12
Darbo vadovė: Lektorė Elena Kairienė
Šiauliai, 2013
TEMOS AKTUALUMAS
Sveikata ir grožis yra neatsiejamos sąvokos.
Tačiau visuomenė gali likti sveika tik
išauginusi fiziškai ir dvasiškai sveikus
palikuonis, o jų sveikatą geriausiai atspindi
fizinė būklė – augimas ir brendimas.
Jaunosios kartos fizinė būklė lyg
veidrodis atspindi aplinkos ir visuomenės
pokyčius, todėl nuo merginos sveikatos
priklausys jos vaikų, taigi ir visuomenės
sveikata.
Žmogaus grožis dažnai siejamas su
jaunyste, elegancija, šarmu, grakštumu,
vidine harmonija ir sveikata.
• Grožis ne šių laikų
išradimas. Jau
pirmoji moteris
norėjo patikti
Adomui. Primityvios
tautos prieš 20-30
tūkst. metų garbino
moterį kaip
vaisingumo deivę –
Walendorfo Venera.
• Gerėjant gyvenimo
sąlygoms kito ir
požiūris į moters
kūną.
Šiais laikais idealizuojamas tik jaunas, stiprus, ir
lieknas kūnas, todėl gausėja duomenų apie liesumo
maniją ir jos sukeliamas problemas, iškreiptą
merginų požiūrį į savo kūną ir nepasitenkinimą
savimi net depresiją, dietų vaikymąsi bei valgymo
sutrikimus.
Merginos siekia tobulo kūno, bet tobulo kūno
nebūna ! – teigia antropologai.
Todėl mums iškilo probleminis klausimas
ar mūsų fakulteto merginos svajoja apie
tobulą kūną?
Tyrimo tikslas: įvertinti merginų kūno sudėjimą ir požiūrį į
savo kūną.
Uždaviniai:
1. Nustatyti merginų kūno sudėjimą.
2. Apžvelgti merginų nuomonių apie savo kūno vertinimą
įvairovę.
3. Atskleisti veiksnius, formuojančius kūno vaizdo suvokimą.
4. Atskleisti grožio priemones ir paslaugas, kuriomis merginos
naudojasi grožiui tobulinti.
5. Apžvelgti merginų sveikos gyvensenos įpročius įtakojančius
grožį ir sveikatą.
Tyrimo objektas: merginų požiūris į savo kūną ir veiksniai,
įtakojantys kūno vaizdo suvokimą.
• Tyrimo data: 2012 m. lapkričio ir gruodžio, 2013m.
sausio ir vasario mėnesiai.
• Tiriamųjų imtis:
76
devyniolikmetės Šiaulių
valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto
studentės.
• Tyrimo metodika: tyrimas atliktas pagal standartinę
antropometrinę metodiką su Martino instrumentais.
Merginos atsakė į originalios antropometrinio tyrimo
anketos klausimus.
• Anketiniai duomenys apdoroti Excel programa.
• Tyrimo duomenys surašyti į originalią antropometrinio
tyrimo anketą, taip pat merginos atsakė į anketoje
pateiktus klausimus apie socialinę būklę, brendimo
ypatumus, nuomonę apie savo kūno sudėjimą ir
veiksnius įtakojančius jų grožio suvokimą.
Tyrimo rezultatai
• Pagal realius svorio ir ūgio duomenis
apskaičiuotas KMI.
• Pagal gautus tyrimo rezultatus, nustatėme
kad merginos domisi savo svoriu ir ūgiu,
todėl subjektyvūs ir objektyvūs KMI yra labai
panašūs.
Antropometrinių rodiklių vidurkiai
Afroditė:
Ūgis: 164 cm
L. ap: 69 cm
Kl. ap: 93 cm
Kr. ap: 85 cm
Šl. ap: 57 cm
SPF merginos:
Ūgis: 167,95 cm
KMI: 21,61
Kr. ap: 85,54 cm
L. ap: 70,67cm
Kl. ap: 97,67cm
Šl. ap: 56,90 cm
Merginų pasiskirstymas pagal kūno masės
indeksą (KMI)
1 lentelė
KMI
N
Proc.
< 18,5
8
10%
18,5-24,9
56
74%
25-29,9
9
12.0%
> 30
3
4%
Iš viso :
76
100%
32%
59%
9%
Norėtų būti lieknesnė
Norėtų likti tokios pat išvaizdos
Norėtų būti stambesnė
1 pav. Normalaus KMI merginų požiūris į lieknumą.
37%
23%
15%
10%
12%
3%
Pačios merginos Mylimo vaikino
įsitikinimai
nuomonė
Gydytojai,
kosmetologai
Draugės ir jų
pastabos
Mokytojai,
dėstytojai
Žiniasklaida
2 pav. Veiksniai įtakojantys merginų nuomonę apie
išvaizdą.
