2013 - Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Report
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI BRİFİNGİ
 GENEL DURUM
 İSTATİSTİKLER
 TARIMSAL ÇALIŞMALAR
 DİĞER ÇALIŞMALAR
elazig.tarim.gov.tr
ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak,
çiftçilerimizin üretim ve kalite performanslarını yükseltmek ve
işletmelerimizin potansiyellerini kaliteden ödün vermeden arttırmak için
tüm enerjimizle özverili bir şekilde çalışmaktır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Gıda ve tarım alanında;
Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
Elazığ’ı bölgesinde lider konumuna getirmek.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
AĞIN İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
ALACAKAYA İLÇE GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER KONTROL
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ARICAK İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BASKİL İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ
İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KARAKOÇAN İLÇE GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KEBAN İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA KONTROL LABORATUVAR
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
AJANS MÜDÜRLÜĞÜ
KOVANCILAR İLÇE GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
PALU İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SİVRİCE İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
4-A Kadrolu İl ve İlçe Personel Durumu
Kadro
İdari Kadro
Unvan
İl Müdürü
-
İl Müdür Yardımcısı
1
Avukat
1
Şube Müdürü
5
Sivil Savunma Uzmanı
1
Sayman
1
İlçe Müdürü
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
G.İ.H
Sayısı
2 (Kadrolu) – 8 Vekalet
Veteriner Hekim
47
Veteriner Hekim (TARGEL)
51
Biyolog
2
Veteriner Sağlık Teknikeri -Teknisyen
13
Ziraat Mühendisi
61
Ziraat Mühendisi (TARGEL)
42
Su Ürünleri Mühendisi
28
Su Ürünleri Mühendisi ( TARGEL)
8
Kimyager
1
Sosyolog
1
Mimar (Peyzaj Mimarı)
1
Elektrik,İnşaat,Kimya,Jeoloji-jeodezi , Gıda ve Tüt.Tek.Mühendisi
10
Ziraat, Arıcılık , Kanatlı Hay. Yet. Teknikeri , Süt Tekno., Su Ürünleri ve
Gıda Teknikeri
42
Ziraat ve Ev Ekonomisi Teknisyeni
2
Meslek Teknisyeni, Meslek Teknikeri
48
Şef, Araştırmacı, Memur, Bil.İşlt V.H.K.İ, Güv.Gör.Şoför, Hizmetli-İşçi
138
TOPLAM
520
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
TARGEL PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN
PERSONEL DURUMU
Toplam
Çalışma Bölgesi
Ziraat Mühendisi
Çalışma Bölgesi
Veteriner Hekim
Çalışma Bölgesi
Su Ürünleri Müh.
Çalışma Bölgesi
122
54
59
9
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
107
48
51
8
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
15
6
8
1
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ İli Arazi Varlığı
Arazi Cinsi
Miktarı (Ha)
%
Tarım Arazisi
286.044
30,7
Çayır- Mera Arazisi
225.000
24,2
Orman Arazisi
222.749
23,9
Su Yüzeyleri
63.956
6,9
Diğer Alanlar
133.551
14.3
TOPLAM
931.300
100,0
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ İli Sulanan Tarım Arazisi Varlığı
Arazi Cinsi
Miktar (Ha)
%
İl Özel İdaresi ve DSİ Destekleriyle Sulanan Alan
75.315
72
Halk Eliyle Sulanan Tarım Arazisi
29.215
28
104.530
100
4.300
4,1
Toplam Sulanan Alan
Toplam Sulanan Alanda Damlama ve Yağmurlama ile Sulanan Alan
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bazı Tarla Ürünlerinin Ekiliş ve Üretim Durumu
2012
ÜRÜN
TÜRKİYE(2013)
2013
Da/Kg
Ekiliş
(Da)
Da/Kg
Ekim Alanı
(Da)
Üretim
Mikrarı
(Ton)
Da/Kg
Ekiliş
(Da)
Üretim
(Ton)
Buğday
459.414
114.018
248
405.325
87.109
215
77.726.000 22.050.000
284
Arpa
434.248
115.030
265
442.274
112.388
254
27.205.100
7.900.000
290
Nohut
15.375
1.336
87
17.979
1.436
80
4.235.570
506.000
119
Kuru
Fasulye
5.099
786
154
5.461
986
180
847.630
195.000
230
K.Mercimek
1.710
199
116
2.222
250
112
2.605.000
395.000
151
Tritikale
(Dane)
400
136
340
303
91
300
354.024
118.000
333
Yulaf
(Dane)
150
45
300
115
27
234
925.490
235.000
254
Üretim
(Ton)
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Yem Bitkilerinin Ekiliş ve Üretim Durumu
2012
Yem Bitkileri
Ekim
Alanı
(Da)
Üretim
(Ton)
Mısır (Silaj)
13.440
46.461
Yonca (Yeşil
Ot)
18.347
55.899
Korunga
(Yeşil Ot)
Fiğ (Yeşil Ot)
1.364
57.890
1.259
58.579
TÜRKİYE(2013)
2013
Da/Kg
Ekim
Alanı
(Da)
Üretim
(Ton)
Da/Kg
3.457
15.450
53.839
3.484
17.014
