Üzleti iskola. 3.el*adás. Küls* adósságjelleg* nem

Report
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező
képzés
2. Előadás
2014.10.03
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete. Különbségek a kis – és nagyvállalatok
pénzügyei és finanszírozása között.
Belsőfinanszírozás. Külső adósságjellegű nem
intézményes finanszírozás.
Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás, banki
szolgáltatások (I.)
dr.Béza Dániel
1
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
• A kis – és középvállalkozások, az alábbi
szempontok szerint viszonylag homogén, de
egymástól határozottan elkülönülő stratégiai
típusba sorolhatók:
– Növekedési célok
– Innovációs attitűd
– Kockázatvállalási hajlandóság
– Szervezetfejlesztés és irányítás
– Finanszírozási szokások
dr.Béza Dániel
2
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
• A fentiek alapján két stratégiai típust
különböztethetünk meg:
– „Életforma” stratégia: a kkv-k döntő többsége (97%)
olyan stratégiát folytat, amelynek célja a szűk
tulajdonosi körből álló csoport, sokszor család
mindennapi megélhetésének biztosítása (Életforma
vállalkozók)
– „Önmegvalósító” stratégia: a kkv-k nagyon szűk köre
(kevesebb mint 3%-uk) stratégiája az alapítók
önmegvalósítási céljainak elérésére törekszik
(Önmegvalósító vállalkozók)
dr.Béza Dániel
3
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
• Az életforma vállalkozások stratégiája:
– Tulajdonosi kör, az alapítók motivációja
• Saját szaktudásukat és munkaerejüket
hasznosítják, a saját és családjuk megélhetése
érdekében. Motivációk: függetlenség érzése,
közvetlen sikerélmény, magasabb jövedelem
ígérete, teljesítményfüggő jövedelem, vállalkozási
kényszer.
– Tevékenységi kör:
• Alacsony finanszírozási igény
• Az alapító tulajdonos szakértelmén alapul
• Lokálisan azonosítható keresletet elégít ki
dr.Béza Dániel
4
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
– Versenyhelyzet alkupozíció
• Könnyen jelennek meg új versenytársak (mert nem
tőke intenzív)
• Gyenge alkuerővel rendelkezik minden gazdasági
szereplővel szemben
– Stratégiai cél:
• Legfőbb célja az életben maradás, a személyes
egzisztencia fenntartásához szükséges
jövedelmek megteremtése.
• Függetlenség megőrzése
• A kockázattal járó növekedést inkább elkerülik
dr.Béza Dániel
5
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
• Irányítási struktúra
– Nincs tagolt szervezetük
– Általában a tulajdonos vállalkozó a cég
ügyvezetője
– A pénzügyek irányítását nem adja ki a
kezéből
– A legtöbb életforma vállalkozás léte, néhány
kulcsembertől függ
• Az „életforma vállalkozások pénzügyi
sajátosságai.
Erről a későbbiekben részletesen lesz szó
dr.Béza Dániel
6
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
• Az „önmegvalósító” vállalkozás
stratégiája:
– Tulajdonosi kör és motiváció:
• Az alapítók olyan magánszemélyek, akik meglévő
magas szintű tudásukat és tapasztalataikat saját
vállalkozásukban kívánják hasznosítani, szakmai
ambícióik, önmegvalósítási törekvéseik kielégítése
céljából.
• Az alapító magánszemélyek mellett megjelennek
olyan magán – vagy intézményi pénzügyi
befektetők, akik bíznak a társaság sikerében és
naggyá válásában ezért komoly tőkét készek az
induló cégbe fektetni.
dr.Béza Dániel
7
Kis és középvállalkozások és finanszírozásuk
elmélete
• Tulajdonosi kör és motiváció:
– Az alapító magánszemélyek megfelelő
egzisztenciális háttérrel rendelkeznek, akik
vezetői, kutatói vagy oktatói pozíciójuk
feladását választják a vállalkozás
megvalósítása érdekében
– A vállalkozás számukra a szakmai
beteljesülés eszköze. Ez a legfőbb
motivációs erő.
dr.Béza Dániel
8
Az önmegvalósító vállalkozás
• Tevékenységi kör és versenyhelyzet.
– Az önmegvalósító vállalkozások bármely ágazatban
megjelenhetnek, közös jellemzőjük, hogy innováción alapulnak.
