MűhelykonferenciaTata.2014

Report
A vízgazdálkodás szerepe az
éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásban
Bencsik János
a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője
az MFGI igazgató-helyettese
„A Tatai-medence tiszta vizeiért” Műhelykonferencia
2014. március 21.
Tata – Városháza
I. Szűkössé váló globális
vízkészlet
Globális kísérlet zajlik
Egy korlátlan
növekedésre
berendezkedett
gazdaság próbálja
növekvő igényeinket
egy véges földi térben
kielégíteni.
Vida Gábor
Földünk megtelt - a tányérok és a poharak üresek
Globális vízfogyasztás alakulása
A Föld édesvíz készletei
Édesvíz készletünk a talpunk alatt van
• A Föld vízkészletének mindössze 2,5 százaléka
édesvíz.
• Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró
formájában található részét leszámítva, az édesvíz 98
százaléka felszín alatti víz.
• Magyarország esetében ivóvízellátásunk több,
mint 95 százalékban a felszín alatti vizeken alapszik.
• Mindezek ismeretében jól látható, hogy miért is
fontos felszín alatti vizeink jó állapotának megőrzése.
II. Magyarország a vízben
szegény országok közé tartozik
Gazdagok vagyunk, vagy szegények?
Hogyan, gazdálkodunk a vízzel?
Forrás: Molnár Géza: Vízgazdálkodás és tájhasználat - Kérdések és válaszok
Felszíni vízkészletek és vízhasználatok
(mértékadó nyári
időszakban, m3/s)
Dunántúl
Tisza vízgyűjtő
a tiszai kivezetésekkel
125
a dunai kivezetésekkel
35
72
20
Jelenleg 20 m3/s öntözésre,
de háromszorosára
növelhető!
Kihasználtság kb. 25 %,
de jön az éghajlatváltozás öntözés!
Felszín alatti vízkészletek és vízhasználatok
(éves értékek parti szűrésű víz nélkül,
millió m3/év)
Észak-Magyarország
240
125
Dunántúl
1700
Alföld
410
285
265
Alföld:
kihasználtság 70%,
de éghajlatváltozás miatt a
készlet a felére csökkenhet!
Magyarország a vízben szegény
országok közé tartozik!
• Természetes körforgásban kevesebb mint 1000 (600)
köbméter/fő/év csapadék jut az ország területére.
• Az ország felszíni vízkészletének több mint 90 százaléka
külföldről származik.
• Vizeink alvízi jellegűek, így folyóink mennyiségét és vízminőségét
csekély mértékben van módunk szabályozni.
• A vízkészletek 85 százaléka a Duna, 15 százaléka a Tisza
vízrendszeréhez tartozik.
• A felhasználási igények 59 százaléka a Duna és 41 százaléka a Tisza
vízrendszeréhez kötődik.
• Aszályos időszakban a Tisza térségében vízellátási gondok
jelentkeznek.
Vizeink eloszlása egyenetlen térben és időben!
Szolnok, 2000. április
A magyar vízgazdálkodásnak jelentős múltja és jövője van!
Aszályossági zónák
Mocsárra épült sivatag
Melyik van jó helyen?
Az iparszerű és a természetszerű
szabályozás elvi különbsége
Balogh
Péter
A víz megtartása a táj működésében
• talajban
• növényzetben
• alsó légkörben
Balogh
Péter
III. A várható éghajlatváltozás
Magyarországon
Az éves és a nyári átlaghőmérséklet változása
(C) 1983 és 2012 között
Az éves és évszakos csapadékösszeg-változás (%)
Regionális klímamodellek alapján az 1961-1990 közötti időszak átlagaihoz
viszonyítva.
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat
Várható éghajlatváltozás Magyarországon összefoglaló értékelés (2021-2050)
>
>
>
>
>
>
Az évi középhőmérséklet 1-2,5 fokos emelkedése valószínűsíthető, télen és
nyáron valamivel nagyobb felmelegedésre számíthatunk.
Fagyos napok száma 30-35%-kal csökkenhet, míg a hőségriadós napok
száma – különösen az ország középső és délkeleti térségeiben – több,
mint 30 nappal gyarapodhat.
Télen a csapadék mintegy 15-20%-os növekedése, nyáron pedig 10-30%os csökkenése vetíthető előre, de az eredmények nem szignifikánsak.
Száraz napok száma télen 10-15%-kal csökkenhet, nyáron pedig –
különösen a Dunától keletre – 15-25%-kal növekedhet.
Összességében a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél
szélsőségesebb vízjárással kell számolni.
A szélsőségek várható alakulása elsősorban Magyarország középső,
keleti, és délkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, mely a területi
sérülékenység vizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet.
Az éghajlatváltozás vizekre gyakorolt hatásai I.
