Ile wody cz*owiek zu*ywa w ci*gu tygodnia!!! - Eszkola

Report
Ile wody zużywamy w ciągu
tygodnia ?
analiza danych z obserwacji
codziennego zużycia wody wśród
uczestników projektu
Ilość zużytej wody zależy od:
- ilości osób w danym gospodarstwie
domowym,
- dnia tygodnia,
- pogody
Badanie dziennego zużycia wody
przeprowadzone było w domach uczestników
projektu oraz opiekuna, w sumie w 15
gospodarstwach domowych.
Przez tydzień każdy z uczniów oraz opiekun
projektu zapisywał codziennie ilość zużytej
wody, odczytując dane z wodomierza.
Dzięki tym działaniom mogliśmy obliczyć średnie
zużycie wody w 4-5 osobowej rodzinie.
Dane zebrane przez uczestników
projektu (średnie zużycie)
Poniedziałek-249l
Wtorek-256l
Środa-224l
Czwartek-310l
Piątek-237l
Sobota-380l
Niedziela-207l
Wykres ilustrujący zebrane dane
Series1,
Niedziela, 207,
11%
Series1,
Poniedziałek,
249, 13%
Series1,
Wtorek,
256, 14%
Poniedziałe
Series1,
Sobota, 380,
20%
Series1,
Czwartek, 310,
17%
Series1,
Piątek, 237,
13%
k
Wtorek
Series1, Środa,
224, 12% Środa
Czwartek
Piątek
Wniosek
W sobotę zużywamy najwięcej
wody, ponieważ wykonujemy wtedy
najwięcej prac domowych. Natomiast
niedziela jest dniem w którym zazwyczaj mało
czasu spędzamy w domu, dlatego zużycie
wody jest wtedy najmniejsze.
Średnie zużycie wody na jednego członka rodziny
49,8l
51,2l
44,8l
62l
76l
47,4l
41,4l
Pamiętaj !!!
Trzeba oszczędzać słodką wodę , ponieważ
jest jej coraz mniej !
Nie zanieczyszczaj wody, ani środowiska !

similar documents