Prezentacja Wiesławy Krysa

Report
Systemy reprezentacji
Wiesława Krysa
Nauczyciel Dyplomowany
Coach ICI, Trener
Myślenie
• Sposób myślenia - to proces
wewnętrznego wykorzystania zmysłów
(jedyne punkty kontaktu ze światem).
• Język ciała – to sygnały informujące o
stylu myślenia danej osoby.
Ludzie:
• Akceptują i kontrolują swoje umiejętności
myślowe
• LUB: nie są tego świadomi (inni myślą tak
jak ja)
Jak tworzymy mapy myśli
Po co?
Po co się uczyć rozpoznawania wzorców
myślenia:
- Aby rozpoznać sposób myślenia danej
osoby
- Aby rozróżnić, jak strukturyzuje swoje
myślenie, gdy chce coś osiągnąć
- Aby wybrać styl myślenia
najefektywniejszy do pożądanych
rezultatów
NLP
• NLP Neurolingwistyczne Programowanie.
• Neuro oznacza neurologię (mózg/umysł), dzięki
której przetwarzamy nasze doświadczenie przy
użyciu pięciu zmysłów.
• Lingwistyczne odnosi się do języka, zarówno
werbalnego, jak i niewerbalnego, za pomocą
którego są kodowane, porządkowane
i opatrywane znaczeniem nasze neurologiczne
reprezentacje.
• Programowanie pochodzi z metafory
komputerowej i odnosi się do możliwości
odkrycia i wykorzystania mentalnie
wykonywanych programów.
Ruch gałek ocznych
• Sam ruch gałek ocznych od wielu lat
fascynuje naukowców. Dzięki temu
możemy się przekonać, że nie jest on
tylko zwykłą grą naszych oczu, lecz ma
głęboki wymiar psychiczny, a nawet
fizjologiczny.
Co mówią oczy?
Ruch oczu w górę, w bok czy w dół mówi Ci
bezpośrednio o tym, jaki styl myślenia
posiada uczeń, z którym rozmawiasz. Gdy
oczy wędrują w górę, oznacza to, że uczeń
tworzy obrazy, gdy wędrują na boki — że
słyszy wewnątrz siebie dźwięki, a gdy
kieruje oczy w prawo w dół to oznacza, że
odczuwa, natomiast lewo w dół oznacza,
że prowadzi ze sobą dialog wewnętrzny.
Są to czynności automatyczne.
CO MÓWIĄ OCZY
• Prawo - wymyśla (tworzy) obrazy,
dźwięki i kinestetyczne (czucie, ruch)
Wzrokowy system reprezentacji
• Kodują i odbierają inf. w postaci graficznej,
w postaci obrazów
• Szybko reagują, szybko myślą, dużo
gestykulują
• Kierują wzrok na różne obiekty, a nie na
rozmówcę – TO NIE JEST OBJAW
BRAKU SZACUNKU
CO MÓWIĄ OCZY
• Lewo - wspomina obrazy, dźwięki i
dialog wewnętrzny
Słuchowy system reprezentacji
• Kodują i odbierają inf. w postaci instrukcji
i inf. ustnych
• Częste zadają pytania, dopytują
• Mówią płynnie, rytmicznie, melodyjnie
• Mówią do siebie
• Na sprawdzianach dźwięki ich rozpraszają
Kinestetycy (czuciowcy)
• Mówią wolno
• Potrzebują więcej czasu na
wyartykułowanie czegoś
• Reagują napięciem, gdy są ograniczeni
czasowo
• Mają w sobie dużo empatii
Ruch oczu
• Istnieje powiązanie między ruchem oczu,
tworzeniem wiedzy o swoim otoczeniu
i wewnętrznym przetwarzaniem tej wiedzy
Badania naukowe
W szczególności badania na temat ruchu
gałek ocznych pokazały, jak mózg integruje
percepcję i planowanie działania (Goldberg
i in., 1990). Badania te dowiodły, że sygnał
dotyczący pozycji oczu modyfikuje
funkcje mózgu podczas ruchów
sterowanych przez pamięć.
Neuropsychologia
Ruch oczu:
• odzwierciedla aktywność neuronów,
• jest z nimi zintegrowany.
Ostatnie badania z dziedziny
neuropsychologii dowodzą, że kiedy
zapamiętujesz przeszłe zdarzenie, zapamiętujesz
także kontekst czasoprzestrzenny, w którym miało
ono miejsce. Ten proces jest funkcją neuronów
tropiących zwanych komórkami sieciowymi
(Hafting i in., 2005).
DZIĘKUJĘ BARDZO
WIESŁAWA KRYSA
Szkoła Coachingu
Lilianna Kupaj
www.szkolacoachingu.edu.pl
[email protected]
tel. 14 692 88 07, 609 910 991

similar documents