Fotosynteza

Report
světelná energie
VODA + OXID UHLIČITÝ
ORGANICKÉ LÁTKY + KYSLÍK
chlorofyl
H2 O
CO2
O2
Q1
Co je to fotosyntéza?
A.
B.
C.
D.
Proces při výrobě fotografií
Dělení buněk za světla
Složitý děj, při kterém z látek anorganických vznikají látky organické
Proces, při kterém vznikají látky anorganické z látek organických
Q2
Kde probíhá fotosyntéza?
A.
B.
C.
D.
V temné komoře
V těle živočichů
V kořenech rostlin
V zelených částech rostlin
Q3
Co je chloroplast?
A. Umělá hmota s obsahem chloru
B. Zelené barvivo
C. Organela v rostlinné buňce
Q4
Co dokáže chlorofyl?
A.
B.
C.
D.
Uspat člověka
Nasávat ze země vodu s minerálními látkami
Poutat světelnou energii
Zbarvuje rostlinu na červeno
Q5
Co je chlorofyl?
A. Zelený film
B. Zelené barvivo v chloroplastu
C. Organela v rostlinné buňce, v níž probíhá fotosyntéza
Q6
Které látky jsou organické ?
A.
B.
C.
D.
Žula, čedič, křemen
Dusík, železo, fosfor
Oxid uhličitý, voda
Glukóza, tuk, bílkoviny
Q7
Který plyn spotřebovává rostlina při
tvorbě živin?
A.
B.
C.
D.
Kyslík
Dusík
Oxid uhličitý
Oxid siřičitý
Q8
Při fotosyntéze vznikají:
A.
B.
C.
D.
Organické látky a oxid uhličitý
Organické látky a kyslík
Energie a oxid uhličitý
Fotografie
Q9
Co rostlina potřebuje,
aby mohla probíhat fotosyntéza?
A.
B.
C.
D.
Kyslík a vodu
Oxid uhličitý, vodu a světlo
Světlo a teplo
Nic, fotosyntéza u rostlin neprobíhá
Q 10
Rostliny jsou organismy:
A. Heterotrofní – reducenti - rozkladači
B. Heterotrofní - konzumenti
C. Autotrofní - producenti
Q 11
Co umějí autotrofní organismy – producenti?
A.
B.
C.
D.
Točit filmy
Vyrábět auta
Tvořit anorganické látky
Vyrábět organické látky z anorganických látek
Q 12
K čemu slouží rostlinám průduchy?
A.
B.
C.
D.
K výměně plynů a regulaci odpařování vody
K příjmu vody s minerálními látkami
K příjmu dusíku
K příjmu organických látek
Q 13
Kdy rostlina dýchá?
A.
B.
C.
D.
Jen za světla
Jen v noci
Když potřebuje
Stále
Q 14
Který plyn spotřebovávají
rostliny při dýchání?
A.
B.
C.
D.
Kyslík
Oxid uhličitý
Dusík
Vzácné plyny
Q 15
Který plyn rostliny při dýchání vylučují?
A.
B.
C.
D.
Stejně jako živočichové – oxid uhličitý
Stejně jako živočichové - kyslík
Dusík
Vzácné plyny
Q 16
Ve které organele probíhá
buněčné dýchání?
A.
B.
C.
D.
E.
V jádře
V chloroplastech
Ve vakuolách
V mitochondriích
V buněčné stěně
Q 17
Co je buněčné dýchání?
A. Výměna kyslíku a oxidu uhličitého v plicních sklípcích
B. Přenos kyslíku a oxidu uhličitého krví
C. Proces, při kterém se za přítomnosti kyslíku v buňkách rozkládají
organické látky, vzniká energie a oxid uhličitý
D. Dýchání přes speciální roušku
Q 18
Který plyn rostliny vylučují jako
odpadní produkt při fotosyntéze?
A.
B.
C.
D.
Kyslík
Dusík
Oxid uhličitý
Vzácné plyny
Q 19
Buněčné dýchání u rostlin
i u živočichů je stejné.
A. Ano
B. Ne, rostliny dýchají jen v noci
Q 20
Co je hlavní produkt dýchání?
A.
B.
C.
D.
Energie
Organické látky
Kyslík
Oxid uhličitý
Q 21
Co je hlavní produkt fotosyntézy?
A.
B.
C.
D.
Energie
Organické látky
Kyslík
Oxid uhličitý
Q 22
Kde se průduchy nacházejí nejčastěji?
A.
B.
C.
D.
Na kořenech rostlin
Na listech
V kůře
V květech

similar documents