Choroby srdce (Jan Kvapil, Michal Bureš)

Report
Choroby srdce
Jan Kvapil a Michal Bureš
Choroby srdce
Honza Kvapil a Michal Bureš
Školní rok: 2008/2009
Třída: VIII.B
Ischemická choroba srdeční
• Ischemická choroba srdeční končící infarktem je
ve Velké Británii příčinou třetiny úmrtí mezi 45. a
65. rokem a je nejčastější příčinou smrti v severní
Evropě a v severní Americe. Riziko infarktu v
jiných rozvinutých zemích je mnohem nižší.
• Rizikovými faktory jsou kouření, vysoký krevní
tlak, atd. V poslední době se počet úmrtí snížil,
hlavně díky omezení kouření a zlepšení zdravotní
péče. Avšak počet infarktů stoupá v těch
rozvojových zemích, které se více přizpůsobují
západnímu životnímu stylu.
Jak ji poznáme
• Příznaky ischemické choroby srdeční závisí jak na
rozsahu oblasti, která je věnčitou tepnou
vyživována. Pokud dochází ke zužování věnčité
tepny postupně a dlouhodobě, projeví se choroba
poprvé při zvýšené námaze.
• Rozběhneme se prudce do kopce, naše srdce
zatouží po zvýšené dodávce kyslíku, ale zúžená
tepna více okysličené krve nepustí.
• Srdce začne volat o pomoc. Pocítíme pálivou
svíravou bolestí na hrudi a náhlý nedostatek
dechu.
Jak poskytnout první pomoc
• Pokud se u Vás objeví náhlé bolesti na hrudi
vyzařující někdy do zad nebo do levé paže, pocit
dechové tísně a úzkosti, okamžitě vyhledejte
nejbližší lékařskou pomoc!
• Při záchraně života i prevenci pozdějších následků
rozhodují často vteřiny. Laickou pomocí může být
v počáteční fázi podání nitroglycerolu ve formě
tablety nebo spreje.
Tabulka úmrtí na ischemickou chorobu
srdeční za období od roku 1970 do roku 1984
Země
Muži – 1970-1974 Ženy – 1970-1974
Muži – 1980-1984
Ženy – 1980-1984
Austrálie
309
143
215
98
Kostarika
76
57
100
70
Finsko
314
115
238
100
Itálie
124
66
109
49
Japonsko
49
28
41
22
Velká
Británie
259
109
239
99
Uruguay
188
109
131
64
USA
316
156
205
98
Infarkt myokardu
• Infarkt myokardu je náhlé odúmrtí části srdeční
svaloviny, obvykle je způsobeno trombózou
věnčitých tepen. Často končí smrtí.
• Trombóza= Jedná se o sražení krve. V tepnách má za
následek nedokrevnost postižené oblasti, v žilách
může zhoršit odtok krve.
Další nemoc
• Ateroskleróza neboli kornatění cév je
degenerativní onemocnění tepen. Vzniká v
důsledku postupného ukládání tuků a dalších
látky cévní stěny.
• Tím jak narůstá objem tohoto ložiska dochází k
zužování vnitřního průsvitu cévy. Při náhlém
zvýšení spotřeby kyslíku pak není možné
dostatečně zvýšen průtok tepnou a poměr mezi
nároky a dodávkou kyslíku se kriticky zvýší.
• Tato situace nastává typicky při fyzické námaze.
Ateroskleróza brání normálnímu průtoku krve
orgány, ve kterých jsou cévy poškozené.
Závěr a hodnocení
• Tato práce se mi líbila, protože mě informace o
srdci zajímají. A pracovalo se mi dobře s Honzou,
protože jsme se doplňovali a dobře si rozdělili
práci jak na textovou část tak na prezentaci.
• Pracovalo se mi dobře s Michalem, protože jsme
si dobře rozdělili práci. Informace se mi scháněly
dobře a nejhůř se mi scháněli obrázky na dané
nemoci. Překvapilo mě, jak se v některých zemích
zvyšoval počet úmrtí na ICHS a v některých
snižoval počet úmrtí. (viz. Tabulka)
Zdroje
• http://www.ordinace.cz/clanek/ischemickachoroba-srdecni/
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Tromb%C3%B3za

similar documents