Podstawowe funkcje zamków antypanicznych

Report
Podstawowe funkcje zamków antypanicznych
Funkcja "B" - "przełączeniowa" -pozwalająca na
uruchomienie trybu przejścia 2-kierunkowego
www.gupolska.pl
Funkcja "C" - "wymuszonego zamknięcia" włączenie trybu przejścia 2-kierunkowego tylko przy
pozostawieniu klucza w drzwiach.
PK 01.2013
Podstawowe funkcje zamków antypanicznych
Funkcja "D" – „ratunkowa” - uruchomienie
trybu przejścia dwukierunkowego po
każdym użyciu od strony wewnętrznej
www.gupolska.pl
PK 01.2013
Funkcja "E" - "cofnięcia zapadki" - pozwalająca na
wejście od zewnątrz tylko przy użyciu klucza.
Ewakuacja – oferta G-U Polska
Zamki antypaniczne
wielopunktowy, do
drzwi płaszczowych
6-32* , 6-33*
do drzwi
płaszczowych, z
oczujnikowaniem
do 2-skrzydł. drzwi
płaszczowych
B 2321 **** (f.B,C,D)
B 2329 **** (f.E)
uniwersalny, do
drzwi płaszczowych
1125000*
www.gupolska.pl
elektrycznie
zasprzęglany, do
drzwi profilowych
B 197* ****
PK 01.2013
z ryglowaniem
górnym, do drzwi
profilowych
B 1838 / B 1839 ****
Ewakuacja – oferta G-U Polska
Ryglowania skrzydła biernego
przeciwzamek do
drzwi płaszczowych
B 2390 ****
prowadzenie
górne
B 9019 ****
zatrzask
B 1895 ****
mechanizm
odryglowujący
skrzydło bierne
B 1899 ****
pręt górny
B 9006 ****
pręt dolny
B 9006 ****
www.gupolska.pl
przeciwzamek do
drzwi profilowych,
do elektrozaczepu
B 1793 ****
tuleja podłogowa
z regulacją
B 9028 0001
PK 01.2013
mocowanie
podłogowe
B 9009 0001
Ewakuacja – oferta G-U Polska
Klamki i dźwignie antypaniczne
B 71** ****
B 7150 ****
B 71** ****
B 7290 ****
B-74410-**-0-*
B 7130 ****
B-74420
www.gupolska.pl
PK 01.2013
Ewakuacja – oferta G-U Polska
Urządzenia dodatkowe związane z ewakuacją i przeciwpożarowością drzwi
systemy samozamykaczy
terminale sterujące
B 5580 ****
odbojniki
B 7122 ****
elektrozaczepy
przewody sterujące
trzpienie do dźwigni i klamek
B-784**-**-0-1
śruby połączeniowe
B-78500-**-0-8
przepusty kablowe
blachy
zamykające
B 9000 ****
B-78510-00-0-8
www.gupolska.pl
PK 01.2013
Ewakuacja - aspekty prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.)
Ustawa z 7.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) ze zmianami z 12 marca 2009 r.
(wchodzą w życie w dniu 8 lipca 2009r.)
Norma PN-EN 179 (zamknięcia awaryjne)
Norma PN-EN 1125 (zamknięcia antypaniczne)
Wytyczne Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Ochrony Przeciwpożarowej dot.
stosowania zamknięć przeciwpanicznych i awaryjnych (CFPA-E: Guideline No.
2:2002)
www.gupolska.pl
PK 01.2013

similar documents