Sunum Dosyası - Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİ
(TKYS)
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
12 Ekim 2012
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SUNUM PLANI
KBS Taşınır
Kayıt ve Yönetim Sistemine Giriş
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde Yer Alan Roller
SGB Taşınır Kullanıcısı
Taşınır Konsolide Görevlisi
İstek Birim Yetkilisi
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
2
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Mozilla Firefox
üzerinden çalışmaktadır.
KBS test ana sayfasına internet adres çubuğuna
http://kbstest.muhasebat.gov.tr:8080/TM
YS
adresi yazılarak ulaşılır.
KBS ana sayfasına ulaşıldığında aşağıdaki form ekrana
gelmektedir.
3
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TEST ORTAMI SONRASI KBS TAŞINIR KAYIT VEYÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
Taşınır Kayıt ve Yönetim
Sistemi linkine tıklanılır.
4
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
Açılan sayfanın üst bölümünde yer alan
“Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” linkine
tıklandığında aşağıdaki form gelecektir.
5
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
TC Kimlik numarası
ve sisteme girmek
için verilen şifre
yazılıp “Giriş”
gerçekleştirilir.
6
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
Formda yer alan T.C. Kimlik , Şifre ve Güvenlik Resmi alanları
doldurularak sisteme giriş yapılabilecektir.
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde;
 SGB Taşınır Kullanıcıları
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ve
Taşınır Konsolide Görevlisine
ilişkin yetkilendirme işlemleri Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol sonrasında
Muhasebe Yetkilisi tarafından yapılacaktır.
7
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
İstek
Birim Yöneticileri’ne ait
yetkilendirme işlemleri ise ilgili harcama birimlerinde görevli olan
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarafından yapılacaktır.
8
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
Sisteme ilk defa giriş yapıldığında, aşağıdaki Şifre
Değiştirme Formu’ndan şifre değiştirme işlemi
tamamlanmalıdır.
9
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
Şifre değiştirildikten sonra kullanıcının yetkili olduğu
uygulamaya, kurum ve kullanıcı rolünün görüldüğü sayfaya
ulaşılacaktır.
10
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM
SİSTEMİNE GİRİŞ
Kullanıcı, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi uygulamasında kullanıcı
rolü veya kurum adı üzerini tıklayarak uygulamaya girebilecektir. Açılan
menüden yapılmak istenen işlem türü seçilerek işlemler gerçekleştirilir.
11
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİNDE
YER ALAN ROLLER
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde 4 adet kullanıcı rolü
tanımlanmıştır. Bunlar;
SGB Taşınır Kullanıcısı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
3.
İstek Birim Yöneticisi
4.
Taşınır Konsolide Görevlisi
1.
2.
12
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
SGB Taşınır Kullanıcısı rolü kurumların taşınır mal
yönetiminin belli bir standarda kavuşturulması amacıyla
oluşturulmuştur. Kamu idareleri kendilerine bağlı tüm
harcama birimlerinde aynı standartlarda mal tanımlaması
yapabilmeleri için bir merkezden detay ve özelliklerin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede SGB Taşınır
Kullanıcısı rolü etkili bir taşınır mal yönetimi için büyük
önem arz etmektedir.
13
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
SGB Taşınır kullanıcısı bir veya daha fazla olabilir.
Örnek:Milli Eğitim Bakanlığında uzmanlık alanlarına göre
eğitim metaryelleri ve büro malzemeleri konularında 2 tane
SGB kullanıcısı tanımlanabilir.
14
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
SGB Taşınır Kullanıcısı, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş
yaptıktan sonra karşısına aşağıdaki menü çıkmaktadır.
15
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
SGB Taşınır Kullanıcısının yetkili olduğu iki alan
bulunmaktadır:
Duyurular
& Mesajlar
Tanımlar
16
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
DUYURULAR & MESAJLAR
 Duyurular
Bu menü SGB Taşınır Kullanıcıları tarafından bağlı harcama birimleri
taşınır kayıt kontrol yetkililerine genel duyuru yapmak amacıyla
kullanılır.
17
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
Mesajlar
Harcama birimlerindeki kullanıcıların SGB Taşınır Kullanıcısı ile kod listesinde
detay açma, ölçü birimi tanımlama, marka ve özellik tanımlama gibi konularda
mesajlaşmalarına imkan veren bir menüdür. SGB Taşınır Kullanıcısı, kendisine
gelen mesajı Yanıtla butonuna tıklayarak açılacak pencereye mesajını yazar ve
Gönder butonu ile ilgili kişiye gönderir.
18
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
TANIMLAR
SGB Taşınır Kullanıcısı tarafından Tanımlar menüsünden
 Marka Tanımları
 Ölçü Birimleri
 Taşınır Kod Listesi ve Malzemeler
 Malzeme Ek Özellikleri Tanımlama
işlemleri yapılır.
