Passé Composé - Imparfait

Report
Passé composé
Imparfait
Åsa Andersson, Vasaskolan, Skövde – www.lektion.se
Passé composé
• Passé composé motsvaras ibland av perfekt
(har gjort) och ibland av imperfekt (gjorde) på
svenska.
• Passé composé bildas alltid av två verb: ett
hjälpverb (oftast avoir) i presens och perfekt
particip av huvudverbet.
• Perfekt particip av de regelbundna verben slutar
på: -é (er-verb), -i (ir-verb) och –u (re-verb)
t.ex. parlé (parler), fini (finir) och vendu (vendre)
Passé composé – med avoir
parler
j’ai parlé
tu as parlé
il a parlé
elle a parlé
on a parlé
nous avons parlé
vous avez parlé
ils ont parlé
elles ont parlé
finir
j’ai fini
tu as fini
il a fini
elle a fini
on a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini
elles ont fini
vendre
j’ai vendu
tu as vendu
il a vendu
elle a vendu
on a vendu
nous avons vendu
vous avez vendu
ils ont vendu
elles ont vendu
Passé composé
• I år har jag varit i Frankrike två gånger.
Cette année, j’ai été en France deux fois.
• Jag mötte din pappa igår.
J’ai rencontré ton père hier.
Passé composé kan motsvara både
perfekt och imperfekt på svenska.
Passé composé –med être
• Några vanliga verb (rörelseverb) bildar passé
composé med être som hjälpverb. Huvudverbets
participform böjs då på samma sätt som adjektiv
beroende på om substantivet står i maskulinum,
femininum, singular eller plural.
Luc est allé au cinéma. Monique est allée à la
piscine. Puis tous les deux sont allés au café.
Passé composé –med être
Aller
je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé
elle est allée
on est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)(s)
ils sont allés
elles sont allées
• Participformen av
regelbundna er-verb slutar
alltid på é.
• När être används som
hjälpverb böjs participformen
som om det handlade om ett
adjektiv:
1) När substantivet (personen
eller föremålet) är feminint
tillkommer ett e.
2) När substantivet (personen
eller föremålet) står i plural
tillkommer ett s.
Passé composé –med être
• Följande verb bildar passé composé med hjälp av être:
aller
venir
arriver
partir
entrer
sortir
rentrer
retourner
monter
descendre
naître
mourir
rester
tomber
gå, åka
komma
anlända
resa iväg
komma in
gå ut
komma hem
återvända
gå upp
gå ner
födas
dö
stanna kvar
falla
je suis allé(e)
je suis venu(e)
je suis arrivé(e)
je suis parti(e)
je suis entré(e)
je suis sorti(e)
je suis rentré(e)
je suis retourné(e)
je suis monté(e)
je suis descendu(e)
je suis né(e)
je suis mort(e)
je suis resté(e)
je suis tombé(e)
Passé composé –med être
•Även reflexiva verb bildar passé composé med
être som huvudverb:
Je me suis lavé(e)
Tu t’es lavé(e)
Il s’est lavé
Elle s’est lavée
On s’est lavé(e)
Nous nous sommes lavé(e)s
Vous vous êtes lavé(e)(s)
Ils se sont lavés
Elles se sont lavées
Passé composé –med être
• Barnen gick till stranden.
Les enfants sont allés à la plage.
• Min faster stannade hos oss.
Ma tante est restée chez nous.
• Louise lade sig sent igår kväll.
Louise s’est couchée tard hier soir.
Imparfait
• Imparfait bildas genom att ändelser läggs
till verbets stam:
Je parlais
-ais
Tu parlais
-ais
Il/Elle/On parlait
-ait
Nous parlions
-ions
Vous parliez
-iez
Ils/Elles parlaient
-aient
Imparfait
• Marie hade blont hår och bruna ögon.
Marie avait les cheveux blonds et les yeux
bruns.
• Bilen var mycket gammal.
La voiture était très vieille.
Imparfait beskriver hur någon eller något
såg ut, hur någon eller något var.
Imparfait
• Jérome åt en banan varje dag.
Jérome mangeait une banane tous les jours.
• Mormor kom ofta och träffade oss.
Grand-mère venait souvent nous voir.
Imparfait anger vanor, sådant som brukade
inträffa. Ofta används uttryck som tous les jours,
toujours och souvent i samma mening.
Passé composé - Imparfait
• Imparfait uttrycker vad som pågick under
en längre tid eller vad som brukade hända
- en vana.
• Passé composé uttrycker något som
inträffade plötsligt eller en handling som
pågick under en begränsad tid.
• Både imparfait och passé composé
motsvaras i dessa fall av imperfekt på
svenska.
Passé composé - Imparfait
• Jag lagade mat när telefonen ringde.
Je faisais la cuisine quand le téléphone a sonné.
• När vi anlände var de andra redan där.
Quand nous sommes arrivés, les autres étaient
déjà là.
Imparfait : Beskrivande tempus. Händelsen
pågår, men vi vet inte när den började eller
kommer att sluta.
Passé composé: Berättande tempus. Anger
kortvariga händelser som inträffar med tydlig
början och slut.
Passé composé - Imparfait
• Det var vackert väder när jag anlände men det
regnade när jag åkte iväg.
Il faisait beau quand je suis arrivée mais il
pleuvait quand je suis partie.
• När jag var liten bodde jag i Paris. En dag blev
jag sjuk…
Quand j’étais petite, j’habitais à Paris. Un jour je
suis tombée malade…
• Jag gjorde mina läxor när min pappa kom in.
Je faisais mes devoirs quand mon père est
entré.

similar documents