Bülent TUNÇÖZGÜR

Report
Sağlık Turizmi Ve Turistin
Sağlığı Kapsamında
Sunulacak Sağlık Hizmetleri
Prof. Dr. Bülent TUNÇÖZGÜR
Gaziantep Üni. Şahinbey
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşt. Koordinatörü
2008-2011
İl AFAD Md. Sevkli hastalar
Kurum Kodu
Kurum Adı
Kurum İl
0200029013
ADIYAMAN İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAMAN
2700029023
GAZİANTEP İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP
2702029005
KARKAMIŞ AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP
2704029007
NİZİP AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP
2707029013
İSLAHİYE AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP
3100029014
HATAY İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY
4600029010
K.MARAŞ İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
K.MARAŞ
6300029009
Ş.URFA İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Ş.URFA
6301029012
AKÇAKALE AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Ş.URFA
6304029002
CEYLANPINAR AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Ş.URFA
6306029006
HARRAN AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Ş.URFA
7900029017
KİLİS İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS
8000029015
OSMANİYE İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE
TOPLAM
Başvuru Sayısı
2012
28,064.58
1,196,673.03
11,136.42
239,930.54
508.07
67,488.50
96,596.20
3,259.45
75,158.95
204,569.75
0.00
705,455.87
0.00
2013
134542.92
7022468
258721.36
1119868.57
189490.91
149011.81
75170.38
281451.78
417563.95
96304.09
71519.22
1304348.55
144.5
2,628,841.36 11,120,606.04
1517
12856
Sağlık Turizmi
Başvuru sayısı
Farklı ülke
Gelir
2011
359
32
241,142.18
2012
626
44
448,301.51
2013
1293
46
391,021.35
TOPLAM
2278
1,080,465.04
acil
Farklı ülke
Başvuru sayısı
2011
2012
2013
81
205
529
234
340
672
44
81
92
8,446.29
17,043.63
33,619.06
Gelir
18
27
24
yatan
Farklı ülke
Başvuru sayısı
2011
2012
2013
26
28
38
Ayaktan
Farklı ülke
Başvuru sayısı
2011
2012
2013
Gelir
61,614.07
64,998.86
96,657.53
Gelir
8
13
8
171,081.82
366,259.02
260,744.76
Hasta Sayısı
Yatan
9%
Plk
55%
Gelir (TL)
Acil
5%
Acil
36%
Yatan
74%
Plk
21%
Hasta Sayısı
2011
2012
Gelir (TL)
2013
400000
672
300000
529
200000
340
234
81
Plk
100000
205
44
Acil
81 92
Yatan
0
Plk
Acil
2011
2012
Yatan
2013
Uyruğuna göre hasta dağılımı
Suriye
1223
Irak
688
Türki Cumhuriyetler
120
Afrika
62
Arap Ülkeleri
37
Avrupa
37
Doğu Avrupa
32
Balkan devletleri
15
Diğer
64
Doğu Avrupa
Arap Ülkeleri
1%
1%
Avrupa
Afrika
3%
Türki Cumhuriyetler
5%
Balkan devletleri
1%
2%
Diğer
3%
Irak
30%
Uyruğuna göre hasta dağılımı
Suriye
54%
Hasta Dağılımı (PLK)
İÇ HASTALIKLARI
21%
ÇOCUK
HASTALIKLARI
10%
ORTOPEDİ
8%
GÖZ
7%
TETKİK
7%
Hasta Dağılımı (Yatan)
Diğer
24%
İÇ HASTALIKLARI
17%
KARDİYOLOJİ
17%
ÜROLOJİ
6%
TIBBİ ONKOLOJİ
7%
ORTOPEDİ
8%
KBB
11%
GENEL CERRAHİ
10%
Irak uyruklu plk hastaları
İÇ HASTALIKLARI
122
ONKOLOJİ
48
Diğer
42
ÇOCUK HASTALIKLARI
38
ORTOPEDİ
34
KBB
30
ÇOCUK
HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
30
ORTOPEDİ
TETKİK
25
ÜROLOJİ
23
KADIN HAST
21
DERMATOLOJİ
20
GENEL CERRAHİ
19
GÖZ
12
İÇ HASTALIKLARI
ONKOLOJİ
Diğer
KBB
KARDİYOLOJİ
TETKİK
Irak uyruklu yatan hastalar
KARDİYOLOJİ
23
İÇ HASTALIKLARI
21
KBB
20
Diğer
14
ONKOLOJİ
9
ORTOPEDİ
8
ÜROLOJİ
8
GENEL CERRAHİ
6
7%
6%
7%
KARDİYOLOJİ
21%
İÇ HASTALIKLARI
8%
KBB
19%
13%
Diğer
ONKOLOJİ
19%
ORTOPEDİ
ÜROLOJİ
GENEL CERRAHİ

similar documents