52.473
3.047
Üretim
Miktarı
(ton)
3.885.092 17.835.115
1.385
1.914.391 1.630.572
1.013
ELAZIĞ ;BİTKİSEL ÜRETİM,CANLI HAYVAN ÜRETİMİ
,HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİ TÜRKİYE SIRALAMASI
2012 TUİK VERİLERİ
57.615
4.595
2.014
731
57.720
Da/Kg
6.286.419 12.616.178
3.085
923
1.012
Ekim Alanı
(Da)
998
859
4.990.430 4.492.466
906
ELAZIĞ ;BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ,CANLI HAYVAN ÜRETİMİ
DEĞERİ,HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİ DEĞERİ TÜRKİYE 2013
TUİK VERİLERİ
Bitkisel Üretim sıralaması
50
Bitkisel Üretim Değeri
(1000/TL)
506.570
Canlı Hayvan sıralaması
37
Canlı Hayvan Değeri
(1000/TL)
603.007
Hayvansal Ürünler sıralaması
41
Hayvansal Ürünler Değeri
(1000/TL)
180.816
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bazı Sebze Ürünlerinin Ekiliş ve Üretim Durumu
2012
ÜRÜN
Ekiliş (Da)
Üretim
(Ton)
TÜRKİYE(2013)
2013
Da/Kg
Ekiliş (Da)
Üretim
(Ton)
Da/Kg
EKİM ALANI
(Da)
ÜRETİM
MİKTARI (Ton)
Da/Kg
Hıyar
3.065
5.747
1.875
3.261
7.279
2.232
308.255
752.673
2.320
Patlıcan
2.304
3.763
1.633
2.354
3.892
1.653
218.084
574.545
2.635
Domates
13.845
30.397
14.115
30.693
2.174
1.637.888
8.619.070
5.262
Biber
11.150
18.584
1.667
11.528
18.162
1.575
722.991
1.681.004
2.325
Marul
250
219
876
250
224
896
165.841
312.661
1.885
Ispanak
305
168
551
305
183
600
179.842
217.088
1.208
Maydanoz
285
109
382
288
110
382
49.353
57.067
1.156
Soğan( taze
ve kuru)
6.051
10.232
6.005
11.195
1.864
711.505
2.053.572
2.886
Fasulye
5.130
3.851
751
4.964
3.733
752
534.156
666.406
1.248
Lahana
462
647
1.400
471
707
1.501
146.855
496.864
3.383
Sarımsak
586
327
558
532
324
609
125.667
114.944
915
Kavun
10.055
23.213
2.309
10.575
24.401
2.307
758.975
1.563.154
2.060
Karpuz
4.325
12.130
2.805
4.455
13.012
2.921
885.025
3.246.811
3.669
2.196
1.691
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bazı Meyve Ürünlerinin Ekiliş ve Üretim Durumu
2012
ÜRÜN
Ekiliş (Da)
Üretim
(Ton)
TÜRKİYE(2013)
2013
Ağaç/
Kg
Ekiliş (Da)
Üretim
(Ton)
Ağaç/
Kg
Ekim Alanı
(da)
Üretim
Ağaç/
Kg
Miktarı (ton)
6.603
5.264
47
6.617
5.036
42
235.283
461.826
45
Ayva
261
659
42
208
715
40
57.214
139.311
43
Elma
13.514
13.348
48
14.253
13.260
45
1.730.955
3.128.450
63
Erik
2.514
4.573
37
2.467
4.602
37
197.262
305.393
36
Kayısı
83.148
38.578
39
83.787
39.514
40
1.156.132
780.000
54
Kiraz
6.273
4.892
37
6.529
3.673
28
764.594
494.325
28
Vişne
3.502
3.594
30
3.539
3.553
30
217.086
179.752
31
Şeftali
3.425
2.968
35
3.637
3.330
33
438.306
637.543
46
Ceviz
3.087
3.189
39
4.650
2.635
32
639.015
212.140
33
Badem
4.998
2.456
18
5.615
1.342
10
254.570
82.850
16
Çilek
2.972
7.921
2.665
Da/Kg
2.975
6.888
2.315
Da/Kg
135.494
108
4.887
42
111
4.457
38
21.143
102.757
89.971
876
Da/Kg
103.120
89.465
868
Da/Kg
Armut
Dut
Üzüm
(Sofralık,Çekirdek
li,Şaraplık)
2.996.150
372.498 2.749 Da/Kg
74.600
31
2.089.825
698 Da/Kg
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Entegre Mücadele Çalışmaları
İlimizde 2013 yılı Entegre Mücadele çalışmaları Kayısı, Elma, ve Bağda yürütülmüştür. Entegre
bağ ve bahçelerinde üretim sezonu boyunca yapılan düzenli haftalık kontroller, tuzak takibi ve fenolojik
gözlemler, meteorolojik değerler ile tahmin ve erken uyarı sistemi sonuçları dikkate alınarak çalışmalar
yürütülmektedir. Entegre bağ-bahçe kontrolleri ile Tahmin Erken Uyarı çalışmaları birlikte yürütülerek
mücadele zamanlarının tespiti ve mahalli basın, SMS ve web sayfamız aracılığıyla üreticilere
duyurulması sağlanmıştır.
ENTEGRE MÜCADELE YÜRÜTÜLEN KONULAR
KONUSU
2013
PROGRAM
2013
GERÇEKLEŞME
Kayısıda
775 da
780 da
%103
Elmada
100 da
100 da
%100
Bağda
900 da
1020 da
%113
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları
Hastalık ve zararlıların yoğunluğu, biyolojisi ve bitki fenolojisi takip edilerek, gerektiği zaman
ilaçlama yapılmasında kullanılan Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Elazığ ilinde elma bahçelerinde Elma İç
Kurdu ve Kararleke ile bağda Bağ Salkım Güvesine karşı kullanılmaktadır.
İlimizde Özel İdare kaynaklı olarak alınmış olan Metos marka 3 adet Tahmin ve Erken Uyarı
cihazı mevcuttur.
2013 YILI ELEKTRONİK TAHMİN VE ERKEN UYARI CİHAZI MEVCUT DURUMU
Ürün
Türü
İLÇESİ
KÖYÜ
MARKASI
FAALİYET KONUSU
MERKEZ
Yazıkonak
Metos
Elma ve Bağ
MERKEZ
Koruk
Metos
Bağ
MERKEZ
Hankendi
Metos
Elma ve Bağ
Zararlı
Organizma
İstasyon
Uyg.