5%
0%
5%
42%
56%
34%
58%
Kartą per savaitę
Taip
Retkarčiais
Norėčiau, bet neturiu galimybių
Kartą per mėnesį
Tik esant svarbiai progai
Nesilanko, nes mano, kad kenkia odai
3 pav. Naudojimasis grožio procedūromis - SPA
4 pav. Naudojimasis grožio procedūromis –
soliariumas
11%
25%
37%
63%
64%
Blondinė
Brunetė
Šatenė
5 pav. Plaukų spalva
Dažo plaukus
Nedažo plaukų
6 pav. Plaukų dažymas
5%
46%
7% 3%
38%
11%
Pilka
Šviesiai mėlyna
Tamsiai mėlyna
Žalia, šviesiai ruda, tamsiai ruda
7 pav. Akių spalva
90%
Nešioja spalvotus lešius
Nenešioja spalvotų lešių
Kartais nešioja spalvotus lešius
8 pav. Spalvoti lęšiai
5%
14%
47%
34%
Lūpų blizgį ar dažus
Blakstienų tušas
Tonikas, pienelis, kremas, pudra
Nenaudoja kosmetikos priemonių
9 pav. Kosmetikos priemonių naudojimas
Sveikata – unikali vertybė, gamtos
dovanota žmogui.
Vienas iš svarbiausių veiksnių
įtakojančių sveikatą - MITYBA, nes
ji kaip veidrodis atsispindi merginos
išvaizdoje.
Jei
maitinsimes
netinkamai,
suveiks gamtos atpildo dėsnis ir
merginų figūra taps ,,OBUOLIO”
ar ,,KRIAUŠĖS” tipo ir sukibusi
su eile ligų.
21%
34%
40%
66%
39%
Sve ikai matinasi
Ne sve ikai maitinasi
Ne ž ino
Laikosi dietų
Nesilaiko dietų
10 pav. Dietų laikymasis
11 pav. Studenčių nuomonė apie savo mitybą
Dar vienas sveikatą stiprinantis veiksnys fizinis aktyvumas, kuris padeda
kontroliuoti kūno būklę ir svorį, pagerinti
savo sveikatą, bei nuotaiką.
11%
4%
28%
14%
57%
29%
Sportuoja savarankiškai
Lanko sporto klubą
Nesportuoja
57%
Patenkinama
Gera
Labai gera
Puiki
12 pav. Merginų nuomonė apie fizinį aktyvumą
13 pav. Merginų nuomonė apie savo sveikatą
Išvados
1. Tyrimo metu nustatėme, kad daugumos
merginų kūno sudėjimas yra normalus.
• Dvejų trečdalių merginų kūno apimtys
atitinka Lietuvos tyrėjų duomenis.
• Mūsų tyrimo duomenys rodo, kad lietuvaičių
kūno sudėjimas yra optimalus ir tai rodo, kad
mūsų merginos tikrai gražios.
2. Tačiau merginos dažnai neteisingai
suvokia savo kūną, yra juo
nepatenkintos ir kas antra normalaus
kūno svorio mergina nori būti
lieknesnė.
3. Tyrimo duomenys rodo, kad merginų
suvokimą apie savo kūno vaizdą lemia
žiniasklaida, draugių ar vaikino
nuomonė, bei gydytojų, kosmetologų
patarimai.
4. Apžvelgus merginų naudojamas kosmetikos
priemones, galime pastebėti, kad merginos
stengiasi išlikti kuo natūralesnės, todėl
dažniausiai naudoja tik blakstienų tušą ar
pudrą bei veido švaros priemonės.
• Kalbant apie paslaugų sferą, pagal gautus
tyrimų rezultatus, išsiaiškinome, kad dauguma
merginų norėtų lankytis SPA centruose, bet
neturi tam galimybių. Saulės vonių atsisako, nes
mano, kad tai kenkia jų odai.
5. Išanalizavus tiriamųjų merginų
sveikos gyvensenos ypatumus
pastebime, kad dauguma merginų
nesidomi sportu, tačiau mano, kad
sveikai maitinasi ir savo sveikatą
vertina gerai.
Ką siūlau aš?
• Manome, jog tikrasis grožis slypi gebėjime priimti ir mylėti
save su visais trūkumais, kuriuos kartais galima paversti
netgi privalumais.
Greičiausiai visada norėsime būti šiek tiek dailesnės ar
lieknesnės– kai kuriuos iš šių norų galime įgyvendinti tiesiog
įsiklausant į savo vidinius kūno poreikius.
• Juk sveikata ir gera savijauta yra meilės sau pagrindas.
• Linkime visoms – mylėti save, būti sveikoms, džiaugtis
kiekviena akimirka ir GYVENTI taip, kaip norite JŪS. Juk
nėra „tikro“ ar „netikro“ grožio – yra tik požiūris į jį.
• Tikrasis grožio suvokimas – savybė kuri padeda išgyventi
visuomenėje.

similar documents