• Innovatív helyettesítő termékkel jelennek meg
• Teljesen új termékkel, megoldással állnak elő
• Hatékonyabbá teszik más vállalkozások üzleti folyamatait (IT)
– Közvetlen versenytárs az életciklus elején nem létezik
• Stratégiai cél:
– Az önmegvalósító vállalkozás fő célja a gyors növekedés, az
innovációban rejlő lehetőségek globális kiaknázása
– Tudatosan olyan stratégiát folytatnak, hogy fölkeltsék egy
szakmai befektető érdeklődését
– Globális keretekben és globális piacokban gondolkodnak
dr.Béza Dániel
9
• Finanszírozásukra jellemző:
– Progresszíven emelkedő finanszírozási igény
– Nagy kockázatvállalási hajlandóság (mind a
működés, mind a finanszírozás terén)
– Rendkívül kockázatos működés
(Pl.:szervezeti kockázat, innovációs kockázat,
terjeszkedési kockázat, finanszírozási
kockázat)
Finanszírozási sajátosságaikra a gyorsan
növekvő vállalkozások finanszírozási
problémáinak bemutatása során térünk ki.
dr.Béza Dániel
10
A KKV szektor jellemzői és finanszírozási
sajátosságuk.
Különbségek a kis – és nagy
Különbségek a kis – és nagy
vállalatok pénzügyei és
finanszírozása között
dr.Béza Dániel
11
A KKV szektor jellemzői

Tulajdonosi
struktúra
Alacsony
tőkeellátottság
Tőkekímélő
tevékenységi
kör
Gyenge
alkupozíció



Minél kisebb egy vállalkozás, annál kevésbé különül el az
irányítás a tulajdonosok személyétől
annál kevesebb személy foglalkozik a vállalkozás irányításával
annál kevesebb tulajdonosa van
Jellemző a vezetői és pénzügyi ismeretek hiánya
A mikrovállalkozások az összes vállalkozás saját
tőkéjének 17,9%-ával rendelkeznek, míg az
összes KKV (vállalkozások 99,8%-a!!!) a 48,1%ával!
A kereskedelem és járműjavítás, az ingatlan ügyletek
és gazdasági szolgáltatások, az építőipar és a
mezőgazdaság tipikusan KKV-szektor által dominált
ágazatok. Munkaerő-intenzív ágazatok.
Gyenge alkupozíció a vevőkkel, szállítókkal,
állammal és a pénzügyi intézményekkel szemben
dr.Béza Dániel 12
A KKV szektor finanszírozási sajátosságai
Krónikus
alulfinanszírozottság,
likviditási
problémák
Nagyvállalatok 1-3 hónapos fizetési határidőt
érvényesítenek
 kénytelen szállítói hitelt adni vevőinek bár magas a
nem fizető vevők kockázata
Nehezen kap szállítói hitelt
Alacsony tőkeerő miatt a likviditási problémák
rendszeresek
Kisösszegű,
rövid lejáratú
hiteligény
 Munka-intenzív ágazat = inkább rövid lejáratú
forrásigény
 Kis méret = alacsony forrásigény
 Likviditási problémák gyakran előfordulhatnak
 Szükségszerűen megjelenik a rövid lejáratú,
kisösszegű hiteligény
Alacsony
kockázatviselő
képesség
 Alultőkésítettség
 Tartalékok hiánya
 Felhalmozott vagyon hiánya
dr.Béza Dániel 13
KKV-k megítélése a finanszírozást kínáló intézmények
szemszögéből
Méretgazdaságosság
és tranzakciós
költség
Minél alacsonyabb a vállalkozás pénzigénye, fajlagosan annál magasabb
tranzakciós költségekkel szembesül.
A tranzakciós költségek rugalmatlanok a finanszírozási összeg
mértékére.
Magas működési
kockázat
• Nincs több személyből álló professzionális menedzsment
• Erősen függnek egy-két kulcsszemélytől
• Nem képesek befolyásolni a környezetet
• Nem képesek pénzügyileg áthidalni egy tartósabb dekonjunktúrát
Transzparencia
hiánya
Elégtelen
fedezetek
A kis- és középvállalkozások jellemzően nem működnek transzparens
módon, azaz tevékenységük nem áttekinthető. Nemzetközi jelenség,
hogy a kis- és középvállalkozások adó-optimalizációs céllal igyekeznek
az eredmény kimutatásban minél alacsonyabb adó előtti eredményt
feltüntetni.
A kisvállalkozások többsége, részben azért mert munka-intenzív
ágazatban tevékenykedik, kevés felhalmozott vagyonnal rendelkezik
dr.Béza Dániel 14
Miért nőtt meg a bankok érdeklődése a KKV szektor iránt
Javult a jogi
környezet
Nagy a
növekedési
potenciáljuk
Garancia
intézmények
Uniós pénzek
becsatornázása
Nagy cégeken
kevesebbet
lehet keresni
• Csőddel és felszámolással kapcsolatos jogszabályok
változása javította a hitelező bankok pozícióját.