19
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
MARKA TANIMLAMA
Aynı özellikteki taşınırları birbirinden ayıran en önemli özelliklerden birisi
de taşınırın ticari markasıdır. Bunun için mal tanımında taşınırın markasının
da belirtilmesi gerekmektedir. Marka Tanımları menüsünden ilgili butonlar
kullanılarak işlem yapılır. Markası olmayan taşınırlar için de
“MARKASIZ” detayı eklenmiştir.
20
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
ÖLÇÜ BİRİMLERİ TANIMLAMA
Ölçü birimleri alt menüsüne tıklandığında açılacak pencerede yeni ölçü birimleri
eklenilir. Bunun için Ekle ve Kaydet butonları kullanılır. Daha önce eklenmiş bir
ölçü birimini Sil butonu ile silinebilir. Ancak söz konusu ölçü birimi esas alınarak bir
kayıt yapılmışsa artık o ölçü birimi silinemez.
Kırmızı renkte olan ölçü birimleri merkezden açılmış olup, silinemez, düzeltilemez.
21
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
MALZEME EK ÖZELLİK TANIMLAMA
Malzeme Ek Özellikleri Tanımlama menüsü, taşınır kod listesinde alt
detay açmadan, ek özellik belirleyerek taşınırları tanımlamaya yarar.
22
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SGB TAŞINIR KULLANICISI
TAŞINIR KOD LİSTESİ VE MALZEMELER
Kod Listesinde Alt Detay Açma / Malzeme Tanımlama
Taşınır Kod Listesinden kırılımlar tek tek açılarak son detaya gelindiğinde istenilirse
yeni kırılımlar eklenilebilir. Bunun için “Taşınır Grubu Ekle” butonu tıklanılır. Hangi
detayın altına alt detay eklemek istiyorsak o detaya ait satırın üzerine gelip “Taşınır
Grubu Ekle” tıklandığında açılacak pencerede alt detayın ismi ve kodu yazılarak
kaydedilir.
23
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ
Konsolide görevlisi kendi rolü ile sisteme giriş yaptığı zaman karşısına konsolide
raporları alabileceği bir pencere açılmaktadır. Almak istediği raporları kombodan
seçim yaparak gerçekleştirir. Konsolide görevlisi kendi rolü ile sisteme giriş
yaptığı zaman karşısına konsolide raporları alabileceği bir pencere açılmaktadır.
Almak istediği raporları kombodan seçim yaparak gerçekleştirir.
24
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
İstek Birimi Yetkilileri sistem üzerinde Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkililerince tanımlanmaktadır.
Harcama Birimlerinin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından
yetkilendirilen taşınır istek birimi yetkilileri kamu hesapları bilgi
sistemine T.C. Kimlik no , şifreleri ve güvenlik resmini yazarak
erişebilirler.
25
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
İstek birimi yetkilileri sisteme girdikten sonra istek birimi
yetkilisi olarak kendilerine işlem yetkisi verilen kurumu
seçerek uygulamaya erişebileceklerdir.
26
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
İstek birimi yetkilileri bu uygulama üzerinden kendilerine
hizmet veren ambarlardaki taşınırları görebilecekler ve
taşınır ihtiyaçlarını seçerek, talepte bulunabileceklerdir.
27
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
Taşınır Talepleri menüsünden Taşınır İstek Belgesi Oluştur
alt menüsüne tıklandığında ambar mevcutlarını gösteren
malzeme listesi penceresi açılır.
28
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
İstenilen malzemelere ilişkin miktar bilgileri talep sütununa yazılarak
malzeme seçiminde bulunulur. Malzeme seçim işlemi tamamlandıktan
sonra ilgili malzemelerin kime veya nereye verildiği seçimi yapılır ve
TİB Oluştur butonu tıklanır.
Talep edilen malzemenin varsa ek özellikleri sağ tarafta açılan kolonda
görülecektir. Yukarıda talep edilen çöp torbalarının ebatları yan kolonda
ek özellik olarak görülmektedir. Özelliklerine göre farklılaştırılmış
ürünlerden hangisi talep edilecekse, o ürün seçilmelidir.
NOT: Sistemde istenilen Kişi veya Birim adları tanımlı değilse, Taşınır
Kayıt ve Kontrol Yetkilisinden sözkonusu tanımlamaları yapması
istenmelidir.
29
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
Oluşturulan taşınır istek belgesi sistem tarafından taşınır kayıt
kontrol yetkilisine gösterilmektedir. Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisince istek belgesine göre karşılanan taleplere ilişkin
bilgilere taşınır istek belgesi menüsünden ulaşılabilir.
30
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEK BİRİM YETKİLİSİ
Taşınır istek birimi yetkilisi tarafından talep edilen ve taşınır kayıt
kontrol yetkilisince karşılanan talepler aşağıdaki gibi görülmektedir.
“TİB Detay Göster” butonuna basılarak taşınır talepleri ve
karşılanan miktarlara ilişkin detay bilgilere ulaşılabilir.
