TOLAK PELURU

Report
Di susun oleh :
Ahmad Ali Ridho 6301408167
Aldhila Anjas Careca 6301408168
Guru Pamong :
H. Ali Zuhdi, SPd

Dalam teknik tolak peluru ada beberapa
teknik yabg harus bisa dikuasai oleh atlit
tolak peluru sehingga dalm melakukan tolak
peluru atlit dapat mmelakukan dengan baik
dan benar. Teknik-teknik yang akan dibahas
dalam artikel ini adalah teknik meluncur,dan
teknik berputar.


Teknik meluncur tidak mengalami perubahan
yang berarti sejak tahun
1950-an.Walaupun atlet yang bertubuh besar
dan kuatsecara dramatis telah menambah
jarak yang dihasilkan , elemen pada teknik
pada dasarnya sama. Dalam teknik meluncur
ini adalah menggunakan kecepatan
pergerakan pada kaki dari belakang menuju
kea rah ring dengan secepat mungkun
supaya menghasilkan luncuran yang optimal.



1.Persiapan
Atlet berdiri dibelakang ring dengan punggung
menghadap kea rah lemparan. Berat badan ditumpukan pada
kaki kanan dan melihat ke belakang.atlet memegang peluru di
bawah dagu tangan dibuka dan mengangkat tangan kiri sebagai
gerakan penyeimbang.
2. Meluncur
Atlet menekukan kaki kanan dan mengangkat badan untuk
bersiap-siap meluncur kebelakang melintasi ring. Atlit
menendangkan kaki ke kiri kebelakng dengan secepat
mungkin,dan secara serentak kaki kanan dihentakan ke pusat
ring.badan tetep dirundukan. Pada saat luncuran badan harus
tetap dirundukan tidak dalam posisi naik dan turun.
3. Tolakan
Atlet memulai tolakan dengan gerakan berputar kaki kanan
kearah sector lemparan. Pinggul diputar,dada didorong
kedepan.sisi kanan tubuh berputar kedepan mengelilingi kaki
kiri yang diluruskan ,dan pelurusan tangan dan jari yang
melempar menelesaikan tolakan.setelah peluru meniggalkan
tangan kiri kaki berbalik untuk menghentikan atlet agar tidak
terjatuh kedepan ring dan mengakibatkan pelanggaran.

Teknik berputar merupakan putaran gaya
lempar cakram yang diakukan sebelum
menolak peluru. Atlet berdiri dengan kaki
direnggangkan selebar jarak bahu dibelakang
ring dengan punggung menghadap kearah
lemparan atlet memegang peluru di
leher.kaki sedikit ditekukan, dan pandangan
serta pandangan yang bebasdiarahkan
kebelakang.





Putaran
Atlet berputar pada jantung telapak kaki kearah
lemparan. Dengan terus berputar pada kaki kiri, atlet
kemudian bergerak melintasi ring. Posisi tolakan yang
terjadi pada akhir putaran sama dengan teknik meluncur .
kaki kanan ditekukan dan kaki kiri dilujurkan ke depan.
Badan ditekukan pada pinggul kea rah belakang ring.
Tolakan
Kedua kaki berputar dan diluruskan ke atas,mengerakan
pinggul dan dada kearah lemparan. Tolakan diselesaikan
dengan meluruskan tangan dan jari. Setelah peluru
meninggalkan tangan atlet sering melakukan gerakan
referse dengan cara yang sama dengan teknik meluncur.

similar documents