• Múltbeli tapasztalatok igazolják, hogy a csapadék és a hőmérséklet
viszonylag kismértékű változásai a vizeinkben felerősödnek.
• Többéves időszakok átlagos évi csapadékai közötti 15-20 %-os
eltérés, párosulva az évi középhőmérséklet 1-2 °C-os eltérésével
az átlagos évi lefolyásban akár 60 %-os különbséghez is vezethet.
(Nováky Béla)
• Az átlagos évi lefolyás csökken, várható az éven belüli
átrendeződése, a lefolyás télen nő, nyáron csökken.
• A síkvidéki folyók olvadásos árvizei korábbra tolódnak, gyakoribbá
válnak az esőeredetű árvizek, tetőző vízhozamuk növekedhet, az
olvadásos árvizeké a vízgyűjtő fekvésétől függően csökkenhet, vagy
növekedhet.
Az éghajlatváltozás vizekre gyakorolt hatásai II.
• A kisvízgyűjtők villámárvizei gyakoribbá válnak.
• A nagytavak vízmérlege romlik, gyakoribbá válnak a tartós
alacsony vízállások.
• A beszivárgás csökken, kevesebb lehet a felszín alatti vizek
természetes utánpótlása.
• A talaj romló nedvesség-ellátottsága növeli az aszályhajlamot,
nő az aszályos évek gyakorisága, az aszály a mainál nagyobb
térségre terjedhet ki.
• A belvizek alakulása szélsőségessé válik.
• A vízhőmérséklet emelkedik, a jégjelenségek csökkennek.
Tényekkel igazolt változások
• Szélsőséges árvizek, a kisebb vízfolyásokon a villámárvizek
• A Balaton évi természetes vízkészlete éven belül jelentős
ingadozást mutat
• A Duna vízhőmérséklete a léghőmérséklethez hasonlóan 0,6
°C-kal emelkedett
• A nagymarosi szelvényében a jégjelenségek időtartama 2,5
hónapról egy hónapra zsugorodott
• A Duna-Tisza köze hátsági részén a talajvíz tartósan lesüllyedt
• Esetenként jelentős lehet a vizeket érő közvetlen emberi
beavatkozás, a tározók, a vízkivételek (talajvíz) hatása.
Antropogén hatások/hatásláncok
• A sérülékenységet növelik a nem éghajlati hatások, a nem
megfelelő
gazdálkodás
a
vizekkel,
a
növekvő
környezetterhelés, az árvízi létesítmények nem megfelelő
fenntartása, a hidrológiai, terhelési, vízminőségi problémák
bonyolult kölcsönhatása.
• Az éghajlatváltozás mértéke és üteme olyan lehet, amire
történelmi időkben nincs példa, ezért a múlt kevés tanulságul
szolgálhat a jövő számára.
• Az éghajlat változása Magyarország vízgazdálkodására
általában kedvezőtlenül hat, vagy kedvezőtlenül erősíti a nem
éghajlati hatásokat.
Az éghajlatváltozás várható hatásai a természeti
erőforrásokra: vizek
Vízkészletgazdálkodás
A hasznosítható felszíni és felszín alatti vízkészlet csökken, egyes
tevékenységek fajlagos vízigénye (hűtővíz, öntözés) nő, növekvő konfliktus
a vízfogyasztók között.
Vízminőségszabályozás
Gyakoribb kedvezőtlen vízminőségi állapotok, csökkenő természetes
öntisztuló képesség, kedvezőtlen ökológiai hatások.
Árvízvédelem
A téli esőeredetű árvizek kockázata nő, az olvadásos árvizeké bizonytalan,
a villámárvizek gyakorisága és intenzitása növekszik, növekvő árvízkárok.
Növekvő aszályhajlam, nő az öntözés és a halastavak vízigénye, csökken az
Területi
vízgazdálkodás öntözésre fordítható vízkészlet főként az Alföldön, belvizek bizonytalanok.
Csökkenő vízkészletek, romló vízkivételi feltételek (parti szűrésű víz), nő a
Települési
lakosság csúcsvíz-fogyasztása, a vízfolyások terhelhetősége csökken,
vízgazdálkodás
gyakoribb vízkárok.
Folyó- és
tóhasznosítás
Csökkenő vízerőkészlet, többnyire romló hajózási feltételek, tavak
vízmérlege romlik, az üdülőtavak vízszinttartási feltételei romlanak.
