***** 1

Report
Кредит на придбання житла по програмі Державної Іпотечної
Установи
Умови дійсні станом на 04.06.2014
Сума кредиту:
Відсоткове співвідношення суми кредиту до
вартості активу (застави), %
Строк кредиту:
Валюта кредиту:
Мета кредиту:
Форма забезпечення:
від 75 000 грн. до 1 000 000 грн.
до 75%
Форма погашення кредиту:
Відсоткова ставка після видачі кредиту та в разі
відступлення прав вимоги за кредитом
Державній іпотечній установі ,% річних
Відсоткова ставка в разі відмови рефінансувати
кредит Державною іпотечною установою та у
випадку зворотного відступлення права вимоги
за кредитом Державною іпотечною установою
Банку, % річних
Разова комісія за видачу кредиту:
Страхування предмету застави, % щорічно:*
Страхування життя позичальника, % щорічно:*
ануїтет, стандарт
17,99% на залишок заборгованості
Державне мито за посвідчення Договору
іпотеки:
Державне мито за посвідчення Договору
купівлі-продажу:
Відрахування в Пенсійний фонд при укладені
Договору купівлі-продажу:
Послуги нотаріуса*:
Експертна оцінка предмету застави*:
Вимоги до позичальника:
0,01% від вартості предмета іпотеки, визначеної незалежним оцінювачем
Фінансова порука
Штраф за прострочену заборгованість:
Дострокове погашення:
Вимоги до об'єкту застави:
Кредит не надається:
Де оформити:
до 240 місяців
гривня
покупка першого житла / поліпшення житлових умов
укладення договору іпотеки (квартири, домоволодіння), та договору
поруки третьої особи (на вимогу Банку)
18,75% на залишок заборгованості
2% від суми кредиту
0,3-0,5% від оціночної вартості предмету застави
0,5% від залишку заборгованності
1% від вартості предмета іпотеки, визначеної незалежним оцінювачем
1% від вартості предмета іпотеки, визначеної незалежним оцінювачем
від 1000 грн.
від 500 грн.
Громадянин та резидент України
Вік від 21 до 60 років
Реєстрація в Україні
Офіційний дохід
Співвідношення загальної суми усіх періодичних зобов'язань
позичальника і його сім'ї до чистого сукупного доходу позичальника і його
сім'ї не повинен перевищувати 50%
Можлива, але не є обов’язковою.
Вимагається за рішенням колегіального органу.
подвійна облікова ставка НБУ від суми простроченого платежу за кожний
день прострочення
можливе без додаткових комісій
Житлова нерухомість (квартира, житловий будинок), яка знаходиться в
Києві і Київській області, містах-обласних центрах і 20-ти км зоні від них,
містах присутності відділень Дельта Банку з населенням від 50 тис. чол;
під заставу окремих кімнат у квартирах;
під заставу таунхаусів;
 під об'єкти, що знаходяться в підвальному / цокольному приміщенні;
об'єкти з явними пошкодженнями фасаду будівлі (будинок руйнується,
тріщина стіни) і т.д.
Будь-яке відділення Дельта Банку
* Нотаріальні послуги, послуги страхування та оцінки надаються лише акредитованими компаніями та нотаріусами.
ТАБЛИЦЯ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТУ ПО ПРОГРАМІ ДІУ (АНУЇТЕТНА
ФОРМА ПОГАШЕННЯ)
Розмір щомісячного платежу, грн.
Сума кредиту
150 000
300 000
500 000
700 000
1 000 000
60 місяців
3 808
7 616
12 694
17 771
25 388
120 місяців
2 702
5 404
9 006
12 608
18 012
180 місяців
2 414
4 829
8 048
11 267
16 097
240 місяців
2 313
4 627
7 712
10 798
15 425
Пакет документів на отримання Кредиту фізичними особами-резидентами на придбання нерухомості
Перелік документів, які повинен надати Клієнт для прийняття Банком рішення про можливість надання Кредиту
• Заявка-анкета.
• Паспорт Позичальника та іншого з подружжя (за наявності).
• Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи/ Картка платника податків Позичальника та іншого з подружжя (за
наявності).
• Свідоцтво про укладення/ розірвання шлюбу/ смерть подружжя (за наявності).
