Optická soustava oka

Report
* Zrakové ústrojí
Autor: Lenka Kraváčková
*
* Obecná charakteristika
* Stavba oka
* Bělima
* Cévnatka
* Akomodace
* Sítnice
* Sklivec
* Přední a zadní komora oční
* Optická soustava oka
* Pomocná ústrojí oka
* Poruchy zraku
* Seznam použitých zdrojů
*
* 70 % všech vjemů
* Zaměstnává 60 % mozku
* Elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 – 700 nm
* Je oko dokonalý optický přístroj?
* Jaké znáš oční vady
* Co o nás oči mohou prozradit?
* Jak vidí zvířata?
*
*
*
* Vnější vrstva, ¾povrchu oka, ve stáří žloutne /tuk/
* Upínají se okohybné svaly, zezadu vstupuje zrakový nerv
* Vpředu přechází v průhlednou rohovku /cornea/ - více
vyklenutá, čirá bez cév, hodně nerv. zakončení
Co je to rohovkový reflex?
Jak je vyživována rohovka?
*
* Střední vrstva; pigmentové buňky; hodně cév
* Vpředu přechází v: duhovku /iris/ - hladké svaly rozšiřují
nebo
zužují zornici /pupilu/
zornicový reflex; barva závisí na
množství pigmentových buněk
řasnaté tělísko /corpus ciliare/ akomodační sval; na tenkých vláknech zavěšena čočka
Čočka X
Duhovka
*
Napnuté svaly ŘT
Čočka se zploští
Vidíme na dálku
Uvolněné svaly
Čočka je vypouklá
Vidíme na blízko
User:Erin Silversmith
*
* Vystýlá cévnatku; 0,2 – 0,4 mm
* Nervového původu
* Světločivné buňky obsahují světločivná barviva /zrakový purpur
– rodopsin/
* Tyčinky – černobílé vidění; citlivější na světlo /za šera/; méně
ostré
* Čípky – barevné ostré vidění; 3 druhy – zelená, červená, modrá
* Vrstvy sítbnice:
Autor Adnav
*
* Žlutá skvrna - jen čípky; místo nejostřejšího vidění
* Slepá skvrna – vystupuje zrakový nerv; bez tyčinek a čípků
*
* Rosolovitá hmota mezi čočkou a sítnicí
*
Odtok komorové vody
Autor Adnav
Autor Adnav
*
* Co tvoří optickou soustavu oka?
* Rohovka
* Komorová voda
* Čočka
* Sklivec
* Na rozhraní těchto prostředí se
světelný paprsek láme
* Na sítnici se promítá ostrý,
zmenšený a obrácený obraz
pozorovaného předmětu
* Zrakový nerv vede do týlního
laloku mozkové kůry
*
* Okohybné svaly – 6 svalů
* Slzná žláza – nad vnějším
koutkem; ústí do spojivkového
vaku; slzy mají funkci
baktericidní, zvlhčují oční
kouli a odstraňují nečistoty
User:Erin_Silversmith
*
* Víčka – chrání oko pře nečistotami a oslněním; roztírají slzy na
okraji mazové žlázy /Meibomovy/ - zabraňují přetékání slz
* Spojivka – tenká vazivová řasa přecházející z víček na oční
kouli
* Řasy a obočí
AutorBomber62
*
* Krátkozrakost /myopia/
*
* Dalekozrakost /hypermetropia/
*
* Astigmatismus – cylindrická oční vada; rohovka nemá
pravidelný kulovitý tvar, nepřesné zaostření na sítnici
*
* Šedý zákal /katarakta/ - zakalení čočky
AuthorRakesh Ahuja, MD
*
* Zelený zákal /Glaukom/ - vysoký nitrooční tlak; poškození
očního nervu
AuthorJonathan Trobe, M.D.
* Šeroslepost – porucha funkce tyčinek /např. nedostatek
vitamínu A/
* Barvoslepost – poruchy rozlišení některých barev /daltonismus
– poruchy červené a zelené/
*
* Ječné zrno – zánět
Meibomových žláz
/stafylokoky/
* Zánět spojivek – nečistoty,
prudké osvětlení, chlad
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ElmgSpektrum.png
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Schematic_diagram_of_the_human_eye_cs.svg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_multilingual.svg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Human_eye_cross-sectional_view_grayscale.png
[online]. [cit. 2013-02-08]. https://el.lf1.cuni.cz/oko/
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Retina.png
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:NT1.png
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray878.png
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Focus_in_an_eye.svg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Spojivka_popis.jpg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spojivka_schema-800x800.gif
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tear_system.svg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myopia.svg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypermetropia.svg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V01_D191_Astigmatism.jpg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cataract_in_human_eye.png
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Human_eyesight_two_children_and_ball_normal_vision.jpg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Human_eyesight_two_children_and_ball_with_glaucoma.jpg
[online]. [cit. 2013-02-08]. [online]. [cit. 2013-02-08]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acute_Angle_Closure-glaucoma.jpg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stye02.jpg
[online]. [cit. 2013-02-08]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pink_eye.jpg

similar documents