Váltakozó áram

Report
EGY VÁLTÓÁRAMÚ GENERÁTOR EGY
NAGYON JÓ HATÁSFOKÚ
TRANSZFORMÁTORON KERESZTÜL
TÁPLÁL EGY FOGYASZTÓT. A PRIMER
TEKERCS MENETSZÁMA N1 = 100, A
SZEKUNDER TEKERCSÉ N2 = 200. A
GENERÁTOR ÁLTAL LEADOTT
TELJESÍTMÉNY 2 KW. MENNYI A
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE? (A
FOGYASZTÓ OHMOS ELLENÁLLÁSÚ.)
HELYES VÁLASZ:
A
• A)
MAJDNEM 2 KW (A VESZTESÉGEK MIATT KICSIT
KISEBB).
• B)
MAJDNEM 4 KW (A VESZTESÉGEK MIATT KICSIT
KISEBB).
• C)
MAJDNEM 8 KW (A VESZTESÉGEK MIATT KICSIT
KISEBB).
MI TÖRTÉNIK, HA A
TRANSZFORMÁTOR
PRIMER TEKERCSÉN
EGYENÁRAM FOLYIK?
HELYES VÁLASZ:
B
• A)
A SZEKUNDER TEKERCSEN EGYENFESZÜLTSÉG
KELETKEZIK.
• B)
A SZEKUNDER TEKERCSEN NEM KELETKEZIK
FESZÜLTSÉG.
• C)
A SZEKUNDER TEKERCSEN MINDIG VÁLTAKOZÓ
FESZÜLTSÉG INDUKÁLÓDIK.
MIT JELENT, HOGY
MAGYARORSZÁGON A
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
230 V?
HELYES VÁLASZ:
C
• A)
A KONNEKTOR KÉT ÉRINTKEZŐJE KÖZÖTT A
FESZÜLTSÉG MINDEN PILLANATBAN PONTOSAN 230 V.
• B)
A FESZÜLTSÉG ÉRTÉKE IDŐBEN VÁLTOZIK, DE
MAXIMUM 230 V.
• C)
A FESZÜLTSÉG EFFEKTÍV ÉRTÉKE 230V, EGY ADOTT
PILLANATBAN A FESZÜLTSÉG LEHET 230 V-NÁL NAGYOBB
VAGY KISEBB IS.
KÉT ÁRAMKÖRT KÉSZÍTÜNK. A ELSŐBEN EGY
EGYENÁRAMÚ TELEP, EGY KAPCSOLÓ, EGY IZZÓ
ÉS EGY OHMOS ELLENÁLLÁS, A MÁSIKBAN EGY
EGYENÁRAMÚ TELEP, EGY KAPCSOLÓ, EGY IZZÓ
ÉS EGY NAGY INDUKTIVITÁSÚ TEKERCS VAN
SORBA KÖTVE AZ ÁBRA SZERINT. A KÉT
ÁRAMKÖRBEN A TELEPEK ÉS AZ IZZÓK
TELJESEN EGYFORMÁK, TOVÁBBÁ A KÉT
ÁRAMKÖR TELJES OHMOS ELLENÁLLÁSA
MEGEGYEZIK. MELYIK ÁRAMKÖRBEN ÉRI EL
HAMARABB AZ IZZÓ A TELJES FÉNYEREJÉT, HA
A KÉT KAPCSOLÓT EGYSZERRE ZÁRJUK?
HELYES VÁLASZ:
A
• A)
• B)
• C)
AZ 1. ÁRAMKÖRBEN
A 2. ÁRAMKÖRBEN.
A KÉT IZZÓ EGYSZERRE ÉRI EL A TELJES FÉNYEREJÉT.
FOLYHAT-E ELEKTROMOS
ÁRAM EGY TÖMÖR
FÉMTESTBEN, HA
VÁLTOZÓ MÁGNESES
MEZŐBE TESSZÜK?
HELYES VÁLASZ:
B
• A)
NEM, MERT A FÉMTEST BELSEJÉBEN NEM HOZTUNK
LÉTRE FESZÜLTSÉGET.
• B)