•Szigorodott a könyvvizsgálati rendszer
• Javult a Cégbíróság, Földhivatal adatszolgáltatásának
minősége
Sokkal nagyobb növekedési lehetőségek előtt állnak
Megjelentek a KKV szektorra specializálódott garancia
intézmények
Hazánk EU-s csatlakozást követően számos EU-s
forrás vált elérhetővé a kisvállalkozások számára
A nagyvállalatok kihasználják alkupozíciójukat, ezért
rajtuk sokkal kevesebbet lehet keresni
dr.Béza Dániel
15 15
Hogyan alkalmazkodtak a bakok az új
kihíváshoz?
Igyekeztek csökkenteni a finanszírozási költségeket és
mérsékelni a kockázatot, hogy nőjön a KKV-szektor
finanszírozásának jövedelmezősége.
dr.Béza Dániel
16
Hogyan alkalmazkodtak a bankok az új kihíváshoz?
• Csökkentették a tranzakciós költségeket.
• Új hitelbírálati modelleket fejlesztettek ki. (scorig
modellek)
• Ügyfél viselkedési modellekkel automatizálták az
ügyletek monitorozását.
• Új termékeket fejlesztettek ki, ahol nem az
üzletmenetet, hanem a fedezetet finanszírozzák.
• Igyekeztek bekapcsolni a garancia intézményeket, és a
nemzetközi hitelbiztosító szervezeteket.
dr.Béza Dániel
17
Hogyan készüljenek fel a
KKV-k a banki
kapcsolatokra?
Erről a hitelezésről szóló órán fogunk beszélni
dr.Béza Dániel
18
Belső finanszírozás.
dr.Béza Dániel
19
Belső finanszírozás
A vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső
források bevonásával, hanem a meglévő források
intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. (Vagyis az idegen
források állománya nem nő).
Nem tudunk, vagy nem akarunk (további) külső forrást
bevonni.
(A pénznek ára van).
Hogyan képződik illetve milyen formában van jelen a belső forrás?
Jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött
tartalék, tárgyévben képződött eredmény
2014.10.03
dr.Béza Dániel 20
Belső finanszírozás
Milyen formában van jelen a belső forrás
a vállalkozásban?
Befektetett eszközök:
• immateriális javak
• tárgyi eszközök
• befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök:
• készletek
• követelések
• forgatási célú értékpapírok
• pénzeszközök (készpénz, lekötött betét)
Mérleg eszköz oldala. Lényege, hogy a kevésbé
likvid eszközöket likvidebbé tesszük.
2014.10.03
dr.Béza Dániel 21
Belső finanszírozás
• Pénzeszközök (készpénz, lekötött
betét): ez az, amiből kevés van, és azt
szeretnénk, hogy materiális eszközeink
készpénz formában álljanak
rendelkezésre
• Forgatási célú értékpapírok: ha van, és
nem túl nyomott az árfolyama, el kell
adni
• A követelések faktorálással tehetők
készpénzzé, de ez már a külső
finanszírozás témakörébe tartozik.
2014.10.03
dr.Béza Dániel 22
Belső finanszírozás
• Készletek
– Anyagok
– Áruk
– Befejezetlen és félkész termékek
– Késztermékek
– Állatok
2014.10.03
dr.Béza Dániel 23
Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat
likvidebbé tenni?
• Elfekvő készletek felszámolása
(eladása vagy más formában történő
hasznosítása)
• Termék innováció
– A termékegységre jutó anyagköltség
csökkentése
– helyettesítő anyagok alkalmazása
– a gyártás során keletkezett hulladék
csökkentése
2014.10.03
dr.Béza Dániel 24
Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat
likvidebbé tenni?
• A gyártási eljárás korszerűsítése
–
–
–
–
A gyártás átfutási idejének csökkentése
Szűk gyártási keresztmetszetek fölszámolása
A gyártás során keletkezett hulladék csökkentése
A selejtképződés csökkentése
• Az értékesítési folyamatban lekötött áruk
csökkentése
• Olcsóbb beszerzési források fölkutatása
2014.10.03
dr.Béza Dániel 25
Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat
likvidebbé tenni?
• Ha növelni tudjuk a készletek forgási sebességét,
akkor változatlan pénzmennyiséggel nagyobb
forgalmat tudunk generálni, ez egyrészt javítja az
eszközhatékonyságot, másrészt pénzt szabadít fel,
amit aztán a termelés bővítésére fordíthatunk.
