Sport

Report
Mi a SPORT?
Meghatározott szabályok szerint , időtöltésül vagy
versenyszerűen folytatott testgyakorlás
AZ EMBEREK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
ELKESERÍTŐ
 A népességszám csökken: Termékenyégi ráta 2,5 helyett
1,2 (OECD, 2007.)
 Az élettartam rövid:
Férfiak: EU 75,7 év, MO: 69,03 év (KSH, 2006.)
Nők: EU 81,9 év, MO: 77,35 év (KSH, 2006.)
 Az élők betegek: „A lakosság egészségi állapota romlik.”
(EüM, 2002.)
 A fiatalok életvitele aggasztó: Nikotin, alkohol, drog,
korai szex, mozgáshiány.
Elhízott, túlsúlyos gyerekek
GfK Hungária
Custom Research
„Gondolatok a hazai fogyasztási kultúráról” Kozák Ákos
A magyar
gyerekek
12-18%-a
kövér
2007. május 31.
Növekvő
tendenciák: a 70es években a kövér
gyerekek aránya
csak 8% volt
3
A kövér gyerekek
40-85 %-ánál a
túlsúly állandósul
Forrás: Magyarország Egészségügyi helyzete, Medinfo, 2004 és WHO
A helytelen táplálkozásból és a mozgásszegény, ülő életmódból fakadó elhízás hazánkban, de
az EU tagállamaiban is olyan probléma, amely a gyermekek 20-25%-át érinti. Sajnos ez az
állapot romló tendenciát mutat, súlyos egészségi problémákat, valamint költségvetési
kiadásokat vonz. Gyengíti a humán erőforrást
Napjainkban nagyon igaz, követendő a régi görög
mondás:
„Ép testben ép lélek”
Pierre de Conertin gondolatai:
 „A sport az istenek ajándéka.”
 „ Bátorság vagy te, Sport!”
 „Öröm vagy te, Sport!”
 „Szépség vagy te, Sport!”
 „Tisztesség vagy te, Sport!”
 „Termékenység vagy te, Sport!”
 „Haladás vagy te, Sport!”
 „Béke vagy te, Sport!”
A SPORT SZEREPE ÉLETÜNKBEN
 A XXI. század rohanó világában nagyon fontos
szerepet kell hogy betöltsön az emberek életében:
legyen az verseny vagy szabadidősport.
 Magyarország nagyon büszke sportsikereire.
 Ez a KICSI, DE ERŐS NEMZET jelentős szerepet
játszik a világ sportjában.
Óvoda
 A magyar oktatási rendszerben már óvodás korban ( 3-
7 év)megkezdődik a mozgáskultúra fejlesztése
 Hetente 2-3 alkalommal játékos, ügyességi
foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek.
 Ebben a korban nagyon érdeklődőek és tanulékonyak,
különösen jól kifejlett az utánzó képességük.
Óvoda
 Ebben az életkorban nélkülözhetetlenek az
ügyességfejlesztő, izomerősítő és légzésjavító
gyakorkatok!
Általános iskola
 Az alsó tagozatban nagyon sok iskolában működik a
mindennapos testnevelés.
 Felső tagozatban általában a heti 3 óra kötelező.
 Ebben az életkorban /6 – 14 év/ megismerkednek az
alapvető sportági technikákkal is (pl. úszás, atlétika,
labdajátékok, torna)
 Az ügyesebbek délutánonként iskolai vagy egyesületi
különórákon sportolhatnak.
A TESTNEVELÉS IDŐKERETE NÉHÁNY EU
TAGORSZÁGBAN
A testnevelés tantárgy percekben kifejezett heti minimális és maximális
tantervi időkerete 1-4. évfolyamokon jelentős eltérést mutat a 27 EU-s
tagország viszonylatában a 2006. évi adatok alapján. (Ken Hardmann,
2007.)
Ország
Ausztria
Szlovákia
Franciaország
Magyarország
Minimum/Perc
50
45
90
90
Maximum/Perc
200
135
240
225
A törvény által megengedett 225 perc heti 5 testnevelés órát jelent. Több
iskolafenntartó önkormányzat él is ezzel a törvényi lehetőséggel.
(pl. Debrecen, Hódmezővásárhely, Szolnok).
Középiskola
 Heti 3 testnevelés óra kötelező
 Azok a tanulók, akik erre rászorulnak, könnyített
testnevelésben vehetnek részt, vagy délutáni
gyógytestnevelés órára járhatnak
 A legügyesebbek, akiknek tanulmányi eredményük is
kiemelkedő, Diákolimpiai sportversenyeken
mérkőzhetnek meg egymással (pl. atlétika,
labdajátékok /kosár-, kézi-, röplabda, labdarúgás stb/.
Egyetem, főiskola
 Heti 2 testnevelés óra kötelező.
 A diákok különböző sportágak közül választanak az
adott intézmény kínálatából (pl. tenisz, úszás, aerobic,
kosárlabda stb.), s hetente két órán köteles részt venni.
 Magyarországon a testnevelés az egyetlen tantárgy,
amely kifejezetten a testi fejlődésre, a pszichomotoros
kultúra fejlesztésére, a higiéniára összpontosít.
 Kiemelt fejlesztése ezért indokolt!
Köszönöm a figyelmet!

similar documents