IGEN, A LÉTREJÖVŐ ELEKTROMOS TÉR MOZGÁSRA
KÉSZTETHETI A SZABAD ELEKTRONOKAT.
• C)
NEM, MERT AZ ELEKTROMOS TÉR ERŐSSÉGE A FÉM
BELSEJÉBEN MINDIG NULLA.
JELLEMZŐEN MELYIK BERENDEZÉS
ALKATRÉSZE LEHET EGY
MÁGNESES TÉRBEN FORGÓ
TEKERCS?
HELYES VÁLASZ:
C
• A)
• B)
• C)
A TRANSZFORMÁTORNAK.
A CSENGŐNEK.
A GENERÁTORNAK.
MELYIK LEÍRÁS ADJA MEG
HELYESEN A
TRANSZFORMÁTOR
MŰKÖDÉSÉT?
HELYES VÁLASZ:
B
• A)
AHÁNYSZOR NAGYOBB A SZEKUNDER TEKERCS
OHMOS ELLENÁLLÁSA A PRIMER TEKERCSÉNÉL, ANNYISZOR
NAGYOBB A SZEKUNDER FESZÜLTSÉG A PRIMER
FESZÜLTSÉGNÉL.
• B)
A PRIMER TEKERCSBEN FOLYÓ VÁLTAKOZÓ ÁRAM
VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐJE HATÁSÁRA INDUKÁLÓDIK
FESZÜLTSÉG A SZEKUNDER TEKERCSBEN.
• C)
A TRANSZFORMÁTORBAN A VASMAG BIZTOSÍTJA AZ
ELEKTROMOS ÖSSZEKÖTTETÉST A PRIMER ÉS SZEKUNDER
TEKERCS KÖZÖTT.
AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK EGY
ELEKTROMÁGNES TEKERCSÉNEK
VASMAGJÁVAL KAPCSOLATOSAK.
MELYIK ÁLLÍTÁS HELYES?
HELYES VÁLASZ:
C
• A)
A TEKERCS EGY VASMAGRA CSÉVÉLT DRÓT, EZ A
VASMAG LÁTJA EL ÁRAMMAL A TEKERCSET.
• B)
A TEKERCS VASMAGJA EGY ÁLLANDÓ MÁGNES, EZ
STABILIZÁLJA A MÁGNESES TERET.
• C)
AZ ÁRAMJÁRTA TEKERCS AKKOR IS GERJESZT
MÁGNESES TERET, HA VASMAG HELYETT A KÖZEPÉBE EGY
MŰANYAGDARABOT HELYEZÜNK.
RAJZOLJ EGY SOROS RLC-KÖRT ÉS ÍRD FEL AZ IMPEDANCIA
KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJÁT, VALAMINT A TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐT!
=
=
2 +  − 
2
1
2 +  ∙  −
∙
 =
 
=


2
MIT NEVEZÜNK INDUKTÍV ELLENÁLLÁSNAK? HOGYAN SZÁMÍTHATÓ KI?
AZ ÖNINDUKCIÓ MIATT FELLÉPŐ ELLENÁLLÁST INDUKTÍV ELLENÁLLÁSNAK
NEVEZZÜK.
 = 2 ∙  ∙  (L: ÖNINDUKCIÓS EGYÜTTHATÓ)
 =  ∙ 
MIT NEVEZÜNK KAPACITÍV ELLENÁLLÁSNAK? HOGYAN SZÁMÍTHATÓ KI?
A VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ÁRAMKÖRBEN A KONDENZÁTOR ELLENÁLLÁSKÉNT
SZEREPEL. EZT AZ ELLENÁLLÁST KAPACITÍV ELLENÁLLÁSNAK NEVEZZÜK.
 =
1
2∙∙
 = 2 ∙ 
→
 =
1
∙

similar documents