Visatos atsiradimo teorijos, jos evoliucija ir perspektyvos

Report
Visatos atsiradimo teorijos:





Didžiojo sprogimo teorija
Stygų teorija
Visatos atsiradimas iš juodosios skylės
Mūsų pasaulis tai matrica
Masės mažėjimo teorija


Didysis sprogimas – sąvoka, Didžiojo sprogimo
teorijoje nusakanti Visatos atsiradimo momentą.
Teorija grindžiama teiginiu,
jog galaktikos palaipsniui tolsta viena nuo kitos.
Šį teiginį patvirtina stebimų galaktikų šviesos
spektro poslinkis, aiškinamas Hablo dėsniu.
Remiantis šiuo dėsniu galima nesunkiai
apskaičiuoti, jog visos galaktikos prieš maždaug
13,7 milijardų metų buvo vienoje vietoje.
Visatos kūrimas iš Didžiojo sprogimo

Po Didžiojo sprogimo Visata buvo beveik
vientisai užpildyta energija ir buvo ypatingai
karšta – 1032K. Sparčiai didėjant atstumams
tarp Visatą sudarančių objektų, jos
temperatūra krito, ėmė veikti visos šiuo metu
žinomos fizikinės jėgos,
susidarė elementariosios
dalelės, vandenilio ir helio atomai.
Stygų teorija
Pagal ją visata yra „stygų“ - daugybės virpančių
siūlelių, kurie gali tarpusavyje susidurti, derinys. Aleksas Vilenkinas iš Tafto universiteto
mano, kad jam pavyko rasti vieno iš tokių
susidūrimų pėdsakus. Visatą persmelkiančiuose
reliktiniuose spinduliuose aptinkamos „karštos“
ir „šaltos“ sritys. Tai gali liudyti, kad kadaise kitos
visatos susidurdavo su mūsiške.
Visata atsirado dėl juodosios skylės
Dr. Nikodemas Poplavskis (Nikodem
Poplawski) iš Indianos universiteto mano, kad
medžiagai išeinant iš juodosios skylės, kuri,
kaip žinoma, medžiagą tik įtraukia, bet nieko
„neišleidžia“, gali kilti Didysis sprogimas ir
susidaryti nauja visata. Atsidūrusi kitoje
juodosios skylės pusėje medžiaga pradeda
plėstis. Gali būti, kad būtent juodosiose
skylėse reikia ieškoti „durų“ į kitus matavimus


Britų filosofo Niko Bostromo (Nick Bostrom)
nuomone, mes gyvename žaidimo „Gyvybės
simuliatoriai“ sudėtingesnėje versijoje. Kaip žinoma,
tokiuose žaidimuose žaidėjai kuria dirbtinę tikrovę,
kurioje viskas yra kaip tikra: namai, žmonės, šeimos
gyvenimas, darbas...
Fizikas Silas Bynas (Silas Beane) iš Bonos
universiteto mano: jei mūsų visata yra kompiuterinis
modelis, jo „antrinių“ objektų skaičius turi būti ribotas.
Ir išties, toks apribojimas buvo rastas. Jis vadinamas
Graizeno-Zacepino-Kuzmino riba. Matricos teorijos
šalininkai tai laiko įrodymu, kad mūsų pasaulis buvo
sukurtas dirbtinai.
Christofas Wetterichas, fizikas-teoretikas iš
Heidelbergo universiteto pasiūlė alternatyvią
teoriją, kuri leidžia išvengti singuliarumo,
neįvedant kitokių šiuolaikiniam mokslui
nepaaiškinamų apibrėžimų ir komplikacijų bei
atitinka tiek kvantinės mechanikos, tiek ir
bendrąją reliatyvumo teorijas.
Ch. Wetterichas teigia, kad elementariųjų dalelių
masė laikui bėgant keitėsi – jos vis lengvėjo, o
gravitacija mažėjo.
Šaltiniai:






http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/koks-sprogimas-buvo-didysissprogimas.d?id=59171327
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/sesios_keisciausios_visat
os_atsiradimo_teorijos/
http://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/kosmosas/alternatyvi-visatosatsiradimo-teorija-jos-gimimas-buvo-letas-ir-saltas-651-403877
www.youtube.com
www.vikipedia.lt
www.technologijos.lt
Darbą atliko:
 Karolis Klimas
 Donatas Montrimas
 Aurelijus Vaitkus
 Martynas Jokūbonis

similar documents