Joc dels mamífers

Report
a) Orca
b) Dofí
c) Balena
d) Totes les
anteriors

Quins d’aquests mamífers són les
ecsepcions que no tenen pel
a) Orca
b) Dofí
c) Balena
d) Totes les
anteriors

Quins d’aquests mamífers són les
accepcions que no tenen pel?
a) Orca
b) Dofí
c) Balena
d) Totes les
anteriors

Quins d’aquests mamífers són les
ecsepcions que no tenen pel?
a) Orca
b) Dofí
c) Balena
d) Totes les
anteriors

Quins d’aquests mamífers són les
acepcions que no tenen pel?
a) Orca
b) Dofí
c) Balena
d) Totes les
anteriors
a) Poder regular
la temperatura
del cos
c) Són de sang
calenta
b) La seva
temperatura
interna oscil·la
de 20º a 35º
d) Són de sang
freda

Que vol dir que els mamífers són hemo
ferms?
a) Poder regular
la temperatura
del cos
c) Són de sang
calenta
b) La seva
temperatura
interna oscil·la
de 20º a 35º
d) Són de sang
freda

Que vol dir que els mamífers són hemo
ferms?
a) Poder regular
la temperatura
del cos
c) Són de sang
calenta
b) La seva
temperatura
interna oscil·la
de 20º a 35º
d) Són de sang
freda

Que vol dir que els mamífers són hemo
ferms?
a) Poder regular
la temperatura
del cos
c) Són de sang
calenta
b) La seva
temperatura
interna oscil·la
de 20º a 35º
d) Són de sang
freda

Que vol dir que els mamífers són hemo
ferms?
a) Poder regular
la temperatura
del cos
c) Són de sang
calenta
b) La seva
temperatura
interna oscil·la
de 20º a 35º
d) Són de sang
freda

Quantes funcions té la nutrició?
a) 5
b) 3
c)4
d) cap

Quantes funcions té la nutrició?
a) 5
b) 3
c)4
d) cap

Quantes funcions té la nutrició?
a) 5
b) 3
c)4
d) cap

Quantes funcions té la nutrició?
a) 5
b) 3
c)4
d) cap

Quantes funcions té la nutrició?
a) 5
b) 3
c)4
d) cap

Els pulmons participen en...
a)Excreció
b)Respiració
c) Digestió
d)Ninguna de
les anteriors

Els pulmons participen en...
a)Excreció
b)Respiració
c) Digestió
d)Ninguna de
les anteriors

Els pulmons participen en...
a)Excreció
b)Respiració
c) Digestió
d)Ninguna de
les anteriors

Els pulmons participen en...
a)Excreció
b)Respiració
c) Digestió
d)Ninguna de
les anteriors

Els pulmons participen en...
a)Excreció
b)Respiració
c) Digestió
d)Ninguna de
les anteriors
Pregunta 1

Quina és la part que esta gran
desenvolupada en la relació dels
mamífers?
a) El cervell
b) El cerebel
c) L’encefal
d)Ninguna de
les anteriors

Quina és la part que esta gran
desenvolupada en la relació dels
mamífers?
a) El cervell
b) El cerebel
c) L’encefal
d)Ninguna de
les anteriors

Quina és la part que esta gran
desenvolupada en la relació dels
mamífers?
a) El cervell
b) El cerebel
c) L’encefal
d)Ninguna de
les anteriors

Quina és la part que esta gran
desenvolupada en la relació dels
mamífers?
a) El cervell
b) El cerebel
c) L’encefal
d)Ninguna de
les anteriors

Quina és la part que esta gran
desenvolupada en la relació dels
mamífers?
a) El cervell
b) El cerebel
c) L’encefal
d)Ninguna de
les anteriors
Pregunta 1
Pregunta 2

Quina d’aquestes parelles pertanyen a
el grup dels monotremes?
a)la musaranya b) l'ornitorinc i
i l’ornitorinc
l‘equidna
c)La musaranya d) No existeix
i l’equidna
aquest grup

Quina d’aquestes parelles pertanyen a
el grup dels monotremes?
a)la musaranya b) l'ornitorinc i
i l’ornitorinc
l‘equidna
c)La musaranya d) No existeix
i l’equidna
aquest grup

Quina d’aquestes parelles pertanyen a
el grup dels monotremes?
a)la musaranya b) l'ornitorinc i
i l’ornitorinc
l‘equidna
c)La musaranya d) No existeix
i l’equidna
aquest grup

Quina d’aquestes parelles pertanyen a
el grup dels monotremes?
a)la musaranya b) l'ornitorinc i
i l’ornitorinc
l‘equidna
c)La musaranya d) No existeix
i l’equidna
aquest grup

Quina d’aquestes parelles pertanyen a
el grup dels monotremes?
a)la musaranya b) l'ornitorinc i
i l’ornitorinc
l‘equidna
c)La musaranya d) No existeix
i l’equidna
aquest grup

Quin d’aquests grups no existeix?
a)Monotermes
b)Placentaris
c) Monotremes d)Marsupials

Quin d’aquests grups no existeix?
a)Monotermes
b)Placentaris
c) Monotremes d)Marsupials

Quin d’aquests grups no existeix?
a)Monotermes
b)Placentaris
c) Monotremes d)Marsupials

Quin d’aquests grups no existeix?
a)Monotermes
b)Placentaris
c) Monotremes d)Marsupials

Quin d’aquests grups no existeix?
a)Monotermes
b)Placentaris
c) Monotremes d)Marsupials
Pregunta 1

Els mamífers presenten...
a) Reproducció b) Reproducció
externa
interna
c) Totes dues
d)Cap d’elles

Els mamífers presenten...
a) Reproducció b) Reproducció
externa
interna
c) Totes dues
d)Cap d’elles

Els mamífers presenten...
a) Reproducció b) Reproducció
externa
interna
c) Totes dues
d)Cap d’elles

Els mamífers presenten...
a) Reproducció b) Reproducció
externa
interna
c) Totes dues
d)Cap d’elles

Els mamífers presenten...
a) Reproducció b) Reproducció
externa
interna
c) Totes dues
d)Cap d’elles
Pregunta 1

Quina d’aquestes parts no existeix?
a) Tronc
b) Cap
c) Ungles
d) Cua

Quina d’aquestes parts no existeix?
a) Tronc
b) Cap
c) Ungles
d) Cua

Quina d’aquestes parts no existeix?
a) Tronc
b) Cap
c) Ungles
d) Cua

Quina d’aquestes parts no existeix?
a) Tronc
b) Cap
c) Ungles
d) Cua

Quina d’aquestes parts no existeix?
a) Tronc
b) Cap
c) Ungles
d) Cua
Pregunta 1

Quins són els únics mamífers
venenosos?
a) Ornitorinc i
serp
c) Musaranya i
ornitorinc
b) Elefant i tigre
d) Serp i tigre

Quins són els únics mamífers
venenosos?
a) Ornitorinc i
serp
c) Musaranya i
ornitorinc
b) Elefant i tigre
d) Cua

Quins són els únics mamífers
venenosos?
a) Ornitorinc i
serp
c) Musaranya i
ornitorinc
b) Elefant i tigre
d) Serp i tigre

Quins són els únics mamífers
venenosos?
a) Ornitorinc i
serp
c) Musaranya i
ornitorinc
b) Elefant i tigre
d) Serp i tigre

Quins són els únics mamífers
venenosos?
a) Ornitorinc i
serp
c) Musaranya i
ornitorinc
b) Elefant i tigre
d) Serp i tigre
Aquest power esta penjat a la wiki de natura

similar documents