Ciklas_while

Report
Cikliniai skaičiavimai
CIKLAS WHILE
PAMOKOS UŽDAVINYS

Mokiniai, susipažinę su while ciklu ir pakartoję
sumos skaičiavimą, kartu su mokytoju atliks
praktinę užduotį.
UŽDUOTIS

Iš plytų galima pastatyti vienos plytos storio
taisyklingą sieną, kurios viršūnėje yra viena
plyta, o šonuose – pusės plytos ilgo laipteliai.
Reikia parašyti programą, kuri apskaičiuotų,
kelių plytų a bus sienos pagrindas ir kelių plytų
aukščio k bus siena, jei žinomas sienos
statybai skirtų plytų skaičius.
ALGORITMAS



Viršuje paveiksle pavaizduotos sienos pagrindą a sudaro 4
plytos, sienos aukštis k = 4 plytos, sienai pastatyti reikėjo p
= 10 plytų.
Sienai pastatyti panaudotą plytų skaičių patogiau skaičiuoti
iš viršaus į apačią.
Skaičiavimai kartojami, kol statyboms panaudotų plytų
skaičius s mažesnis už statyboms skirtų plytų skaičių p:



Plytų skaičius a eilėje gaunamas prieš tai buvusią reikšmę
didinant vienetu;
Sienos aukščio reikšmė k gaunama buvusią reikšmę didinant
vienetu;
Sienos statybai panaudotų plytų skaičius s gaunamas prie
buvusio reikšmės s pridedant naujos eilės plytų skaičių a.
ALGORITMAS

Lentelėje pavaizduota kaip keičiasi reikšmės,
atliekant veiksmus, kol s reikšmė mažesnė už p
reikšmę. Pradinės reikšmės: a = 0, k = 0, s = 0,
p = 10.
Ciklo
eilė
Ar panaudotų
plytų skaičius
mažesnis už p
Plytų skaičius
a=a+1
Sienos aukštis
k=k+1
Statyboms
panaudotos plytos
s=s+a
1
0 < 10
Taip
a=0+1=1
k=0+1=1
s=0+1=1
2
1 < 10
Taip
a=1+1=2
k=1+1=2
s=1+2=3
3
3 < 10
Taip
a=2+1=3
k=2+1=3
s=3+3=6
4
6 < 10
Taip
a=3+1=4
k=3+1=4
s = 6 + 4 = 10
5
10 < 10
Ne
Veiksmai neatliekami, nes netenkinama sąlyga
PROGRAMOS PRADINIŲ DUOMENŲ APRAŠYMAS IR ĮVEDIMAS
Programos pradžioje aprašykite naudojamus
kintamuosius: sienai statyti skirtų plytų skaičių
p, sienos pagrindo ilgį a, sienos aukštį k ir
statybai panaudotas plytas s.
 Parašykite kintamojo p reikšmės įvedimo
klaviatūra sakinius: pranešimo, kokią reikšmę
įvesti, sakinį cout ir reikšmės skaitymo sakinį
cin.

PROGRAMOS PAVYZDYS
PRADINIŲ REIKŠMIŲ PRISKYRIMAS

Papildykite programą trimis priskyrimo sakiniais:
a = 0; k = 0; s = 0;
ir sakiniais, skirtais kintamųjų a, k ir s reikšmėms išvesti į ekraną:
CIKLO ANTRAŠTĖ. VEIKSMAI CIKLE

Cikle atliekami keli veiksmai, todėl ciklo
sakinyje jie turi būti rašomi tarp riestinių
skliaustų { }.
VISA PROGRAMA
TARPINIŲ REZULTATŲ IŠVEDIMAS

Norėdami įsitikinti, kad programa skaičiuoja
teisingai, galima išvesti tarpinius rezultatus. Tai
reikia atlikti ciklo viduje.
KAIP TAI ATRODO ĮVYKDŽIUS PROGRAMĄ
SKAIČIAVIMŲ PATEIKIMAS LENTELE

Norėdami rezultatus pateikti lentele, programą papildykite:

Sakiniais apie programos paskirtį:

Sakiniais, formuojančiais antraštinę lentelės eilutę:

Sakiniu, išvedančiu apskaičiuotas reikšmes:

Sakiniu, formuojančiu paskutinę eilutę:
VISA PROGRAMA
TIKRINIMAS AR GERI REZULTATAI

Jeigu įvestume 8, gautume ta patį rezultatą,
kaip ir su 10. Rezultatas neteisingas.
 Išvada.
Reikia tikrinti, ar užteks likusių plytų naujai
eilei.

Ciklo antraštėje s < p pakeiskite a + 1 <= p – s.
Įvykdę turėtumėte matyti:
PAPILDYMAS
Papildykite programą skaičiavimu, kiek liko
plytų.
 Įvedę 8 turėtume gauti, kad liko 2 plytos.

UŽDUOTIS SMALSIEMS
Martynas labai mėgsta saldainius. Mamos
slėptuvėje berniukas rado m saldainių. Pirmą
dieną jis suvalgė 1 saldainį, antrąją – 2, trečiąją 3.
Kiekvieną kitą dieną jis suvalgydavo vienu
saldainiu daugiau negu prieš tai buvusią. Per
kelias dienas d Martynas suvalgys visus
saldainius? Paskutinei dienai gali likti ir mažiau.
 Pasitikrinimui. Kai m = 11, turėtumėte gauti d = 5.

KAIP MUMS SEKĖSI?
Su kokiu ciklu susipažinome?
 Kaip jis aprašomas?

IŠVADA

Tampate pradedančiais programuotojais, nes
jau mokate įsivesti duomenis, naudoti
matematinius veiksmus, sąlygos sakinį ir
ciklus.

similar documents