keukentafelgesprek - Binnenlands Bestuur

Report
Keukentafelgesprek
‘Een keukentafelgesprek is het
gesprek dat burgers samen met de
gemeente voeren om in
aanmerking te komen voor
ondersteuning vanuit de gemeente.’
(VGN)
‘Een keukentafelgesprek is een
indicatiegesprek waarbij de Wmoconsulent komt kijken of iemand
echt hulp nodig heeft bij het
traplopen, huishoudelijk werk en
vervoer, of dat hij zelf iets kan
regelen in zijn eigen netwerk.’
(Plus Online)
‘Een keukentafelgesprek is een
gesprek dat de gemeente voert
met burgers om die burgers in
hun kracht te zetten vanuit hun
eigen leefomgeving. ’
(Bureau dat workshops ‘keukentafelgesprekken’ geeft.)
Keukentafelgesprek
keu·ken·ta·fel·ge·sprek
zelfstandig naamwoord; het
(voorlopig toegevoegd in 2014)
informeel gesprek (bij iemand thuis)
50 soorten gesprekken
 beoordelings functionerings intake kring rondetafel slechtnieuws-
 sollicitatie telefoon verkoop vraag wissel zaken-
Ontslaggesprek
‘Patiënten krijgen beste
ontslaggesprek in
Catharina Ziekenhuis’
‘Een motorrijtuig wordt geacht niet te zijn ingericht
voor het vervoer van personen indien de lengte
van de ruimte tussen de vaste wand achter de
achterste zitplaatsen of, indien geen vaste wand
aanwezig is, tussen het achterste punt van de in de
laatste stand geplaatste achterste zitplaatsen en
het einde van de laadvloer groter is dan of gelijk is
aan de lengte van de ruimte tussen het achterste
punt van het stuurwiel en de vaste wand achter de
achterste zitplaatsen, of, indien geen vaste wand
aanwezig is, het achterste punt van de in de laatste
stand geplaatste achterste zitplaatsen.’

similar documents