Presentatie Jos Schild C2C en Gebiedsontwikkeling

Report
C2C en Gebiedsontwikkeling
Jos Schild & Sebastiaan van der Haar
Hoofddorp | 06-06-2013
C2C in Gebiedsontwikkeling
Jos Schild
Sebastiaan van der Haar
C2C Café - 6 juni 2013
Programma
1. De bouwstenen
2. Praktische uitwerking
3. De bijdrage van producten
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 4
6 juni 2013
Opwarmer …
Twee stellingen:
1. Gaat duurzame gebiedsontwikkeling om absolute en
objectieve duurzaamheid in een gebied, waardoor alle
(duurzame) gebieden met elkaar vergeleken kunnen
worden?
2. Gaat duurzame gebiedsontwikkeling om relatieve,
locatiegebonden verbetering, waardoor het gebied vooral
met zichzelf vergeleken moet worden?
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 5
6 juni 2013
Kringlopen, energiebronnen en diversiteit
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 6
6 juni 2013
1. De bouwstenen voor producten
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 7
6 juni 2013
1. Bouwstenen in gebieden
C2C-producten verzameld in een
gebouw…
… gebouwen en gebiedsinrichting
met C2C-producten verzameld in
een gebied…
… maken nog geen C2C-gebied.
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 8
6 juni 2013
1. De Bouwstenen nader bekeken
1. In een product: grondstoffen en energie. Zodanig dat de functie van
het product oneindig blijft bestaan zonder belasting voor onze aarde.
2. In een gebouw: toepassing van materialen tot een cyclisch gebruik
van de materialen en het gebouw.
3. In een gebied: toepassing van materialen en gebouwen tot het in
stand houden van de functionaliteit van het gebied.
 De ingrediënten zijn verschillend, maar de aanpak blijft gelijk:
sluiten van kringlopen, hernieuwbare energiebronnen en diversiteit
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 9
6 juni 2013
De geluksfactor
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 10
6 juni 2013
2. De Hannover Principles
• Steek lokaal in mbt grondstoffen, energie,
water etc.
• Sluit de kringlopen én upcycle
• Benut hernieuwbare energiebronnen
• Bescherm watervoorraden
• Vermijdt toxische stoffen
• Handel maatschappelijk verantwoord
• Koester (bio)diversiteit
• Creër toegevoegde waarde: be beneficial
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 11
6 juni 2013
2. De Almere Principles
1. Koester diversiteit
(ecologisch, sociaal en economisch)
2. Verbind plaats en context
(identiteit, alzijdigheid en bereikbaarheid)
3. Combineer stad en natuur
(behouden, benutten en combineren)
4. Anticipeer op verandering
(blijvende ruimtelijke overmaat, veranderende uitwerking, mentale overmaat)
5. Blijf innoveren
(innovatie en duurzaamheid, concentratie en cumulatie van kennis en institutionele
innovatie)
6. Ontwerp gezonde systemen
(mentaliteit, hardware en koersvastheid)
7. Mensen maken de stad
(planning, zelforganisatie en duurzaamheid, kennis en zorg)
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 12
6 juni 2013
2. Certificering

C2C-certificering van een gebied
moeilijk (voordelen en nadelen).

Alternatief: BREEAM-nl Gebied
(voordelen en nadelen).
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 13
6 juni 2013
2. Lagenbenadering
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 14
6 juni 2013
2. De groene voetstap
Effectief
• Maximaal comfort
• Maximale kwaliteit
• Gezond en productief
Efficiënt
• minimale impact energie verbruik
• minimale impact water verbruik
• minimale impact materiaal verbruik
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 15
6 juni 2013
2. Voorbeelden in de praktijk
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 16
6 juni 2013
2. Voorbeelden in de praktijk
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 17
6 juni 2013
2. Voorbeelden in de praktijk
Sluit landschappelijk aan
op het esdorpenlandschap
Ecozones met bomen en
bloemrijke ondergroei,
mogelijkheden voor bijen
C2C in gebiedsontwikkeling
en vlinders
Houtwal: veel diversiteit in
habitats voor vogels en
kleine fauna
Water als verbindende
factor met de Hunze,
Page 18
mogelijkheden voor
6 juni 2013
amfibie en vissen
3. Synergie!
1. Op welke wijze kunnen C2C-producten (als product of door de specifieke
C2C-samenstelling) bijdragen aan een C2C-gebied?
2. Op welke wijze kan het gebied bijdragen aan C2C-producten?
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 19
6 juni 2013
Contactgegevens
Jos Schild
BREEAM Gebied Expert en Assessor
George Hintzenweg 85 te Rotterdam
010-4433867 of 06-46241991
E [email protected]
Sebastiaan van der Haar
Cradle to Cradle™ consultant / BREEAM Expert i.o.
Chopinlaan 12 te Groningen
M: 06 2718 9027
E: [email protected]
C2C in gebiedsontwikkeling
Page 20
6 juni 2013

similar documents