Miktarı
Uyg.Değeri
Birimi
Hitap Ettiği
Alan
BAĞ
B.SALKIM GÜVESİ
HANKENDİ
10
Dekar
5.000
BAĞ
B.SALKIM GÜVESİ
KORUK
10
Dekar
10.000
BAĞ
B.SALKIM GÜVESİ
YAZIKONAK
10
Dekar
15.000
ELMA
ELMA İÇ KURDU
HANKENDİ
5
Dekar
1875
ELMA
ELMA KARALEKESİ
YAZIKONAK
5
Dekar
200
ELMA
KARALEKE
HANKENDİ
5
Dekar
1875
ELMA
KARALEKE
YAZIKONAK
5
Dekar
2200
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bağda Biyoteknik Mücadele Demonstrasyonu
İlimiz Üzüm Yetiştiriciliğinde önemli bir zararlı olan salkım güvesi ile mücadele
önem arz etmektedir. Özellikle sofralık üzüm üretimiyle öne çıkan bağ alanları bulunan
Hoş köyünde Salkım Güvesine karşı 100 dekarlık bağ alanında “Çiftleşme Saptırıcı
Feromon” kullanılarak biyoteknik mücadele uygulaması yapılmıştır. Uygulama, yapılan
yerlerde mecbur kalmadıkça kimyasal kullanmama esasına dayanmaktadır.
Bu uygulama ile Salkım Güvesi Mücadelesinde kullanılan Kimyasal ilaçların
İnsan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla 2013 yılı
başında Hoş Köyündeki üreticilerle eğitim toplantıları yapılmış, uygulamaya gönüllü olan
üreticilerin bağlarında demonstrasyon kurulmuştur. Teknik elemanlarımızca yaklaşık 5
ay boyunca düzenli gözlemler yapılmıştır. İnsektisit kullanılmadan yapılan salkım güvesi
mücadelesi başarı ile sonuçlanmıştır. Elde edilen olumlu neticeyi tüm üreticilerle
paylaşmak ve uygulamayı tüm Elazığ ili bağ alanlarına yaymak için Hoş köyünde
“Demonstrasyon Sonuç Değerlendirme Etkinliği” düzenlenmiştir.
Düzenlenen etkinlikte hazır bulunan üreticiler ve yerel basın aracılığı ile ilimiz
üreticileri bilgilendirilmiş, ardından uygulama bağı hazır bulunan üreticilerle gezilerek
uygulamanın başarısı hep birlikte görülmüştür.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
MERA ÇALIŞMALARI
Mera çalışmaları kapsamında;
1- Merkeze bağlı Doğankuş köyünde 1.000 dekarlık alanda
2- Kovancılar ilçesi Gedikyurt köyünde 5.700 dekar alanda
3- Keban ilçesi Topkıran köyünde 14.400 dekar alanda
4- Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde 6.100 dekar alanda
olmak üzere ilimiz genelinde 4 köyde 4 adet proje kapsamında toplam 27.200
dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi yürütülmektedir.
Bu projeler kapsamında ilkbahar döneminde 28.000 kg amonyum nitrat
gübresi mera alanlarına atılmıştır.
İlimiz ve bağlı tüm yerleşim birimlerinde mera tespit çalışmaları
tamamlanarak 225.000 hektar mera alanı tespiti yapılmıştır. İlimizde tespiti yapılan
alanlarda 107 köyde 46.784 hektar alana tahdit ve tahsis çalışması tamamlanmıştır.
İlimizde 2014 yılında 70.000 dekar Mera alanında tahdit ve tahsis
çalışması, 6.000 dekar mera alanında ıslah çalışması yapılması planlanmaktadır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Hayvan Varlığı
Hayvan Cinsi
2013 (TÜİK)
Saf kültür ırkı
Kültür Melezi
Yerli Irk
Manda
39.264
Toplam
142.555
Koyun
408.926
Keçi
59.690
Toplam
468.616
80.911
22.348
32
ETLİK- 2.524.000
Kanatlı Hayvan
YUMURTACI- 596.888
Arılı Kovan
Büyükbaş Hayvanların Kimliklendirme Çalışmaları
2002 yılında Başlamış olup toplam 552.788 hayvan
küpelenerek kimliklendirilmiştir.
58.764
Küçükbaş Hayvanların Kimliklendirme Çalışmaları
2007 yılında Başlamış olup toplam 990.000 hayvan
küpelenerek kimliklendirilmiştir.
Büyükbaş Hayvanların Kimliklendirme Çalışmaları
2002 yılında Başlamış olup 2012 Yılı sonuna kadar
toplam 520.600 hayvan küpelenerek
kimliklendirilmiştir.
Küçükbaş Hayvanların Kimliklendirme Çalışmaları
2007 yılında başlamış olup 2012 Yılı sonuna kadar
toplam 962.000 hayvan küpelenerek
kimliklendirilmiştir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İşletme Sayıları ve Kullanılan İlaç
Miktarları
ÇİFTÇİ AİLE SAYISI
(Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı)
MEZBAHANE VE KESİMHANE SAYISI (adet)
GIDA ÜRETİM YERLERİ İŞLETME SAYISI (adet)
YEM FABRİKASI SAYISI (adet)
TOHUM SATIŞ BAYİİ SAYISI (adet)
BALIKÇI TEKNE SAYISI (adet)
İL’DE KULLANILAN ZİRAİ İLAÇ MİKTARI (kg/lt)
17.241
4
635
9
35
140
322.403
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BAYİ SAYISI
23
ZİRAİ MÜCADELE ALET MAKİNE BAYİ
25
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İŞLETME SAYILARI
İŞLETME TİPİ
BÜYÜKBAŞ
KÜÇÜKBAŞ
KANATLI
ARICILIK
ATÇILIK
HAYVAN
PAZARI
KESİMHANE
TOPLAM
İŞLETME SAYISI
38.007
1.295
210
592
11
1
6
40.122
İŞLETME SAYISI
1-5 ARASI
6-10 ARASI
11-25 ARASI
26-50 ARASI
BÜYÜKBAŞ
24.622
5.102
6.210
930
389
484
270
KÜÇÜKBAŞ
25
31
41
110
169
429
490
İŞLETME TÜRÜ
BESİ SIĞIRI İŞLETMESİ
KOMBİNE İŞLETME
SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ
İŞLETME SAYISI
750
35.394
863
51-100 ARASI 101-200 ARASI 201 VE ÜZERİ
TOPLAM
38.007
1.295
 İşletme yapımızın büyük çoğunluğunu 1-5 başlık
aile tipi işletmeler oluşturmaktadır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI DAP İŞLETMELERİ
Sıra No
Yatırımcı
Adres
Yatırım Konusu
Hayvan Sayısı
1
Kaplan Gıda Ltd. Şti.