31
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince müdürlüğümüz
harcama birimlerinde bulunan tüm taşınır malların kayıt ve
yönetimini Harcama Yetkilileri adına yürütmekle görevli Taşınır
Kayıt ve Kontrol Yetkilileri KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim
Sisteminde en fazla işlem yapması gereken kişiler olacaktır.
Müdürlüğümüz harcama birimlerinde görevli Taşınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilileri KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine T.C.
Kimlik Numaraları ve kendilerine Sivas Defterdarlığı Muhasebe
Yetkilisi tarafından yapılacak yetkilendirme sonucunda verilecek
şifreler ile giriş yapabileceklerdir.
NOT : Sisteme ilk defa giriş yapıldığında, aşağıdaki Şifre
Değiştirme Formu’ndan şifre değiştirme işlemi tamamlanmalıdır.
32
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, kullanıcı adı ve şifresi ile
giriş yaptıktan sonra karşısına aşağıdaki menü çıkmaktadır.
33
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yetkili olduğu alanlar aşağıdaki
gibidir.
Duyurular & Mesajlar
Tanımlar
Taşınır Mal İşlemleri
Kayıt Arama
Diğer Belge Girişleri
Taşınır Raporlar
Kullanıcı İşlemleri
Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
34
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
DUYURULAR & MESAJLAR
Bu menü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ile SGB Taşınır Kullanıcıları
arasında haberleşme ve mesajlaşma amaçlıdır.
Duyurular bölümünde SGB Taşınır Kullanıcısının yaptığı duyurular ile
Maliye Bakanlığınca programın kullanımına ilişkin genel duyurular yer
almaktadır.
Mesajlar bölümünde ise taşınır kayıt işlemlerine ilişkin SGB Taşınır
Kullanıcısı ile yapılan yazışmalar yer alır.
35
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
TANIMLAR
Bu menüde, taşınırların kaydedileceği fiziki veya sanal AMBARLAR ile
edinilen ÜRÜNLER (Taşınırlar), bu taşınırların edinildiği FİRMALAR
ve taşınır talebinde bulunacak olan İSTEK BİRİMLERİ, Yetkilendirilen
İSTEK BİRİMİ YETKİLİLERİ ile YERLEŞİM BİRİMLERİ ilgili
harcama biriminde görevli olan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
tarafından tanımlanacaktır. Tanımlar menüsü açıldığında aşağıda görülen
alt menüler açılır.
36
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
37
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri bu menü aracılığı ile tüm
taşınır işlemlerinin kayıt altına alınmasını gerçekleştirirler.Bu
menü açıldığında aşağıda yer alan alt menülere ulaşılır.
Giriş İşlemi
Çıkış İşlemi
Taşınır Talepleri
Değer Artımı
Zimmet İşlemleri
Dayanıklı Taşınırlar Detay Bilgileri
Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı
Onaylama İşlemleri
Onaylı Taşınır İşlem Fişleri 38
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
39
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
KAYIT ARAMA İŞLEMLERİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri bu menü aracılığı ile
sorumluluklarında olan ambarların mevcutları konusunda
her türlü bilgiye ulaşabilirler.Bu menü açıldığında aşağıda
yer alan alt menülere ulaşılır.
Ürün TİF leri Arama
Mevcuttaki Ürünler
Urun Kodu Listesi
Dayanıklı
Taşınır Listesi
40
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
41
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
DİĞER BELGE GİRİŞLERİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri bu menü aracılığı ile
muayene ve kabul işlemleri kısa sürede bitirilemeyecek olan
taşınırların kaydı işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
Taşınır Mal Yönetmeliği değişikliği ile alımı bir merkezden
yapılan taşınırlara ait taleplerin Taşınır Geçici Alındıları ile
gerçekleştirilmesinin hükme bağlanması düşünülmektedir.
Bu menü açıldığında aşağıda yer alan alt menülere ulaşılır.
Taşınır Geçici Alındısı
Taşınır Geçici Alındı Listesi
42
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
43
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
TAŞINIR RAPORLAR MENÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri bu menü aracılığı ile
sorumluluklarında olan ambarların taşınır kayıtları ile ilgili
olarak ihtiyaç duyabilecekleri her türlü raporları elde
edebilmektedir. Bu menü açıldığında aşağıda yer alan alt
menülere ulaşılır.
Taşınır
Raporlar
44
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
45
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
SAYIM VE YIL SONU İŞLEMLERİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri bu menü aracılığı ile
sorumluluklarında olan ambarların mali yıl sonlarında
yapmaları gereken sayım işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Bu menü açıldığında aşağıda yer alan alt menülere ulaşılır.
Sayım Tutanağı Oluştur
Sayım Tutanağı Listesi
Sayım Fazlası
Sayım Noksanı
Yıl
Sonu İşlemlerini Bitir
46
GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
47
TEŞEKKÜRLER
49

similar documents