Jan Pawe* II Mój Idol

Report
W czwartek 27.10.11 w klasie 1e
odbyła się lekcja wychowawcza na
temat Jana Pawła II. Uczniowie
przygotowywali informacje na
temat życia polskiego papieża.
Karol Wojtyła
urodził się 18 maja
1920 r. Syn Karola i
Emilii kochał sport.
Jego pasją był teatr,
piłka nożna i górskie
wycieczki. „Lolek”
bo tak go nazywali
miał też brata
Edmunda . Karol
był poetą, aktorem i
filozofem.
Żaden inny biskup Rzymu nie poświęcił tyle
uwagi zagadnieniom sportowym co Jan Paweł
II. Jego słowa wygłoszone podczas Jubileuszu
Sportowców były zarówno podsumowaniem
roli sportu w mijającym stuleciu, jak i
przesłaniem dla sportowców całego świata.
14 maja 1938 Karol Wojtyła
zakończył naukę w gimnazjum
otrzymując świadectwo
maturalne z oceną celującą.
Karol Wojtyła wybrał studia
polonistyczne na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Studia
rozpoczął w październiku 1938
roku.
Jan Paweł II został wybrany na
papieża 16 października 1978 r. Był
pierwszym papieżem z Polski, a także
pierwszym biskupem Rzymu,
niebędącym Włochem. Jako biskup
przyjął hasło przewodnie swej
posługi, które brzmiało: Totus Tuus
(łac. Cały Twój). Kierował je do Matki
Chrystusa.
Papież dociera do milionów wiernych
ze słowem Bożym, pocieszeniem,
troską o sprawiedliwość, wolą
niesienia pomocy duchowej ludziom
wszystkich ras, wyznań, albowiem
wszyscy są dziećmi Bożymi.
Zmartwionych pociesza, błądzącym
pokazuje drogę, wątpiących wspiera
radą .

similar documents