Xử trí tích cực giai đoạn III

Report
1
Định nghĩa
 Là các thao tác chủ động của người đỡ đẻ tác
động ở giai đoạn sau khi sổ thai để giúp nhau
bong và sổ ra ngoài nhanh hơn, nhằm phòng
ngừa chảy máu sau sanh.
2
Chỉ định
 Cho mọi trường hợp sanh đường âm đạo
 Khi thai vừa sổ ra ngoài và chắc chắn không còn thai
nào trong tử cung
3
Kỹ thuật tiến hành
 Tư vấn: giải thích để sản phụ yên tâm hợp tác
 Phương tiện, dụng cụ
 Các dụng cụ chuẩn bị cho cuộc đẻ
 Oxytocin 10 đv chuẩn bị sẵn trong bơm tiêm
4
Kỹ thuật tiến hành
Bước 1
 Nắn tử cung ngay sau khi thai sổ để chắc
chắn không còn thai
5
Kỹ thuật tiến hành
Bước 2
 Tiêm bắp oxytocine 10đv vào mặt trước đùi
sản phụ
6
Kỹ thuật tiến hành
Bước 3
 Cặp và cắt dây rốn gần sát âm hộ mẹ để dễ dàng
khi kéo
 Kẹp cắt dây rốn khi mạch rốn ngừng đập
7
Kỹ thuật tiến hành
Bước 4
 Kéo dây rốn có kiểm soát:
 Kiểm tra sự co hồi của tử cung: một tay giữ
căng dây rốn chờ đợi tử cung co lại, tay còn lại
đặt trên bụng sản phụ đánh giá tử cung co tốt
8
Kỹ thuật tiến hành
9
Kỹ thuật tiến hành
Bước 4
 Kéo dây rốn có kiểm soát:
 Đỡ nhau: một tay đặt trên bụng sản phụ, trên
xương mu, ấn nhẹ vào mặt trước đoạn dưới tử
cung đẩy nhẹ về phía xương ức tránh tử cung bị
kéo xuống dưới khi kéo dây rốn
 Tay kia kẹp giữ dây rốn kéo dây rốn nhẹ nhàng,
liên tục trong 2 – 3 phút
10
Kỹ thuật tiến hành
11
Kỹ thuật tiến hành
Bước 4
 Chú ý:
 Kéo dọc theo ống đẻ
 Nếu nhau không sổ trong giai đoạn này, ngừng
5 phút rồi kéo lại
12
Kỹ thuật tiến hành
Bước 4
 Kéo dây rốn có kiểm soát:
 Màng nhau:
 Hạ thấp bánh nhau xuống, lợi dụng sức nặng
của bành nhau kéo màng nhau
 Có thể dùng hai tay đỡ bánh nhau và xoay nhẹ
để màng nhau được ra hết
13
Kỹ thuật tiến hành
14
Kỹ thuật tiến hành
 Xoa đáy tử cung để giúp tử cung co tốt
15

similar documents