Jak připravit ústní prezentaci

Report
*
Naďa Němcová
FEL ČVUT
1
* OBSAH
* FORMA
* PŘÍPRAVA
O ČEM ?
CO JE MÝM CÍLEM ?
KOLIK MÁM ČASU ?
PRO KOHO ?
JAK ?
VYSTOUPENÍ
2
*OBSAH
20% úspěšnosti
*FORMA
30% úspěšnosti
*JÁ
50% úspěšnosti
3
*
CÍL
*informovat
*zaujmout
* přesvědčit
4
*
ČAS
*
*
dodržet přidělený čas
dodržet časovou proporci
jednotlivých úseků prezentace
5
*
PUBLIKUM
*aktivizovat a udržet zájem
*udržovat oční kontakt
*střídat způsob přednesu
*dát prostor k diskusi
6
*
JAK ZVLÁDNU INTONACI (melodii řeči)
*Využiji hlas i pomlku – chci přece zaujmout!
*Klíčové informace řeknu
7
pomaleji a
hlasitěji.
anebo
buď ?
signalizuje
stoupavá intonace
*Vím, že
*
8
……
*Na konci
oznamovací věty
zásadně
klesám
9
hlasem.
*JAK ZVLÁDNU HLAS
*Dýchám správně?
*Nadechuji se ve správnou chvíli?
*Nemluvím moc potichu nebo monotónně?
10
*JAK ZVLÁDNU ARTIKULACI
*Vyslovuji pečlivě?
Nepolykám část slov či vět?
*Vím, že mám přesně artikulovat i v běžné
komunikaci?
*Vím, že přirozená artikulace umožňuje
kompenzovat sílu hlasu?
11
„NEJVZÁCNĚJŠÍ ČÁSTÍ PROJEVU JSOU
PAUZY.“
Ralph Richardson
12
*
*MIMIKA
OBLIČEJE
*GESTA
*DRŽENÍ TĚLA
*
*POHYBY TĚLA
13
*
*Dýchejte správně
*Mluvte klidně a volně
*Vyslovujte jasně a zřetelně
14
*
*Respektujte pravidla spisovné
výslovnosti
*Při méně formální diskusi můžete
mluvit i obecnou češtinou, působí
přirozeněji
*Nepoužívejte slangové výrazy
15
*
*Pracujte s hlasem (dynamika, hlasitost, pomlky atd.)
*Používejte krátké věty, vyvarujte se složitých
slovních spojení
*Vyvarujte se výplňkových slov a frází
(hm, tak,jako, v podstatě apod.)
16
*
*Snažte se o názorný a srozumitelný výklad
*Před vystoupením se zbavte nervozity:
zaveďte si rituál, jak se pozitivně naladit
17
*
*Proč budu mluvit
*Jaká je má role
*Čeho chci dosáhnout
*Komu prezentuji
*Čím chci zapůsobit
18
*
*Rozumím tomu, co přednáším
*Baví mě to
*Chci se o to podělit s ostatními
*Ať je to taky baví
*Mám rád(a) své posluchače
19
„DOBRÝ PROJEV SE SKLÁDÁ ZE ZAJÍMAVÉHO ZAČÁTKU A ÚDERNÉHO
KONCE,
ODSTUP MEZI NIMI BY MĚL BÝT POKUD MOŽNO CO NEJKRATŠÍ“
Winston Churchill
20
*ČEKÁTE KONEC?
*TO JE PŘECE ZAČÁTEK…
21
Děkuji za pozornost !
22
*CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
*RÁDA
VÁM ODPOVÍM
23

similar documents