Magyarország vizeiben megfigyelt változások
A vízgazdálkodás szakterületeinek adaptációs eljárásai
Forrás: Nováky (2013)67
Vízgazdálkodási szakterület
Proaktív
Szerkezeti
Vízkészlet-gazdálkodás
Területi vízgazdálkodás
Települési vízgazdálkodás
Folyó- és tógazdálkodás
Nem szerkezeti
Tározás, felszín alatti vizek
felszíni vizekbe vezetése,
vízátvezetés
Vízhasználatok telepítése,
vízigény-szabályozás,
hatósági előírások, vízdíj
Szennyvíztisztítási
határértékek előírása
Vízkorlátozás, ideiglenes
vízpótlás, élővilág
menekítése
Ideiglenes vízpótlás
Árvédelmi töltések,
tározók, vésztározók
Ártéri hasznosítás
korlátozása, előrejelzés
Árvízvédekezés, kitelepítés
Öntözés lehetőségének
biztosítása, vízellátó és
vízelvezető rendszerek
(csatorna, szivattyú,
tározó), belvíz tározása
Előrejelzés, számos
aszálymérséklő eljárás a
növénytermesztésben
Belvizek ideiglenes
visszatartása
Meder karbantartás,
záportározók
Vízszintszabályozás
vízeresztő zsilippel és
tározóval
Területi korlátozás, árvízi
előrejelzés
Vízhasználat korlátozása
Kitelepítés
Vízminőség-szabályozás
Árvízvédelem
Reaktív
Ideiglenes vízpótlás
A legfontosabb cselekvési
irányok: vízgazdálkodás
Rövidtávú cselekvési irányok
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Szükséges
a
Vásárhelyi
Terv
Továbbfejlesztése program teljes körű
megvalósítása.
A Víz Keretirányelvből adódó feladatok
ütemes végrehajtása.
A vízvisszatartó vízrendezés kialakításának
megkezdése.
A területhasználatok felülvizsgálata és
igazítása a változó ökológiai és éghajlati
feltételekhez.
Ártéri
tájgazdálkodási
mintaterületek
kialakítása.
A víztakarékos vízhasználatok, öntözési
technológiák elterjesztési lehetőségeinek
feltárása.
A települési
vízgazdálkodás
éghajlati
érzékenységének feltárása.
Az adaptációs eljárások feltárása, az
adaptációs
intézkedések
lehetséges
alternatíváinak,
megvalósíthatóságának,
költségeinek vizsgálata.
Indikátor- és monitoringrendszer kialakítása
és fejlesztése.
Az alkalmazkodási eljárások számbavétele, a
jó gyakorlat példáinak bemutatása.
Középtávú cselekvési irányok
>
>
>
>
>
Vízvisszatartó vízrendezési gyakorlat teljes
körű bevezetése vízgazdálkodásunkban.
Ártéri
tájgazdálkodási
mintaterületek,
mélyárterek
reaktiválási
programjának
kiterjesztése.
A hajózás feltételeinek éghajlatváltozási
szempontú vizsgálata.
A vizekkel szemben támasztott igények
várható változásainak előrejelzése.
Monitoringrendszer
kialakítása
az
éghajlatváltozás vízjárási, vízminőségi és
vízgazdálkodási
hatásainak
nyomon
követésére.
Hosszú távú cselekvési irányok
>
A
ténylegesen
bekövetkező
klímamódosulások figyelembevételével az
éghajlatváltozáshoz
igazodó
vízgazdálkodás, mint peremfeltétel teljes
körű
integrálása
a
nemzetközi
együttműködésekbe és a külpolitikába.
Seneca: „ …nem jó
annak
semmiféle szél,
aki nem tudja
melyik kikötőbe tart.”
„Természeti kincsekben ugyan bővelkedünk, mégis
felelősséggel kell velük gazdálkodnunk, hogy az utánunk
jövő nemzedékek is bővelkedhessenek bennük.”
• Átépítettük
és modernizáltuk Tatabánya és Tata
szennyvíztisztítóját.
• Elvégeztük az Által-ér felső szakaszának rehabilitációját.
• Megkezdtük a XV/C karsztakna rekonstrukcióját.
• Biogáz erőművet építettünk Tatabányán.
• A hulladéklerakón képződő depóniagázból villamos
energiát állítunk elő.
• Megépült a Tatabánya-Vértesszőlős-Tata kerékpárút.
Tervezett munkálatok - 2014
• A NATéR létrehozásának folytatása (határidő: 2016)
• A Természeti Erőforrás Kataszter (TEREK) koncepcionális és
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
• NAS cselekvési terveinek megalapozása: mezőgazdaság,
vidékfejlesztés, természetvédelem, energetikai infrastruktúra,
turizmus
•Dekarbonizációs pályák finomhangolása
• Önkormányzati, járási szintű alkalmazkodási stratégiák
készítésének
módszertani
megalapozása
(Tatai
járás:
gyakorlatban)
• A Tatai-medence hidrogeológiai modellezése, a visszatérő
források alkalmazkodási célú hasznosítási lehetőségeinek
feltárása
Köszönöm a figyelmet!
http://nak.mfgi.hu

similar documents