hlubinný vulkanismus

Report
Vulkanismus
je souhrn projevů vnitřní energie planety, který
se projevuje sopečnou činností,zemětřesením,
tepelnou metamorfózou či případně dalšími
projevy, a to jak na povrchu tak i
na mořském dně.
Výskyt
Projevy sopečné činnosti na Zemi jsou nejčastěji vázány na okraje litosférických
desek, kde dochází k akumulaci energie a jejímu uvolňování, či na oblasti tzv. hot
spot, nad kterými pak vznikají sopky
Podle místa výskytu se rozlišují:
hlubinný vulkanismus - plutonický (procesy probíhající ve větších hloubkách pod
povrchem)
povrchový vulkanismus - neptunický (procesy probíhající na povrchu, nebo těsně
pod ním).
Magma je převážně aluminio-silikátová tavenina, která obsahuje sopečné
plyny (například voda, CO2, chlór a fluor).
Jedná se o abysální (hlubinný) ekvivalent lávy. Magma vzniká v oblastech zemského
pláště a nebo tavením z hornin spodní zemské kůry.
Podle místa utuhnutí magmatu rozdělujeme vyvřelé
horniny na hlubinné, výlevné a žilné.
Štítová sopka
Stratovulkán
Mauna Kea - štítová sopka
Stratovulkán - Mount St. Helens
Hawaii Volcanoes National Park Image US
Úkol: Přiřaď pojmy k jednotlivým částem sopky
Schéma erupce sopky:
6
sopečný kužel
sopouch
4
5
1
podsouvající se
litosférická deska
magma
2
zemětřesení
3
plyn, popel, láva
Magmatický krb
 2. Jak vzniká magma?
 3. Co je to láva?
Úkol: Pomocí atlasu přiřaď sopky k daným místům

similar documents