2014.10.03
dr.Béza Dániel 26
Befektetett eszközök mobilizálása
• Immateriális javak
• Tárgyi eszközök
• Befektetett pénzügyi eszközök
Ezek már sokkal nehezebben tehetők
likviddé, mobilizálásuk nagy körültekintést
igényel, és általában csak válság-közeli
helyzetben folyamodunk hozzá. Ezekről a
technikákról a 6. előadáson lesz részletesen
szó.
2014.10.03
dr.Béza Dániel 27
A belső finanszírozás lényege
A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét
nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges
gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő
források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg
Mivel a vállalkozás forrásai különböző eszközök formájában vannak jelen, a
rendelkezésre álló pénzeszközeinket úgy tudjuk növelni, ha a meglévő illikvid
eszközöket átcsoportosítjuk, likviddé tesszük
A fenti eljárás lényege, hogy eszközeinket a likvidtől a kevésbé likvid felé
haladva felülvizsgáljuk és megfelelő mérlegelés után azokat az eszközeinket,
amelyek átalakítása a legkisebb költséggel, illetve veszteséggel jár, pénzzé
tesszük
A belső tartalékok föltárásához általában elegendő a forgóeszközök
fölülvizsgálata, kritikus gazdasági helyzetekben azonban szükségessé válhat
a kevésbé likvid befektetett eszközök felülvizsgálata is
A belső finanszírozás kettős haszonnal jár, egyrészt megtakarítjuk a külső
forrás igénybevételének költségét, másrészt az eszközeink intenzívebb
kihasználása javítja a vállalkozás
hatékonyságát, növeli értékteremtő
2014.10.03
dr.Béza Dániel 28
képességét.
Belső finanszírozás – Bootstrap finanszírozás
A pénzkímélő technikák egy sajátos csoportját alkotják az
úgynevezett bootstrap technikák.
Részletesen lásd a könyvben!
A pénz nélküli önfinanszírozás sokszor meglehetősen magától értetődő és
kézenfekvő technikáját nevezi az angol nyelvű szakirodalom összefoglalóan
„bootstrap finance”-nak .
Definíciója: olyan, elsősorban kisvállalkozások által használt technikák
összessége, amelynek célja a rendelkezésre álló erőforrások
leghatékonyabb felhasználása és az igények kielégítése anélkül, hogy
hosszú távú külső finanszírozási formákat kellene igénybe venni.
Néhány példa:
• Menedzseri fizetések visszatartása
• Személyes banki források, hitelkártya céges használata.
• Barter
• Eszközöket oszt meg más cégekkel
• Munkaerőt bérel, alkalmazás helyett, stb.,
dr.Béza Dániel
29
Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozási
formák
Tagi kölcsön
Családi, baráti kölcsön
Szállítói hitelek
Vevői előleg
Váltó, csekk
dr.Béza Dániel
30
A tagi kölcsön és a családi, baráti kölcsön
Tagi kölcsön
Családi, baráti
kölcsön
A legolcsóbb finanszírozási forma
Nem kell fedezet, nincs szigorúan vett lejárat
Gond, ha több tulajdonos van
Adó jogszabályokra oda kell figyelni
A tulajdonos szemszögéből nem mindig jó üzlet
Főleg a kényszervállalkozókra, egyéni vállalkozásokra
jellemző (számukra más finanszírozási forrás
gyakorlatilag nem áll rendelkezésre)
Bizalmi elven működik
A kölcsön adók kérhetnek biztosítékot, vagy beleszólást a
vállalkozásba
dr.Béza Dániel
31
Szállítói hitelek, vevői előlegek
Szállítói
hitelek
Vevői előlegek
A kisvállalkozók gyenge alkupozíciójuk miatt nehezebben
tudják alkalmazni
Bizalmi elven működik (ha visszaélünk vele, elveszíthetjük
beszállítóinkat)
Nem lehet vele büntetlenül élni (meg kell az árat fizetni)
Vevőkövetelések-száltói hitelek összhangja
Vevői előlegről akkor beszélünk, amikor a vevő az áru,
vagy szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy részét, az
árú átvétele, illetve a szolgáltatás igénybevétele előtt
megfizeti.
