Hvordan jobbe kunnskapsbasert?

Report
Hvordan jobbe kunnskapsbasert?
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Kunnskapsbasert praksis
Def.
” å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet
forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientønsker
og behov i gitte situasjoner” (Jamtvedt og Nordtvedt, Ergoterapeuten
nr.1, 2008)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Kunnskapsbasert ergoterapi
• Hva er kunnskapssynet i ergoterapi?
• Hva er kunnskapsbasert praksis?
• Hvorfor kunnskapsbasert praksis?
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Kunnskapssynet i ergoterapi
Kjerneområde:
• Menneskelig aktivitet
• Bruker/klientsentrering og styring
Sammensatt kunnskap:
• Kombinert naturvitenskaplig og samfunnsvitenskaplig
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Illustrasjon av kunnskapsbasert
praksis (Jamtvedt, Kunnskapssenteret)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Trinnene i KBP
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Dilemma og motstand mot
KBP
•Motsetninger mellom forskning,teori,og klinikerenes og
brukernes erfaringer.
•Manglende:
•
•
•
•
•
til gang til bibliotek og IT
Ferdigheter i søk
Engelsk kunnskaper
Kollegial støtte
Tid til litteratursøk
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
I tillegg litteraturlisten:
•Jamtvedt G, Nortvedt MW. Kunnskapsbasert ergoterapi - et bidrag til bedre
praksis (PDF) Ergoterapeuten 2008; 1(51)10-8.
• Tuntland H. Kunnskapsbasert ergoterapi i et internasjonalt perspektiv (PDF)
Ergoterapeuten 2008; 1(51):19-27.
• Hole GO. Kunnskapsbasert praksis: Kritikk på feil grunnlag? (PDF)
Ergoterapeuten 2008; 1(51):50-3.
• Nortvedt MW, Jamtvedt G. Engasjerer og provoserer. (PDF) Sykepleien 2009;
97(07):64-69
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset
Nyttige lenker
http://www.slideshare.net/Eiring/helsebiblioteket-ogkunnskapsbasert-praksis (Hvordan bruke helsebiblioteket)
http://www.slideshare.net/Liv/studie-design (ulike
forskningsdesign)
http://kunnskapsbasertpraksis.no/index.php?action=static&id=6
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 i Trondheim, Anita Engeset

similar documents