Komunistické Československo po roce 1948

Report
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 10. 2. 2013
Cílový ročník: 9.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO

Vzdělávací obor: Dějepis

Tematický okruh: Moderní dějiny

Téma: Komunistické Československo po roce1948

Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva,
jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.

Jazyk:čeština

Očekávaný výstup: Žáci zhodnotí změny, ke kterým došlo v Československu
po zavedení komunistické diktatury.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Druh učebního materiálu: prezentace

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina: 14 - 15
 Po
únoru 1948 začíná komunistická
diktatura, probíhají čistky ve
společnosti i v KSČ.
 Vláda jedné strany = KSČ.
Stream.cz . - 25. únor, Den, kdy došlo ke komunistickému převratu.
http://www.stream.cz/slavnedny/795283-25-unor-den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu
 1.
Kdo začal svůj projev slovy: „Právě jsem se
vrátil z Hradu od prezidenta republiky?“
 Klement Gottwald.
 2. Ve kterém roce byla podepsána Mnichovská
dohoda?
 1938
 3. Co to byly tzv. lidové milice?
 Ozbrojené jednotky dělníků podporující
komunisty.
 Ústava
9. května.
 Volby v květnu 1948 – povolena
jediná kandidátka, atmosféra
strachu, falšování výsledků.
V
červnu 1948 odstupuje E. Beneš.
 Klement Gottwald = první „dělnický“
prezident.
V
čele vlády Antonín Zápotocký.
1.
ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ – předseda vlády
 Komunisté
začínají pronásledovat, zatýkat
a likvidovat své odpůrce (poradci ze
SSSR).
 Začínají
politické procesy, odsouzeni
k smrti jsou např. gen. Heliodor Píka,
Milada Horáková.
2. MILADA HORÁKOVÁ
stream.cz – Slavné dny, 27. června, Den, kdy byla popravenaMilada Horáková.
http://www.stream.cz/slavnedny/593808-27-cerven-den-kdy-byla-popravena-milada-horakova
 Hledání
vnitřního nepřítele v KSČ – popraven je
i Rudolf Slánský.
3.
 StB
= státní bezpečnost.
 VB = veřejná bezpečnost.
 TNP
= tábory nucených prací, političtí vězni,
např. Jáchymov (uranové doly).
 PTP
= pomocné technické prapory, v armádě,
černí baroni, pro politicky nespolehlivé osoby.
 Komunisté
se opírali o privilegované
vrstvy
 Dělnická třída + rolníci = zemědělci
proletariát
„pracující třída“
X
 Inteligence
(lékaři, právníci, učitelé,
vědci)
 Kapitalisté, živnostníci, sedláci,
obchodníci
 Bývalí vojáci ze západu
 Církev
PRONÁSLEDOVÁNI
 Likvidace
soukromého podnikání.
 Centrální plán.
 Pětiletky – pětileté plny.
 Průmysl řízen podle požadavků SSSR
těžký a zbrojní průmysl.
 Likvidace
soukromého zemědělství.
 Násilná forma.
 Sedlák = kulak = nepřítel.
 Vznikají Jednotná zemědělská
družstva = JZD.
http://www.youtube.com/watch?v=G-cr234ajx8
Cesta ke štěstí (1951) - Málo mezí v JZD, více chleba v národě
 Umírá
Klement Gottwald.
 Prezident: Antonín Zápotocký.
 Hospodářské
obtíže se snaží vyřešit
měnová reforma (1953) →
znehodnocení úspor obyvatelstva
(5:1/50:1)
Klement Gottwald – Víkend (Nova) – 8 min
http://www.youtube.com/watch?v=owq5p1nyn2o
 První
projevy nespokojenosti
s komunistickou vládou i mezi
dělníky (Škoda Plzeň).
 Vláda dále poslouchá rozkazy ze
SSSR.
 Vyzdvihují
se „úspěchy“ v průmyslu
a zemědělství (nebyla to pravda).
 Neúspěchy svalovány na nepřítele.
 Dělníci jako vzor a příklad.
 Ženy pracují ve stejných profesích
jako muži (zednice, jeřábnice,
v hutích a dolech,…)
Monografie

Kuklík, J., Kocian, J. Dějepis pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha:
SPN- pedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2002. ISBN 80-7235-077-3. s. 107 –
114
Obrázky
1.
Obrázek 1.: P0lka23. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anton%C3%ADn_Z%C3%A1potock%C3%BD.JPG
2.
Obrázek 2.: Cassius Chaerea. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1_-_barva.jpg
3.
Obrázek 3.: Tomer T. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_trials.jpg

similar documents