Feltétele az erős alkupozíció
Bizalmi elven működik, (vagy a vevő komoly biztosítékokat
követel meg)
Tipikus előfordulása: mezőgazdasági kisvállalkozások,
lakásépítési szektor
dr.Béza Dániel
32
A váltó és a csekk
Váltó
Csekk
Hitelviszonyt megtestesítő, forgalomképes
értékpapír, amelyben a váltó kibocsátója arra vállal
kötelezettséget, hogy a lejárat napján a váltón
feltüntetett összeget, a váltót bemutatójának ő, vagy
az ő általa megjelölt személy megfizeti
A csekk alapjogviszonya maga a
csekkszámlaszerződés, amelynek alapján a
számlatulajdonos pénzt helyez el a bankszámláján, és
úgy állapodik meg a bankkal, hogy a számla felett
különleges módon, csekk útján fog rendelkezni. A
csekkel a számlatulajdonos utasítja bankját, hogy a
számlájáról a csekken meghatározott személynek, az
ott meghatározott feltételekkel (összeg készpénzben
vagyDániel
átutalással) teljesítse a fizetést
dr.Béza
33
KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK
NEM INTÉZMÉNYES
INTÉZMÉNYES
Tagi kölcsön
Bankhitel
Családi, baráti kölcsön
Lízing
Szállítói hitelek
Faktoring
Vevői előleg
Kötvény
Váltó, csekk
Közraktárjegy
dr.Béza Dániel
34 34
Banki szolgáltatások
dr.Béza Dániel
35
BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Számlavezetés (Ft, deviza)
Bankkártya
Telebank
Telefonos ügyfélszolgálat
POS terminál
Internet bank
Széf szolgáltatás
Bankgarancia
Treasury szolgáltatások
Üzleti kártya
Befektetések
Pályázati tanácsadás
dr.Béza Dániel
36
SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
• Csoportos beszedési megbízás:
– a bank mások bankszámlájáról meghatározott
összeget - a megjelölt teljesítési napon bankszámlája javára beszed.
• Csoportos átutalások:
– rendszeresen, azonos jogcím alapján, viszonylag
kis összegű, de nagy tételszámú fizetések
teljesítése (bérek vagy jutalékok számos
alkalmazott vagy ügynök számára).
dr.Béza Dániel
37
SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
• Azonnali beszedési megbízás (inkasszó):
– a bank az előre meghatározott összeget beszedi a
kötelezett pénzforgalmi bankszámlájáról
• VIBER megbízás:
– Azonnali pénzátutalás. Plusz díjért vehető igénybe
• Számlakivonat küldés:
– Tranzakciós naponként, havonta, stb.
dr.Béza Dániel
38
SZÁMLAVEZETÉS
A gazdasági társaságok – ha a jogszabály kivételt
nem tesz:
– kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben
teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök
kivételével bankszámlán tartani,
– pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, és
ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni.
dr.Béza Dániel
39
BANKVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
• Költségtényezők
– Fix vagy változó
• Ügyintézés
– Fiókban vagy online
• Irodában vagy bárhol (szolgáltatások)
– Üzleti terminál, internetbank
– Telebank
• Extra szolgáltatások
– Egyes szakmák számára kialakított
számlacsomagok (ügyvéd, végrehajtó, stb.)
dr.Béza Dániel
40
BANKVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
Bankválasztás szempontjai
A bank megbízhatósága
Alacsony számlavezetési díj
Az ügyintézők magas szakmai felkészültsége
Gyors ügyintézés
Alacsony készpénzfelvételi díj
Érthető, áttekinthető számlakivonat
Tranzakciók gyors teljesítése
Átutalási díj (forgalmi járulék)
Legyenek vonzó hitelajánlatai, jó kondíciók
Bankkártya, hitelkártya biztosítása éves díj nélkül
Hitelfelvételi lehetőség
Internetes bankolási lehetőség
Telefonos ügyfélszolgálat
Elektronikus csatornákon adott megbízások díjpreferenciája
Legyen közel a lakóhelyhez
Magas betéti kamatok
Legyen közel a munkahelyhez
SMS alapú számla, illetve kártyainformáció
Barátok, kollégák ajánlják
Forrás: KFK – OTP Bank számára végzett kutatás
dr.Béza Dániel
4,77
4,72
4,64
4,64
4,62
4,61
4,60
4,52
4,14
4,08
3,98
3,95
3,95
3,80
3,77
3,77
3,70
3,57
3,24
41
BANKVÁLTÁS
• Hogyan válthatunk bankot?
• Miket mérlegeljünk?
• Mire figyeljünk?
Érdemes elsőre időt és energiát szánni a cégünknek
leginkább megfelelő bank kiválasztására, mivel egy
későbbi bankváltás jóval több időt és energiát igényel,
nem beszélve az ezzel kapcsolatos kockázatokról.
dr.Béza Dániel
42
Köszönöm a figyelmet!
Viszontlátásra a következő
előadáson!
http://kfk.uni-corvinus.hu
www.csabaliget2008.hu/oktatas
dr.Béza Dániel
43

similar documents