• Належним чином засвідчену письмову згоду подружжя Позичальника на отримання в Банку Кредиту (у разі перебування Позичальника у
зареєстрованому (цивільному) шлюбі або у випадку підтвердження Позичальником проживання з іншою особою однією сім’єю без
реєстрації шлюбу), або заяву Позичальника про не перебування у шлюбі та не проживання ні з ким однією сім’єю (Можливе надання
безпосередньо в день укладання договорів у нотаріуса).
• Свідоцтво про народження неповнолітніх дітей (в разі їх наявності). Також необхідно надати документи, що підтверджують забезпеченість
житлом дітей.(напр. довідка з ЖЕО/ОСББ, форма 3 )
• Довідка з місця роботи Клієнта із зазначенням посади та доходів за останні 6 місяців з розбивкою по місяцям або інший документ, що
підтверджує платоспроможність;
• Документи, що підтверджують інші доходи Клієнта (при наявності доходів не за основним місцем роботи);
• У разі наявності діючих кредитів в інших банках довідки з таких банків про стан заборгованості або відсутність (погашення) таких кредитів,
гарантій та порук (надати інформацію про вид кредиту, суму за договором, заборгованість на дату звернення, дату надання, дату погашення,
відсоткову ставку, опис застави, якість обслуговування та копії договорів застави та кредитних договорів).
• Інші документи на вимогу Банку
Перелік документів по нерухомості та її Продавця(ів)
• Паспорти Продавця нерухомості та іншого з подружжя Продавця.
• Картки платника податків (Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи) Продавця нерухомості та іншого з подружжя
Продавця.
• Нотаріально засвідчену згоду іншого з подружжя Продавця на продаж об’єкту нерухомості (у разі придбання об’єкту нерухомості під час
перебування Продавця у зареєстрованому шлюбі або у випадку Продавця проживання з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу).
(Можливе надання безпосередньо в день укладання договорів у нотаріуса).
• Правовстановлюючий документ на нерухомість, що буде придбана Позичальником та передана в іпотеку Банку.
• Технічний паспорт на об’єкт нерухомості, що буде придбаний Позичальником та переданий в іпотеку Банку з відміткою про проведення
поточної технічної інвентаризації, проведеної не раніше ніж за 3 місяці до дати укладення іпотечного договору, або довідку з БТІ про
наявність/відсутність змін у технічних характеристиках об’єкту нерухомості, видану не раніше ніж за 3 місяці до дати укладення іпотечного
договору
• Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (якщо правовстановлюючий документ оформлено до 2004 року)
• Довідка з ЖЕО/ ОСББ про зареєстрованих осіб за адресою місцезнаходження нерухомості, (форма 3) та довідку (документи) про відсутність
заборгованостей по комунальним платежам.
• Звіт про незалежну експертно-грошову оцінку вартості нерухомості, що оформлюється в іпотеку Банку.
• Акт перевірки нерухомості (разом з фотографіями застави).
• Згода органу опіки та піклування на укладання договору купівлі-продажу об’єкту нерухомості (у випадку, коли неповнолітні особи є
власниками (співвласниками) об’єкту нерухомості чи мешкають за адресою об’єкту нерухомості).
Перелік документів, які повинен надати Поручитель (у разі його необхідності) для прийняття Банком рішення про можливість надання Кредиту
• Паспорт Поручителя та іншого з подружжя (за наявності);
• Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи/ Картки платника податків Поручителя та іншого з подружжя Поручителя (за
наявності);
• Свідоцтво про укладення/ розірвання шлюбу/ смерть подружжя (за наявності);
• Довідка з місця роботи Поручителя із зазначенням посади та доходів за останні 6 місяців з розбивкою по місяцям або інший документ, що
підтверджує платоспроможність;
• У разі наявності діючих кредитів в інших банках довідки з таких банків про стан заборгованості або відсутність (погашення) таких кредитів,
гарантій та порук (надати інформацію про вид кредиту, суму за договором, заборгованість на дату звернення, дату надання, дату погашення,
відсоткову ставку, опис застави, якість обслуговування та копії договорів застави та кредитних договорів).
• Інші документи на вимогу Банку.

similar documents