BERGSOMRÅDEN av Victor & Emilia

Report







Gröna får
Jätte-lobelia släkt med not-blomster
Jätte-Senecio släkt med Klibbkorsört
Trädgränsen
Kamferträd
Låga buskar
Bambu, många olika arter






Oceanien- Sydalperna och Australian Alps
Europa- Uralbergen, Alperna, Kaukasus och
Karpaterna
Asien- Himalaya, Uralbergen, Kaukasus
Sydamerika- Anderna
Afrika- Atlasbergen och Drakensberg
Nordamerika- Klippiga bergen och Appalacherna






Får och getter,20 av 26 arter
Gemsen, Alpstensbocken
Lama, Vikunja och Guanaco
Snö-leopard
Syrs-borstsvansar
Rovfåglar








Olika klimat, PGA olika höjd
Lövskog, bergsskogar, barrskog
Glaciärer
Väder: Snö och hagel
Indianer i Anderna
Maorier (indianstam) i Nya Zeeland
Bönder
Samer

Bergsklättring

Skidåkning

Off road
Speciellt



Syrefattig luft
Lågt lufttryck
Bildas vid
kontinentalkollision

similar documents