presentatie - SlimFit App

Report
Unit A
heeft een
onderwijsbehoefte
hebben
onderwijsbehoeften
wij geven dagelijks
instructie om aan de
onderwijs behoefte te
voldoen
nieuwsgierigheid,
emotioneel vrij zijn
en zelfvertrouwen
hebben
Binnen of buiten
 Strategisch
leren lezen en spelling
 Bloon voor spelling
 Taal in de thema‘s / taal van SL
 Rekenen Wis en Reken en met sprongen
vooruit
 Schrijven voor een goed handschrift
 Bewegingsonderwijs aan kleuters en spel en
beweging
 goede
leeropbrengsten
 goede leerhouding en zelfstandig leren zijn
 sociale vaardigheden
 sociaal emotionele ontwikkeling
 spelend leren
 kind mogen zijn
Start van de dag in vaste stamgroep bij eigen juf
 Groep 1 en 2 gaan voorlezen, zingen, praten
vertellen, thema gesprekken, woordenschat ,
leesplezier etc
 Groep 3 gaat aanvankelijk leren lezen en
oefenen met lezen ; kilometers maken
 schrijven volgens methode
 Gesprekken over het thema en spel erover
 Werken en spelen in de ateliers
 Kinderen pauzeren in de vaste stamgroep en
krijgen muzieklessen en trefwoord van de eigen
juf.
Het leren en spelen gebeurt in de
volgende 7 ateliers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Taalatelier
Rekenatelier
Bewegingsatelier
Speelatelier
Crea en expressie atelier
Techniek atelier
Stilteatelier
Hoe werkt dat?
Ieder kind komt in alle ateliers op vaste momenten in de week
volgens een vast rooster
Groep 3 leerlingen komen dagelijks in het taal en reken atelier
Groep 3 komt ong. 2 keer per week in het speelatelier
Groep 3 heeft twee keer per week gym in de grote zaal waarvan
1x met meester Paul
Groep 1 en 2 komen dagelijks in het bewegingsatelier
Groep 1 en 2 komen 5x per week in de taal en rekenateliers
Groep 1 en 2 komen 5x per week in het speel atelier
Alle kinderen komen wekelijks in het crea atelier
Vrijwillig of in overleg werken kinderen in het stilteatelier
Vrijdagmiddag werken we in het techniekatelier
Wat doen we in het taal atelier?
•Groep 3 krijgt instructie, verwerking en taal en lees oefeningen ter
ondersteuning van het aanvankelijk leren lezen (smart)
•Er wordt gewerkt met een weektaak voor groep 3 en dagtaken
voor groep 1 en 2 (instructie in kleine kring)
•Er worden dagelijks letter/ woord en zin dictee gegeven (spelling)
•taalkasten met zelfstandig werk materiaal ;stempels etc.
•luisterhoek
•krijtborden / flanelborden /smartbord
•boeken /leesboeken/prentenboeken
•thema informatie; plaatjes boeken , informatieve boeken ,
concrete materialen die bij de methode horen
•Touchscreen met taal met bas en ambrasoft met taaloefeningen op
de computers om eigen teksten te maken en te oefenen met flits
•poppenkast
•verteltafel gekoppeld aan een boek uit het thema
•Wereldspel materiaal waarmee je de wereld in het spel kan
nabootsen bv. playmobil , dieren met hokken en koningen, ridders ,
auto’s en samen kan spelen
•Ontwikkelingsmateriaal bv communicatie en begrippendiagram
•De kinderen werken op hun eigen niveau en leren van elkaar op
een coöperatieve manier
Wat doen we in het rekenatelier ?
