Fakultáció a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban

Report
FAKULTÁCIÓ A
PÉCSI LEŐWEY KLÁRA
GIMNÁZIUMBAN
Tájékoztató a 10.a, 10.b, 10.d és 10.f osztályokban
tanulók és szüleik számára
TÖRVÉNYI HÁTTÉR
Az iskola Pedagógiai Programja alapján az alábbi
képzéseken tanulók kötelezően választhatnak
hetente két-két órát:
 Arany János Tehetséggondozó Program,
 általános képzés emelt óraszámú angol illetve
német nyelvvel,
 német nemzetiségi kétnyelvű képzés,
 magyar-francia két tanítási nyelvű képzés.
MILYEN TARTÁRGYAKBÓL
VÁLASZTHATNAK?
magyar nyelv és irodalom
 matematika
 történelem (németül és franciául is)
 természettudományos tárgyak
 informatika
 idegen nyelvek
 testnevelés

MIT JELENT A VÁLASZTÁS A JÖVŐ ÉVI
ÓRARENDBEN?
A hét két napján első és második órában
évfolyamszintű órán vesznek részt a 11.a, 11.b,
11.d és 11.f osztály tanulói.
 Magyarból, matematikából és történelemből új
csoportok jönnek létre.
 A többi tárgyból alapórán az osztállyal marad
mindenki, és a fakultációs csoport más ütemben
halad. Az osztályzatot a két tanár alakítja ki.

MI ALAPJÁN ÉRDEMES VÁLASZTANI?
Ha van már továbbtanulási terv, akkor az adott
területnek megfelelő tárgyat kell választani –
ebben a www.felvi.hu nyújt segítséget.
 Ha még kialakulatlan a jövőkép, akkor a kötelező
érettségi tárgyak több órában tanulása, vagy az
ötödik érettségi tárgy választása célszerű.

MILYEN ÜTEMEZÉSE VAN A
VÁLASZTÁSNAK?
tájékoztató fórum
 osztályonkénti jelentkezések (speciális
jelentkezési lap) – február második fele
 a jelentkezések összesítése – március első fele
 a jelentkezések pontosítása, esetleges
módosítások- március második fele
 a jelentkezések alapján elkészül az iskola
tantárgyfelosztása majd órarendje a következő
tanévre- április-augusztus

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEKKEL JÁR A
VÁLASZTÁS?
Iskolánk szabályai szerint szeptemberben lehet
új fakultációt választani.
 Ehhez igazgatói engedély kell, valamint a
szaktanárok hozzájárulása.
 Lehet, hogy vizsgázni is kell abból az anyagból,
amit az újonnan választott fakultáción addig
tanultak.

INFORMÁCIÓS
CSATORNÁINK,ELÉRHETŐSÉGEINK
Iskolánk honlapján naprakész információk
vannak : www.leoweypecs.hu.
 Személyes konzultációra is lehetőség van, erre
időpontot egyeztetni a következő címen lehet:
[email protected]

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents