Meerjarig onderhoud: Jos Oostveen (Provincie Gelderland)

Report
Meerjarig onderhoud
Presentatie Jos Oostveen
De levensloop van de weg?!
Bouw
Beheren en onderhouden
Even voorstellen
Provinciale wegen per provincie (km)
Gelderland
Overijssel
Noord-Holland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Friesland
Groningen
Flevoland
Drenthe
Limburg
Zeeland
Utrecht
0
200
400
600
800
1000
1200
Noodzaak; maatschappelijk aandacht
Oplossing; innoveren en samenwerken
Noodzaak tot innovatief samenwerken & noodzaak tot samen innoveren
Altijd met oog op de huidige en toekomstige gebruiker
Samenwerken; iAMPro
• Gebaseerd op PAS55 en ISO-55000
• Digitaal kennisportaal
• Voor opdrachtgevers kennis- en
instituten en marktpartijen
• Toekomst vaste borging via CROW
Samenwerken; veranderopgave
• Opdrachtgever; meer regieorganisatie
• Relatie opdrachtgever – opdrachtnemer
• Vereist heldere afspraken (risico’s)
• Kan leiden tot andere contract(vormen)
• Altijd met oog op huidige en
toekomstige gebruiker
Samenwerken; de markt als partner
• Verantwoordelijkheid voor beheer
bij de markt?!
• Kwaliteit vormt de basis;
• Kosten over levensduur (LCC)
• Maatschappelijke opbrengsten (TCO)
• Meerjarig onderhoud bij markt
• N302 Harderwijk 15 jaar onderhoud
• Onderhoud van asfaltconstructie
Samenwerken; werken aan duurzaamheid
Verduurzamen; noodzaak tot innovatie
Levensduur verlengend onderhoud
• Vindt plaats tussen cycli door
• Preventief of curatief
• Effectieve risico beperkende maatregel
Goed
• Langere levensduur
• Vergroot bedrijfszekerheid
• Geluidsreductie na sealen neemt niet
af!
Slecht
n
Seale
minimum
Tijd
Rolweerstand provinciale wegen
• In 2012 gecombineerde rolweerstandsmetingen en textuurmetingen
op 75 wegvakken (samenwerking met RWS)
• Doel; Ontwikkeling model voor onderzoeken van effect van wegdekontwikkelingen op rolweerstand en CO2-emissie van het verkeer
Hergebruik fundering hoogovenslakken
• Circa 15% reductie CO2-emissie bij productie en realisatie
• Circa 40% reductie van kosten bij realisatie
Drone inspectie Rijnbrug - Babberich
• Beeldopnames waarmee onderhoudsstaat in kaart is
gebracht
• Goedkoper, veiliger en sneller dan handmatige inspecties
Dank u.
Gelderland levert je
mooie streken!

similar documents