Velkommen til temadag

Report
Blødning første trimester
Blødning i 1. trimester
• Ca 1/3 af alle gravide oplever blødning
• 20% af dem, der føder til termin, har haft
blødning i graviditeten
• Kan være symptom på patologisk graviditet
- Ektopisk graviditet 2%
- Intrauterin spontan abort 20%
- Mola 1/1000
Graviditeter i DK
Tidlig graviditetsdiagnostik
• Det handler om at adskille
• Normal graviditet
• Patologisk graviditet
• Intrauterin
• Spontan abort
• Ektopisk graviditet
Anamnese
UL
Missed abortion
Inkomplet abort
Komplet abort
Gentagne s-hcg
Tidlig graviditetsdiagnostik
Normalt endometrium
Tidlig graviditetsdiagnostik
• 4+2 – 4+5
– Slimhinde > 10
mm
– GS 1-3 mm
– S-hCG
500 - 900
Tidlig graviditetsdiagnostik
• 6+0 – 6+6
- CRL 3-8 mm
- Hjerteaktivitet ved
CRL > 6 mm
- Blommesæk
Tidlig graviditetsdiagnostik
• 8+0
- Tydelig
blommesæk
(forsvinder fra 10.
uge)
- CRL 23-29 mm
Tidlig graviditetsdiagnostik
• Hæmatom
- Øger IKKE
abortrisikoen
- Ikke grund til
aflastende regime
Tidlig graviditetsdiagnostik
GA (dage)
Nedre
Middel
Øvre
28
40
200
1000
32
140
1100
8600
Uge 5+1
540
4100
31000
40
2100
11000
61000
44
6700
25000
93000
Tidlig graviditetsdiagnostik: S-hcG
• U-hcG(25-50 IU/l) positiv 7 dage efter
implantation
• Normal graviditet; s-hCG fordobles på ca
2 dage
• Extrauterin graviditet; s-hCG stiger hos
80 % - fordobles på 7-8 dage
• Negativ U-hCG udelukker i praksis
extrauterin graviditet
Spontan abort - definitioner
• Spontan abort: abort, der ikke skyldes
kunstigt indgreb
• Abortus imminens: Truende abort –
graviditeten håbes bevaret
• Abortus inkompletus: Igangværende
abort. Graviditeten kan ikke bevares,
men en del af graviditetsproduktet er
tilbage i uterus.
Spontan abort - definitioner
• Abortus completus: Hele
graviditetsproduktet er udstødt, uterus
er kontraheret og blødningen er ophørt.
• Missed abortion: Fosteret er dødt, men
tilbageholdes i uterus uden tegn på
abort
• Abortus febrilis: Febril abort
• Abortus septicus: Abort med sepsis
Spontan abort - årsager
• Maternelle årsager
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
genetiske
corpus luteum insufficiens
andre endokrinologiske lidelser (DM)
uterine malformationer
patologisk uterinkavitet
cervixinsufficiens
infektion
immunologiske mekanismer
kroniske lidelser, almen svækkelse
psykologiske årsager
Spontan abort - årsager
• Ovulære årsager
– genetiske
– mola
– blighted ovum
• Paternelle
– genetiske
Spontan abort - diagnose
• Anamnese
• Objektiv undersøgelse
– AT
– GU
– UL (-aktion fra 6-7 uge)
– u-hCG + s-hCG
Diffential diagnoser
•
•
•
•
•
Ekstrauterin graviditet
Slimhinderift
Erytroplaki
Cervikal polyp
Cervikal neoplasi
Spontan abort - behandling
• Inkomplet spontan abort
– rigelig blødning: akut evac
– tilladelig blødning
• afventende behandling: succes 80%
• kirurgisk behandling
• medicinsk behandling
Spontan abort - behandling
• Missed abortion
– Medicinsk behandling
•
•
•
•
cytotec vaginalt
behandlingssucces ca. 80%
længere blødningstid end ved kir. beh.
Ikke øget infektionsrisiko
– Kirurgisk behandling
• evacuatio uteri
• behandlingssucces ca. 95%
Ekstrauterin graviditet
Ektopisk graviditet
• Definition
– graviditet ikke implanteret i endometriet
• Hyppighed
– 1-2% af alle graviditeter
– faldende tendens
• 1995  2005: fald på 80%
Ultralydsbillede
Endometrium
Gestationssæk
Årsager
•
•
•
•
•
•
forandringer i tubae
endometriose
spiral – måske kun relativt øget risiko
assisteret reproduktion
forsinket passage gennem tubae
fistel efter sterilisation
Diagnose
• Subjektive symptomer
– smerter
– blødning
• Ultralydsfund
• Insufficient s-hCG stigning
– stigning < 20% pr dag over 3 dage
Behandling
• Konservativ behandling (34-40%)
– afventende
– medicinsk behandling
• methotrexate 1 mg/kg i.m. som engangsdosering (succesrate
74-84%)
• Kirurgisk behandling (60-65%)
– tubotomi (5-10-15% får persisterende
trophoblastvæv)
– salpingektomi
– reoperation: 2% uden forskel ml. primær metode
Fremtidig graviditet
• Fornyet ekstrauterin graviditet
– 15% efter tubotomi
– 10% efter salpingektomi
Case
• 35 årig G VII, PIII henvist med
mavesmerter
• 3 normale fødsler, 1 ab. pro., 1 spontan
abort i uge 10, 1 X-UT grav. Lap ster
2003.
• Uregelmæssige menstr. SM 5 uger,
pletblødning 3-4 dage.
Hvad gør I ?
Case
• GU: Normale forhold, uterus let forstørret,
ingen udfyldninger
• UL: Breddeøget endometrium, lille central
opklaring uden indhold, ingen fri væske
• S-hCG
s-hCG
Dato
04
07
09
10
14
25
ShCG
232
287
248
241
237
3
19: Operation
Case
• 35 årig G IV, P II henvist af v.l. uge 12+2 pga.
vaginal blødning.
• Tidl: 2 normale fødsler, 1 spontan abort uge
10.
• Nu: Ønsket graviditet, subjektive
graviditetssymptomer i form af brystspænding
og kvalme, som dog er aftaget en smule den
sidste uge. Frisk blødning <
menstruationsstyrke gennem 2 timer, ingen
smerter.
Case
• GU: orificium lukket med pågående
sparsom blødning.
• UL: Gestationssæk med fosteranlæg
svt. uge 7+3 uden hjerteaktion.
Ultralydsfund
Case
• Informeret om kirurgisk og medicinske
beh.
• Ønskede kirurgisk beh. Booket til evac.
næste dag.
• Indlægges med rigelig blødning, UL
viste uterus uden GS, beh. med cytotec.
• s-hcg kontrolleret.

similar documents