Merkez / Yedigöze köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
102
2
Dünya Asansörleri
Merkez / Şahaplı Köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
İnşaat Devam Ediyor
3
Hamit YURT
Merkez / Yalnız
İnşaat/Hayvan/Makine
İnşaat Devam Ediyor
4
Emek Gıda Ltd.Şti.
Kovancılar / Şenova Köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
Hayvan Alımı
Aşamasında
102
TOPLAM
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
TÜBERKÜLİN UYGULAMASI
Tüberkülin Uygulanan
Pozitif Hayvan
Hayvan Sayısı
Sayısı
839
149
Negatif Hayvan
Sayısı
690
SUNİ TOHUMLAMA UYGULAMALARI
2012 Yılı
15.414
2013 Yılı
16.737
2014 Yılı
9.734
SERBEST VETERİNER HEKİM DENETİMLERİ
Denetim Yapılan Muayenehane
Denetim Sayısı
ve Poliklinik Sayısı
35
75
* Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik yönetmeliğinde
yapılan değişiklik kapsamında 15 Ekim 2013 tarihi itibarıyla mevcut
tüm muayenehane ve polikliniklerin ruhsatları yenilenmiştir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI SÜT ÜRETİMİ
HAYVANIN CİNSİ
İNEK (KÜLTÜR)
İNEK (MELEZ)
İNEK(YERLİ)
KOYUN
KIL KEÇİSİ
TOPLAM
SAĞMAL HAYVAN SAYISI (BAŞ) SÜT ÜRETİMİ MİKTARI (TON)
26.567
23.700
5.679
216.602
15.500
119.551
71.100
11.925
13.645
9.765
288.048
225.986
ORTALAMA SÜT VERİMİ (Kg/Baş)
15
10
7
0,7
0,7
2013 YILI KIRMIZI ET ÜRETİMİ
HAYVANIN CİNSİ
SIĞIR
KOYUN
KUZU/TOKLU
KIL KEÇİSİ/OĞLAK
TOPLAM
KESİLEN HAYVAN SAYISI
25.512
5.124
4.329
6.059
41.024
ET ÜRETİM MİKTARI (KG)
6.424.569
121.437
78.762
133.812
6.758.580
ORTALAMA KARKAS VERİMİ (KG/BAŞ)
252
24
18
22
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN SEVKLERİ
Sevkedilen Hayvan
Sevk Miktarı (adet)
Sığır
3.456
Koyun
114.008
Keçi
4.218
Kuzu
20.913
Oğlak
851
Kanatlı Hayvan
5.722.669
Arılı Kovan
Sevkedilen Hayvansal Ürün
19.514
Sevk Miktarı
Büyükbaş derisi
14.888 adet
Küçükbaş derisi
42.253 adet
Sakadat
79.902 kg.
Bağırsak
40.050 kg.
Balık
2.355.000 kg.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
ELAZIĞ İLİ YILLARA GÖRE BÜYÜKBAŞ VE
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
YILI
BÜYÜKBAŞ
KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN SAYISI HAYVAN SAYISI
2004
119.133
374.172
2005
119.977
376.641
2006
161.998
372.872
2007
124.994
376.641
2008
91.194
263.506
2009
92.497
222.782
2010
96.207
225.980
2011
114.457
345.200
2012
140.300
350.200
2013
142.555
468.616
Büyükbaş Hayvan Sayısı
Küçükbaş Hayvan Sayısı
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI ELAZIĞ İLİ BESİ VE DAMIZLIK SIĞIR SAYISI
BESİLİK SIĞIR SAYISI
DAMIZLIK DÜVE SAYISI
SÜT SIĞIRI (YERLİ,KÜLTÜR,MELEZİ) SAYISI
29.468
12.193
55.925
2013 YILI YUMURTA ÜRETİMİ
HAYVAN CİNSİ
SAYISI (BAŞ)
YUMURTA ÜRETİMİ (ADET)
VERİMİ (AD/BAŞ)
Yumurtacı
Tavuk
596.888
163.275.000
311
2014 YILI TAVUK ETİ ÜRETİMİ
HAYVAN CİNSİ
SAYISI (BAŞ)
KANATLI ETİ ÜRETİMİ (KG.)
VERİMİ (KG/BAŞ)
Broiler
Piliç
10.970.601
19.513.144
1.778
2013 YILI BAL VE BALMUMU ÜRETİMİ
BAL ÜRETİMİ (TON)
453
BALMUMU ÜRETİMİ
(TON)
23
KOVAN SAYISI
58.764
KG/KOVAN
7.7
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
YETİŞTİRİCİLİK YOLUYLA ÜRETİLEN BALIK MİKTARLARI (KG.)
ÜRETİLEN BALIK CİNSİ
G.ALABALIĞI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.787.000
6.250.000
7.100.000
14.867.663
12.920.867
14.286.261
AVCILIK YOLUYLA ÜRETİLEN BALIK MİKTARLARI (KG.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
KEFAL
17.000
13.000
10.000
10.000
8.000
8.200
SAZAN
68.000
77.000
69.000
69.000
72.137
79.250
SİRAZ
115.000
115.000
126.000
116.000
110.355
114.800
DİĞER TÜRLER
105.000
120.000
88.000
88.000
86.118
86.300
KEREVİT
10.250
10.450
13.800
19.480
21.500
20.000
315.250
335.450
306.800
302.480
298.110
308.550
ÜRETİLEN BALIK CİNSİ
TOPLAM
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İHRACAT (2013)
2013 YILI SU ÜRÜNLERİ İHRACATI:
Ürünün Cinsi
İhracat Miktarı (Kg.)
İhracat Tutarı (Euro)
Alabalık
1.279.225,5
4.805.727,93
2014 YILI TAVUK ETİ İHRACATI:
Ürünün Cinsi
İhracat Miktarı (Kg.)