•leerkracht geeft rekeninstructie en
verwerkingsmateriaal aan de leerlingen van groep 3 in
kleine groepen (methode) met smartbord
•Er wordt gewerkt met een weektaak voor groep 3 en
dagtaken voor groep 1 en 2
• de rekenactiviteiten worden van concreet naar
abstract aangeboden
•Leerkracht begeleid de leerlingen van groep 1 en 2 bij
de rekenvoorwaarden op een speelse en aantrekkelijke
manier (kleine kring)
•Kinderen spelen met reken materialen maar weten
niet dat ze aan het rekenen zijn
•bouw en constructie materialen met opdrachten
•De kinderen werken op hun eigen niveau en leren van
elkaar op een coöperatieve manier
•verder :
•Bouwhoek houten blokken
•Kapla + constructieve materialen
•Blokjes en platen
•Weeg en meet materialen /sorteer/cijfers /telspel
•Geldmaterialen voor spel en afrekenen (winkeltje)
•Insteek kralen vierkant met voorbeeldkaarten, puzzels
Wat doen we in het
bewegingsatelier?
Gymles met materialen
(leerlijn)
Gymles in de ruimte
Buitenspelen op het plein
Spelles met tik en
zangspelen
Toestellengym
Wat doen we in het speelatelier ?
Spelen in de
•Huishoek
•Themahoek bijvoorbeeld winkel of postkantoor
•knutselhoek
•duplo
•bric(groot)
•schrijfhoek
•poppenhuis
•treinbaan
•zandtafel
•winkeltje
•verfborden
•Touchscreen
•Ontwikkelingsmateriaal
•Tekentafel
Waarom een stilte atelier ??
Om kinderen de mogelijkheid te geven in stilte te
werken zonder speelgeluiden van anderen
Voor kinderen die dat nodig hebben en voor kinderen
die dat kiezen.
Wat is daar te vinden??
•tafels en stoelen
•leesboeken
•prentenboeken
•computereiland
•Leesmappen methodisch lezen
•afmaakplek
•prikkelarme plaats
•plaats voor remdial teaching
•smartbord
•Chillplek
Wat is het crea atelier ??
Daarin werken we met
•dans
•drama
•muziek
•muziekinstrumenten
in het speellokaal
•beeldende materialen in de
lokalen en de flexruimtes
 Op
vrijdag middag gaat het techniekkasteel
open en werken we met de
techniekmaterialen
 Deze middag zoeken we hulp en tijd van
ouders die het leuk vinden om daarbij te
helpen
 Ook ideeën van ouders op deze middag zijn
welkom ; bv we hebben een kinderkeuken
waar gekookt kan worden in kleine groepjes
etc.
Wie vinden we waar?
Juf Malou werkt in het rekenatelier
Juf Mariska werkt in het taal atelier
en het stilte atelier
Juf lilian (RT) werkt in het stilte atelier
Juf Petra werkt in het speel en bewegingsatelier
Juf Malou, juf Petra en juf Mariska werken in het
crea atelier
Juf Malou en juf Mariska in het techniekatelier
Voorbeeld rooster
Tijd
Malou
Petra
Mariska
8.30 – 9.00
Kring;
Luisterhouding, taal, voorlezen,
woordenschat, gesprek,
interactief
Schrijven
Kring;
Luisterhouding, taal,
voorlezen, woordenschat,
gesprek, interactief
Schrijven
Strategisch lezen +
Schrijfmethode
Schrijven
9.00 – 10.00
Rekenatelier
Speelatelier
Taalatelier
Groepen
Groepen
groepen
10.00 – 10.30
Eten en drinken + trefwoord
(in stamgroep)
Eten en drinken +
trefwoord
(in stamgroep)
Buitenspelen + eten en
drinken + trefwoord
(in stamgroep)
10.30 – 11.30
Rekenatelier
Speelatelier
Taalatelier
Groepen
Groepen
Groepen
Afsluiten in stamgroep
Afsluiten in stamgroep
Strategisch lezen +
Afsluiten in stamgroep
11.30 – 11.45
TOT SLOT
We maken gebruik van talenten van kinderen en leerkrachten
We benutten alle beschikbare onderwijstijd
We maken efficiënt gebruik van alle beschikbare ruimte
We werken doelgericht om hogere opbrengsten te behalen
De kinderen en de juffen kunnen van elkaar leren
We boffen enorm met zoveel ruimte met een redelijk aantal
kinderen
WIJ hebben er heel veel zin in

similar documents