Kort information om TYK = Tidig YrkesKontakt

Report
Kort information om TYK
= Tidig YrkesKontakt
Läkarutbildningen i Göteborg
HT 2014
Marie Walther, kursledare TYK
[email protected]
Tidig Yrkeskontakt (TYK)
• Fyra första terminerna på läkarutbildningen.
• Strimma under preklin
• TYK A, termin1: introduktion till läkarutbildningen
VIL (verksamhetsintegrerat lärande)på vårdcentral.
4 studenter/grupp
Seminarium om tystnadsplikt
• TYK B, termin 2: VIL på sjukhus på 3 dagar, ca 1 dag/månad
4 studenter/grupp
Seminarium om etik, studentens Eget val 1 dag
• TYK C, termin 3: statusträning på KTC (kliniskt träningscentrum)
Seminarier: mänskliga rättigheter och genus,
skönlitteratur och konsultationen, Eget val 1 dag
• TYK D, termin 4: VIL på vårdcentral. 4 studenter/grupp
Seminarium om kulturmöten i vården och tolksamtal
Reflektionstext
Innehåll TYK B
• 3 dagar VIL (=verksamhetsintegrerat lärande)
dvs praktik/VFU på sjukhus med handledare:
Inblick i praktikplatsen
Varför söker patienten?
Vad händer i mötet med patienten?
•
Eget val
•
Seminarium
•
Som TYK-handledare ansvarar du för studenternas
3 VIL-dagar på din klinik. Du följer en
Studiehandledning med definierade teman
ÖVERSIKTSSCHEMA TYK B HT 2014 FÖR SJUKHUSLÄKARE I VGR
Studenter termin 2. Handledare: specialister, ST-läkare och AT-läkare
Vi behöver ca 33
handledare på
TYK B HT 2014
Helst innan 5 maj
önskar vi ha besked.
Kontakta mig:
Marie Walther
tel. 031-7866849
eller
[email protected]
allmed.gu.se
FÖRBEREDELSE:
2 dagar för nya TYK Bhandledare :
Dag1: 27/8
kursmål, kursens
innehåll m.m.
Dag 2: 28/8 eller 29/8
(välj dag som passar)
gruppdynamik
feedback,
reflektion
För vana handledare,
uppstart, reaktivering:
26/8,
13.30-16.00
För alla:
Avslutning 10/12
13.30-16.00
17 september
Handledning
4 studenter
16 oktober
Handledning
studenter
13 november
Handledning
studenter
10 december
Redovisning
av
handledning
SoS-INTYG till ST-läk
Diplom till alla +
möjlighet till 3 Hp
efter genomförd
utbildning, studenthandledning
och redovisning
skriftligt o muntligt
Marie Walther, Bernhard von Below,
Dominique Hange
Mats Wahlqvist 2011, 2012, 2013, 2014

similar documents