İhracat Tutarı (Dolar)
Tavuk Eti
2.819.468
9.868.138
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
KALINTI İZLEME PROGRAMI
NUMUNENİN TÜRÜ
NUMUNE ADEDİ
İSTENEN ANALİZ ADEDİ
SONUÇ
Kanatlı eti
24
24
Menfi (uygun)
Kanatlı yemi
1
1
Menfi (uygun)
Süt (inek)
6
17
Menfi (uygun)
Yumurta (tavuk)
10
18
Menfi (uygun)
Bal
5
5
Menfi (uygun)
Su Ürünleri (balık)
90
90
Menfi (uygun)
Su Ürünleri (balık yemi)
6
6
Menfi (uygun)
Diğer Süt
5
7
Menfi (uygun)
Kırmızı Et
2
2
Menfi (uygun)
TOPLAM
149
170
• 2014 Yılı Kalıntı İzleme Programı Bakanlık tarafından belirlenecek olup,
henüz belirlenmemiştir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SU ÜRÜNLERİ KONTROL HİZMETLERİ:
SULARDA NİTRAT İZLEME PROGRAMI
İstasyon Sayısı
Alınan Numune Sayısı
Sonuç
Yüzey Suyu
16 adet
190 adet
Olumlu
Yeraltı Suyu
19 adet
70 adet
Olumlu
Toplam
35 adet
260 adet
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2014 YILI HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ÇALIŞMA SONUÇLARI
HASTALIĞIN ADI
PROGRAM
İLKBAHAR
ŞAP BÜYÜKBAŞ
ŞAP KÜÇÜKBAŞ
KOYUN KEÇİ VEBASI
KOYUN KEÇİ ÇİÇEK
SIĞIR BRUSELLOZU
KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU
ŞARBON BÜYÜKBAŞ
ŞARBON KÜÇÜKBAŞ
KUDUZ
SAĞLIK TARAMASI
SONBAHAR
132.873
132.873
136.000
0
41.550
136.000
1.076
1.750
4.000
353.500
UYGULAMA SONUÇLARI
İLKBAHAR
SONBAHAR
114.429
88.805
4.600
135.460
77.124
26.280
96.204
3.213
1.060
8.352
881.851
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI HAYVAN HASTALIKLARINDA KORUYUCU AŞILAMA SONUÇLARI
HASTALIĞIN ADI
İLKBAHAR
ŞAP BÜYÜKBAŞ
ŞAP KÜÇÜKBAŞ
KOYUN KEÇİ VEBASI
KOYUN KEÇİ ÇİÇEK (2012)
SIĞIR BRUSELLOZU (2012)
KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU
ŞARBON BÜYÜKBAŞ (2012)
ŞARBON KÜÇÜKBAŞ (2012)
KUDUZ
SAĞLIK TARAMASI
AŞILAMA SONUÇLARI
PROGRAM
SONBAHAR
126.000
103.800
8.000
65.000
100.000
1.500
1.500
3.000
973.000
-
123.687
1.150
135.618
6.000
60.704
98.251
220
601
2.018
360.724
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
ELAZIĞ İLİ TOPLAM KOOPERATİF SAYISI (2014)
Sayısı (Adet)
Üye sayısı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
32
1.385
Sulama Kooperatifi
35
2.256
Su Ürünleri Kooperatifi
9
183
Pancar Ekicileri Kooperatifi
1
35.258
77
39.082
Kooperatif Cinsi
TOPLAM
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
BİRLİKLER
1- 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI VE YEM
KANUNU ÇERÇEVESİNDE KURULAN ISLAH AMAÇLI HAYVAN
YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
1Elazığ İli Arı Yetiştiriciliği Birliği
2Elazığ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
3Elazığ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği
TOPLAM
KURULUŞ YILI
ÜYE SAYISI
25.08.2003
12.11.2003
04.04.2007
608
587
1.219
2.414
2- 5200 SAYILI KANUNLA KURULAN ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
Elazığ Merkez İlçe Üzüm Üreticileri Birliği
Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği
Elazığ Merkez İlçe Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği
Elazığ İli ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Elazığ İli ve İlçeleri Süt Üreticileri Birliği
TOPLAM
12345-
3-ELAZIĞ BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLER BİRLİĞİ (HAYKOOP)
1-
Elazığ Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği
(Elazığ, Muş, Bingöl ve Tunceli)
TOPLAM
06.07.2004
ÜYE SAYISI
16.05.2007
07.01.2008
21.05.2008
08.01.2010
17.06.2010
337
104
60
662
490
1.653
Ortak Kooperatif Sayısı
51
51 Kooperatif
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İŞLETME KAYIT BELGESİ VE ONAY (GEÇİCİ)
BELGESİ ALAN İŞLETMELER
İşletme Tipi
Belge Sayısı
Üretim yeri (İşletme Kayıt Belgesi)
505
Üretim Yeri (Geçici Onay Belgesi)
3
Üretim Yeri (Onay Belgesi)
17
Gıda Satış ve Toplu Tüketim yeri (İşletme Kayıt Belgesi)
3287
Kayda Tabi Yem İşletmesi
131
Onaya Tabi Yem İşletmesi
5
2014 Yılı Kasım ve Aralık Ayları Hariç
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
DENETİM EKİPLERİMİZ
Gıda ve Yem Denetim Ekibi Sayısı
5
Kontrol Görevlisi Sayısı
18
Kontrol Görevlisi Yardımcısı Sayısı
4
2014 Yılı İşletme ve Denetim Sayıları
İŞLETME SAYISI
DENETİM SAYISI
Gıda Üretim Yerleri
635
555
Gıda Satış Yerleri
2441
805
Toplu Tüketim Yerleri
1529
569
Yem İşletmeleri-Yem Bayileri
166
209
2014 Yılı Kasım ve Aralık Ayları Hariç
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2014 YILINDA GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN
ALINAN NUMUNE SAYISI
Numune
Sayısı
Olumlu
Olumsuz
