Jó gyakorlat: Kémia felmérő feladatlap bemutató_ppt

Report
Radnóti Miklós Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskolája
8044 Kincsesbánya
Iskola u. 1.
„Jó gyakorlat”
Év végi felmérő feladatlap kémia tantárgyból 8. osztályban
Készítő: Horváth István Attiláné
Elérhetőség: R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc
Tagiskolája
[email protected]
A jó gyakorlat célja





A természettudományok iránti érdeklődés felkeltése
A természettudományos kompetenciák szummatív felmérése
A mindennapi életben is fontos ismeretek számonkérése
A nyolcadikos diákok tanulás iránti motivációjának fenntartása
A középiskolába való átmenet könnyítése
A feladatlap jellemzői I.
 A mérőlapban különböző feladattípusokkal mérhetjük az elsajátítás szintjeit:




Ráismerés, megnevezés: pl. kísérlet felismerése rajz alapján
Alkalmazás adott szabály segítségével: pl. savak hígítása
Maximálisan begyakorolt alkalmazás: pl. balesetvédelmi szabályok
Szabály alkalmazása a megismerő tevékenységek folyamatában: pl. indikátorok
 A zárt kérdések közül a rendszerező és a kiegészítéses feladatok kaptak
hangsúlyt
 A nyílt végű feladatokban a diákok szaknyelvi kifejezőképessége is
vizsgálható
 A feladatlap alkalmas a tanulók olvasás- szövegértésének fejlesztésére,
megfigyelésére is
A feladatlap jellemzői II.
 A NAT követelményére épül
 Bármely tankönyvcsalád esetén
használható
 A megoldókulcsban ügyeltem az
egyértelműségre, könnyen
javíthatóságra
 A feladatsor „ridegségét” oldja,
hogy a tanulók leírhatják a kedvenc
kísérletüket
 A nyolcadik évfolyamot a 2. félévben
is a hatékony munka felé irányítja
 Év végi írásbeli vizsga : két témazáró
jegyet ér
Ízelítő a feladatlapból I.
 Az ammónia és sósav-szökőkút
kísérletek a diákok kedvencei közé
tartozik
 A két feladatban a kísérletek
összehasonlítását várjuk a
tanulóktól
 A 6. feladatban önállóan kell
reprodukálni a kísérlet vázlatát
Ízelítő a feladatlapból II.
 A diákok másik kedvelt kísérlete a
magnézium égése
 Az egyszerű ábrák segítik a kísérlet
felelevenítését
 Az oldatok kémhatásának
meghatározására is
rákérdezhetünk
Fontosnak tartom a
természettudományok
népszerűsítését: pl.
„kísérletbarlang”
szervezésével.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents