GRUPNO-PONAŠANJE

Report
GRUPNO PONAŠANJE
Poslušnost
• http://www.youtube.com/watch?v=y6GxIulj
T3w
• 63% sudionika zadalo je “smrtonosni”
elektrošok!
• 80% nastavilo davati elektrošokove nakon što
je “učenik” počeo zapomagati!
• Kad se jedan suprotstavio samo ih je 10% išlo
do kraja.
Zašto su ljudi tako voljni pokoravati se
autoritetu?
1. Kad je netko nesiguran gleda druge što rade;
2. U krizama skloni smo se prepustiti tuđem
vodstvu;
3. Slušamo stručnjake (svađa stručnjaka)!
4. Postepeno prihvaćamo sve teže naredbe;
• Eichmann
Konformizam (Asch)
• http://www.youtube.com/watch?v=sno1TpCLj
6A&NR=1 (2: 76 :33 :12,5 :16 : 6)
• Samostalno samo njih 2 posto pogriješilo;
• 76% konformiralo bar na jednom zadatku;
• Ukupno, krivo odgovorili u 33% posto
slučajeva;
• Kad su pisali odgovore pogriješilo 12,5%;
• Kad jedan odgovori točno samo 6% griješi!
Konformizam
• Konformizam je promjena ponašanja pod
utjecajem drugih ljudi.
• Zašto se većina ljudi ponaša konformistički?
• Ako postoje suprotstavljena mišljenja
drastično se smanjuje konformizam.
• Da li su konformizmu skloniji muškarci ili
žene?
Kad su ljudi skloni konformizmu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kad je situacija nejasna (linije);
U kriznim situacijama (mentalna zaraza);
Kad je prisutan stručnjak;
Kad je u pitanju veća grupa ljudi;
Kad nemamo saveznika (Marin);
Kad nam je grupa važna;
Kad postoji prostorna bliskost;
Kad imaju nisko samopoštovanje.
Kako konformizam utječe na poslovno
odlučivanje?
• Da li je veća vjerojatnost da pojedinac ili
grupa donese pogrešnu odluku?
• Grupe su uspješnije u odlučivanju ako se
sastoje od eksperata te ako postoji sloboda
diskusije unutar grupe.
• Što je grupna zaslijepljenost?
• Grupna zaslijepljenost je vrsta mišljenja kod
kojeg je konformizam važniji od realističkog
sagledavanja činjenica (Zaljev svinja).
Kako spriječiti grupnu zaslijepljenost?
1. Vođa treba ostati nepristran;
2. Korisno je da vođa ponekad ne prisustvuje
raspravi;
3. Podijelite ljude u manje grupe i nakon što te
grupe formiraju mišljenje sučelite razne
opcije;
4. Korisno je angažirati vanjskog eksperta;
5. Dajte nekom ulogu “đavoljeg odvjetnika”;
Socijalna facilitacija
• Da li su ljudi efikasniji u prisutnosti drugih
ljudi?
• Da, ako se radi o fizičkim naporima i
jednostavnim zadacima, ali ne ako se radi o
kompliciranim intelektualnim zadacima.
Altruizam
• http://www.youtube.com/watch?v=KIvGIwLcI
uw – dijete
• http://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup
0ac – pomoć
• Zašto pomažemo?
• Obrana gena (pećina), uzajamnost, empatija,
dobrota - Genovese, avion, Joško
• Da li češće pomažu muškarci ili žene?
Altruizam
• Da li češće pomažemo kad smo dobro ili kad
smo loše raspoloženi?
• Kovanica (4% - 84%), parfemi (57% - 19%).
• Da li češće pomažu ljudi u gradovima ili na
selima? Zašto?
• Da li je veća vjerojatnost pomoći ako smo
okruženi s više ili s manje ljudi?
Difuzija odgovornosti
• http://www.youtube.com/watch?v=KE5YwN4
NW5o
• U masi ljudi očekuju da će netko drugo
preuzeti odgovornost – difuzija odgovornosti.
• Veća je vjerojatnost pomoći ako je samo
jedna osoba prisutna.
Zašto ljudi često ne pružaju pomoć?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
Ne primjećuju opasnost;
Ne tumače događaj kao opasnost;
Misle da nije na njima da pomognu;
Ne znaju kako pomoći;
Strah ih je;
Ne žele pomoći.
Da li ćemo pomoći umirućem ovisi i o tome
da li kasnimo na posao!
Kako povećati vjerojatnost
pomaganja?
•
•
•
•
Zbližavanjem ljudi;
Učenjem činjenica o grupnom ponašanju!
Traženjem pomoći od konkretne osobe!
Odgojem.

similar documents