Sonuçlanmamış
İhbar,şikayet ve risk esaslı
denetimlerde alınan numune
GIDA sayısı
2014 Gıda Kontrol Planı
kapsamında alınan numune sayısı
50
38
6
6
129
122
4
3
2014 Yem Kontrol Programı
kapsamında alınan numune sayısı
83
67
7
9
İhbar,şikayet ve rutin denetimlerde
alınan numune sayısı
1
-
-
1
263
227
17
19
YEM
Alınan Toplam Numune sayısı
2014 Yılı Kasım ve Aralık Ayı Hariç
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2014 Yılı Alo 174 Gıda Hattına Yapılan Şikayet
Sayıları ve Gıda İşletmelerine Uygulanan İdari
Para Cezası Sayısı
Gelen Şikayet
Sayısı
Alınan
Numune
Sayısı
Olumlu
Olumsuz
Uygulanan
IPC
300
20
12
6
23
Numune Sonucu
2014 Yılı Kasım ve Aralık Ayı Hariç
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2014 YILINDA GIDA VE YEM İŞLETMELERİNE UYGULANAN
İDARİ PARA CEZASI KARARI SAYISI
Uygulanan Toplam İdari Para Cezası
GIDA
İdari Para Cezası ve Savcılığa Suç Duyurusu
İçin Diğer İllere Bildirim Sayısı
Uygulanan Toplam İdari Para Cezası
YEM
İdari Para Cezası ve Savcılığa Suç Duyurusu
İçin Diğer İllere Bildirim Sayısı
2014 Yılı Kasım ve Aralık Ayı Hariç
40
5
1
4
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları :
Elazığ İli Merkez ilçe
Uluova sınırları içerisinde Akçakiraz, Yurtbaşı,
Yazıkonak, Mollakendi, Sedeftepe, Hoşköy, Güzelyalı, Kıraç, Yünlüce, Çağlar,
Yenikapı, İkitepe, Doğankuş, Acıpayam, Yedigöze, Bahçekapı, Kuyulu,
Gözebaşı, Kavaktepe, Ürünveren, Ballıca, Tadım, Tohumlu, Yalnız, Sarıyakup,
Altınçevre, Güntaşı, Karşıbağ köyleri olarak toplam 28 köyde 38.000 hektar
(380.000 dekar) alan uygulama alanı olarak ilan edilmiştir. Bu alanın 26500
hektar (265.000 dekar) kısmında arazi toplulaştırma faaliyetleri yapılacaktır.
• 03.05.2013 tarihinde de sözleşme imzalanmış olup işe başlanmıştır. 760
Takvim günü sürede toplulaştırma işleminin tamamlanması hedeflenmektedir.
İHALE BEDELİ
:18.401.074 TL
İŞ TESLİM TARİHİ : 10.05.2013
İŞ BİTİM TARİHİ
: 09.06.2015
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları :
• Elazığ İli Kovancılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bayramyazı, Çiftlik, Demirci,
Durmuşlar, Karasungur, Nişankaya, Soğukpınar köyleri olarak toplam 7
köy ile
Karakoçan ilçesi sınırları içerisinde bulunan İsabey, Köryusuf, Kuşçu, Kümbet, Mahmutlu,
Maksutali, Mirahmet, Nişankaya, Soğukpınar, Tatar, Yukarı Ovacık, Yüzev, Akbulak,
Akyokuş, Alayağmur, Aşağı Mirahmet, Aşağı Ovacık, Başyurt, Cumhuriyet köyleri olarak
toplam 19 köy ile birlikte Kanatlı toplulaştırma bölgesinde toplam 24,150 hektar (241.500
dekar) alan uygulama alanı olarak ilan edilmiştir. 14.250 hektar (142.500 dekar) kısmında
arazi toplulaştırma faaliyetleri yapılacaktır.
•07.01.2013 tarihinde de bu firma ile sözleşme imzalanmış olup işe başlanmıştır. 760
takvim günü sürede toplulaştırma işleminin tamamlanması hedeflenmektedir.
İHALE BEDELİ
İŞ TESLİM TARİHİ
İŞ BİTİM TARİHİ
:6.734.834 TL
:16.01.2013
:14.02.2015
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Hayvan
içme
suyu
göletleri
yapılması
amacıyla
hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve su sıkıntısı çekilen
Karakoçan İlçesinde Elazığ İl Özel İdaresi ile birlikte 7 adet
proje hazırlanarak DAP İdaresine sunulmuştur.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
UYGULAMALARI
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Uygulamaları Gereğince 2013 Yılı İçerisinde
Müdürlüğümüze;
Farklı sektörlerden Tarım Dışı Kullanım için
68 Adet
Entegre Olmayan Tarımsal Yapı Faaliyetleri için
29 Adet
Cins Tashihi İşlemleri için
30 Adet
Müracaat sonuçlandırılmıştır.
TARIMSAL AMAÇLI ELEKTRİK ABONELİĞİ MÜRACAATLARI
Artezyen/Sondaj
Keson Kuyu
Baraj, Havuz, Akarsu vb.
SONUÇLANAN TOPLAM
Müracaat Sayısı
(Adet)
173
16
9
198
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İl Özel İdaresi Destekli 2013 Yılı Çalışma ve
Parasal Gerçekleşmeleri
Konu
Harcama Miktarı
(TL)
Kırtasiye Alımları
13.534
6 Adet Hafif Ticari Hizmet Aracı Alımı
205.738
Toplam
219.272
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
DESTEKLEMELER
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ (2013 YILI) (225 TL/BAŞ)
YILI
ÜRETİCİ SAYISI
SIĞIR SAYISI
TOPLAM DESTEKLEME(TL)
2013
909
6.198
1.642.950
SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI DESTEKLEMESİ (2013 YILI) (75 TL/BAŞ)
DESTEKLENEN HAYVAN SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI(TL)
2.912
218.470
396
29.545
* 01 Temmuz 2014 tarihinden sonra 2. ödeme yapılacaktır.
