Ethery - votavovi

Report
ETHERY
opakování názvosloví
H
H
O
H
H
H H
H
ethylmethylether
methoxyethan
H
butylethylether
H3C
O
H
CH3
H
H
oxiran
H
O
ethoxybutan
cyklický ether
ethylenoxid
příprava etherů – reakce halogenderivátů s alkoholáty
Williamsova
syntéza
CH3CH2CH2-O-CH2CH2CH3
CH3CH2CH2-Br + CH3CH2CH2-O-Na+  ……………….………….. + NaBr
dipropylether
název produktu:…………………..……………
CH3CH2-O-CH2CH2CH3
CH3CH2Br + CH3CH2CH2OK  ……………….………….. + KBr
ethylpropylether
CH3-O-(CH2) 4CH3
NaCl
CH3Cl + CH3CH2CH2CH2CH2ONa  ……………….…….. + ………
methylpentylether
fyzikální vlastnosti:
vodíkové můstky se netvoří!!
nižší teplota tání a teplotu
varu než s nimi izomerní
alkoholy
těkavé
fyzikální vlastnosti:
výborná rozpouštědla
jejich páry jsou se vzduchem po zapálení výbušné
se vzdušným kyslíkem tvoří explozivní peroxidy
(katalýza slunečního záření)
=> uchovávájí se v hnědých lahvích
peroxidy mohou při destilaci etheru způsobit výbuch
diethylether + O2 ------------------> peroxid diethyletheru
diethylether
těkavá kapalina
menší hustota než voda
vře při 35°C
rozpouštědlo a extrakční činidlo
tvoří výbušné směsi se vzduchem
narkotické účinky
dehydratační činidlo
nereaktivní
Výroba:
H2SO4
2CH3CH2OH ---------------> CH3CH2OCH2CH3+ H2O
ethylenoxid
cyklický ether
plyn
velmi reaktivní, neb je snížena pevnost vazeb v cyklu jeho
molekuly pnutím
podezřelý z karcinogenity
použití: výroba ethylenglykolu
výroba: katalyzovaná oxygenace ethylenu vzdušným kyslíkem
H
H
H
kyslík
H
H
H
H
H
O
O
voda
H
H
H
O
H
H
H
ethylenoxid – chemické vlastnosti
H
H
H
H
H
H
O
H
Cl
O
H
H
ethylenoxid + HCl ------------------------> ………………………
2-chlorethanol
H
H
H
O
H
H
H
O
H
NH2
H
H
ethylenoxid + NH3 ------------------------> ……………..………….
2-aminoethanol

similar documents