BESİLİK SIĞIR DESTEKLEMESİ (2014 YILI) (200 TL./BAŞ)
DESTEKLENEN HAYVAN SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI(TL)
8821
1.761.097
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
YILI
2011
2012
2013
YILI
2012
2013
ANAÇ KOYUN -KEÇİ DESTEKLEMESİ
(20 TL./BAŞ)
ÜRETİCİ SAYISI
HAYVAN SAYISI
TOPLAM DESTEKLEME
1.027
244.255
3.663.825
1.155
232.102
4.177.836
1.295
227.142
4.542.540
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI DESTEKLEMESİ
(TABAN SÜRÜ: 35 TL/BAŞ, DOĞAN YAVRU: 20 TL./BAŞ)
TABAN SÜRÜ
DOĞAN YAVRU
TOPLAM DESTEKLEME
HAYVAN SAYISI
HAYVAN SAYISI
12.600
360.000
48.141
22.391
1.401.745
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
DAP KAPSAMINDA YAPILAN SÜT SIĞIRCILIĞI DESTEKLEMESİ (2012-2013)
DESTEKLEME TÜRÜ
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
GEBE DÜVE DESTEĞİ (Hibe Oranı %40)
İNŞAAT DESTEĞİ
(Hibe Oranı %30)
SABİT SÜT SAĞIM ÜNİTESİ VE SOĞUTUCU TANK (Hibe Oranı %40)
TOPLAM
2.660.448
1.710.936
629.966
5.001.350
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
HASTALIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ (2014 YILI)
TÜBERKÜLOZ
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hay. Sayısı
81
231
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL.)
650.773,83
BRUSELLOZ
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hay. Sayısı
6
8
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL.)
26.572,48
KUDUZ
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hay. Sayısı
3
3
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL.)
5.866,66
ANAFLAKTİK ŞOK
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hay. Sayısı
4
4
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL.)
13.700,00
LUMPY SKİN DİSEASE
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hay. Sayısı
1
1
Ödenen Tazminat Miktarı
2.228
(TL.)
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SÜT DESTEKLEMESİ
(Soğutulmuş: 8 Kr./lt. – Normal: 4 Kr./lt.)
YILI
2009
2010
2011
2012
2013
FATURA ADEDİ
821
1310
998
1117
1350
SÜT MİKTARI
TOPLAM DESTEKLEME
(Litre)
(TL)
1.763.191
70.569
3.357.718
134.308
4.925.883
312.406
6.397.818
314.814
4.540.161
271.971
AKTİF KOLONİ DESTEKLEMESİ
(8 TL./ADET)
YILI
2009
2010
2011
2012
2013
ÇİFTÇİ SAYISI
256
298
335
410
495
KOLONİ SAYISI
29.832
33.416
39.157
43.072
50.315
DESTEKLEME
MİKTARI(TL)
178.992
200.496
274.099
344.576
402.520
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMESİ
(Alabalık : 85 Kr./kg.)
DESTEKLEME TÜRÜ
PORSİYONLUK ALABALIK
YAVRU BALIK
TOPLAM
DESTEKLEME MİKTARI(TL)
8.798.133,11
(Yavru balık desteklemesi kaldırılmıştır) 0
8.798.133,11
YILLARA GÖRE SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ
YILI
BALIĞIN CİNSİ
DESTEKLEME MİKTARI(TL)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
TOPLAM
97.000
254.000
971.290
1.735.317
3.676.729
4.774.425
8.021.043
14.467.100
7.676.944
8.798.133,11
50.471.981,11
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
YEM BİTKİSİ DESTEKLEMELERİ*
Fiğ-Mürdümük-Burçak
(2011/2012-30 TL/Dekar)
(2013-35 TL Dekar)
Yonca
(2011/2012-130 TL/Dekar)
(2013-50 TL Dekar 4 Yıl)
Korunga
(2011/2012-90TL/Dekar)
(2013-40 TL Dekar 3 Yıl)
Silajlık mısır
(2011/2012-55 TL/Dekar)
(2013-75 TL Dekar)
Yılı
Çiftçi
Sayısı
(Adet)
2010
2.302
70.977
2.129.333
747
93.375
183
14.640
4.233
211.650
2011
2.312
63.535
1.906.074
896
116.471
608
54.744
6.750
365.132
2012
2.027
49.445
1.483.375
1.021
132.744
95
8.622
9.965
547.304
2013
2.072
34.825
1.218.890
730
36.103
17
688
12.215
899.673
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destekleme
Miktarı
(TL)
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destek.
Miktarı
(TL)
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destek.
Miktarı
(TL)
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destekleme
Miktarı
(TL)
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
MAZOT-KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEMELERİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
(Adet)
2010
19.263
1.192.022
8.836.894
2011
18.247
1.153.922
9.733.758
2012
17.188
1.111.552
9.908.927
2013
15.674
1.056.625
10.139.808
Destekleme Alanı
(Dekar)
Destekleme Miktarı
(TL)
* 2014 Yılı Ocak ayında yayınlanan tebliğle müracaat edemeyenler için 21.03.2014 tarihine
kadar Mazot-Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi için ek müracaat süresi verilmiştir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SERTİFİKALI TOHUMLUK DESTEKLEMESİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
Toplam Destek Miktarı (TL)
2011
375
141.872
2012
405
168.826
2013
366
188.602
SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMESİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
Toplam Destek Miktarı (TL)
2011
134
443.821
2012
54
165.938
2013
51
150.383
Sertifikalı Tohum Desteklemesi ve Sertifikalı Fidan Desteklemesinde dekara verilen destekleme miktarları ürün
gruplarına göre farklılıklar göstermektedir.
HUBUBAT-BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
Toplam Destek Miktarı (TL)
2011
2.474
3.394.737
2012
1435
2.147.758
2013
1542
2.103.090
Fark Desteği ödemeleri ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçilerden müracaat süresi içerisinde fatura/müstahsil makbuzlarını ve
Ticaret Borsası alım/satım belgesini ibraz eden belge kontrolü yapıldıktan sonra müracaatı kabul edilen çiftçilere 0.05
TL/Kg destekleme ödemesi yapılır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
MAKİNE EKİPMAN TOPLAMI (25 Bin TL Hibe )
Yıllar
Proje Sayısı
Toplam Maliyeti
3.ETAP
2007
23
1.416.518
4.ETAP
2008
58
981.957
5.ETAP
2009
340
2.467.874
6.ETAP
2010
252
1.559.740
7. ETAP
2011
511
4.169.572
8.ETAP
2012
215
1.305.041
9. ETAP
2013
468
3.082.250,39
10. ETAP
2014
350
3.930.271,12
TOPLAM
2.217
18.913.223,51
EKONOMİK YATIRIMLAR TOPLAMI (400 Bin TL Hibe)
TOPLAM
422.660
483.478
1.122.762
779.870
2.084.786
626.769
1.464.237,88
1.866.657,81
8.848.607,34
UYGULAMA
ETAPLARI
UYGULAMA
YILI
ONAYLANAN
PROJE SAYISI
GERÇEKLEŞEN
PROJE SAYISI
II. ETAP
2006
10
8
2.700.934,00
1.324.306,00
16
8
10
9
6
6
65
6
7
8
6
2
3
40
1.939.845,00
3.918.022,00
4.797.269,00
3.676.943,00
1.175.805,26
3.202.976,00
21.411.794,26
956.977,00
1.723.836,59
1.846.214,09
1.735.251,50
587.902,63
795.690
8.970.177,81
III. ETAP
2007
IV. ETAP
2008
V. ETAP
2009-2010
VI. ETAP
2011-2012
VII. ETAP
2012-2013
VIII. ETAP
2013-2014
TOPLAM
PROJE TOPLAM
TUTARI (TL)
ÖDENEN HİBE
TUTARI (TL)
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI
Buğdayda Çeşit Demonstrasyonu
Arpada Çeşit Demonstrasyonu
Bağlarda Yüksek Terbiye Sisteminin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Arıların Bakımı ve Beslenmesi Demonstrasyonu
Mısır Silajı Yapımının Öğretilmesi Demonstrasyonu
Salçalık Domates Yetiştiriciliğinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Elmada Budama Tekniğinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Şeftalide Budama Tekniğinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Bahçe Tesisinin Öğretilmesi(Sert Çekirdekli, Sert Kabuklu, Yumuşak
Çekirdekli Meyveler) Demonstrasyonu
GENEL TOPLAM
DEMONSTRASYON SAYISI
5 adet
5 adet
3 adet
5 adet
2 adet
2 adet
6 adet
4 adet
8 adet
40
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI YAYIM FAALİYETLERİ
Toplantı Sayısı
Çiftçi Sayısı
Sirküler Mektup
Broşür
Liflet
Afiş
347
3916
3998
260
100
-
2013 YILI ÇİFTÇİ KURSLARI
Kurs Konusu
Kurs Sayısı
Katılan Çiftçi Sayısı
Dağıtılan Sirküler Mektup
Biçer Döver Operatör
Yetiştirme Kursu
2
20
20
Arı Yetiştiriciliği Kursu
9
346
346
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2011 - 2012 -2013 YILINDA YAPILAN TARIMSAL DESTEKLEMELER
PROJE ADI
Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımları
Kırsal Kalkınma Alet-Makine Yatırımları
Su Ürünleri Desteklemeleri
Süt Desteklemeleri
DESTEKLEME MİKTARI
2011 (TL)
2012 (TL)
2013 (TL)
2014 (TL)
587.902
795.690
626.769
1.464.237
1.866.657
14.467.100
7.676.944
7.500.000
8.798.133
312.406
314.814
269.171
271.971
Proje Kabulü
1.735.251
2.084.786
Halk Elinde Hayvan Islahı Desteklemesi
360.000
1.181.785
1.401.745
Buzağı Desteklemeleri
181.350
282.300
Arılı Kovan Desteklemeleri
274.099
344.576
402.520
-
Mazot-Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi
9.733.758
9.908.927
10.105.714
10.139.808
Yem Bitkileri Desteklemeleri
2.442.421
2.172.045
2.152.354
2.155.354
Sertifikalık Tohumluk Desteklemesi
141.872
168.826
188.602
188.602
Sertifikalık Fidan Desteklemesi
443.821
165.938
50.213
150.383
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemesi
1.237
-
Organik Tarım Desteklemesi
1.057
28.078
Hayvan Hastalıkları Tazminatına Verilen Destekler ( Brusella, kuduz,
Tüberküloz, Anaflaktik Şok)
286.586
218.470
29.545
2.782.710
2.275.905
699.139
Anaç Sığır Desteklemeleri
1.286.075
1.805.147
1.642.950
-
Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri
3.663.825
4.177.836
4.542.540
-
DAP Süt Sığırcılığı Desteklemeleri
4.503.764
4.519.438
497.586
5.001.350
Besi Sığırcılığı Desteklemeleri
2.103.081
3.421.200
6.435.976
1.761.097
Hububat ve baklagil fark desteği
3.394.737
2.147.758
1.711.381
2.103.090
Yapılan Toplam Desteklemeler
45.319.681
42.610.479
41.229.600
35.627.832
2011 – 2012 – 2013 ve 2014 Yıllarında Yapılan Toplam Desteklemeler
164.787.592
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
1-İlimizin üç tarafının sularla çevrili olmasına rağmen mevcutta sulanabilir
arazilerin az olması,
2-İlimizde sulaması yapılan arazilerin pompaj kaynaklı ve sulama ağının açık
kanalet tipte olması nedeniyle su kullanım maliyetlerinin yüksek olması,
3-Mevcut Tarım arazilerinin küçük parseller halinde olması
4-İlimizde tarıma dayalı sanayinin yeterli düzeyde olmaması bu konuda
gelişmeye yönelik adımların ise yeterli düzeyde olmaması,
5-Hayvancılık işletmelerinin büyük çoğunluğunun 1-5 baş kapasiteli aile tipi
işletmeler olması.
6-Tarıma ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesinin yetersizliği.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ’da Tarımsal Üretimin Arttırılıp Geliştirilmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler
1-Bölgeye Yatırım İçin Özel Sektör Özendirilmeli.
2-Meyve-sebze Üretim Potansiyeli Yüksek Olan Bölgede Dondurulmuş Gıda,
Meyve Suyu ve Yöresel ürünlerle ilgili Fabrikalar Kurulmalı.
3-Çiftçi-Tüccar-Sanayici İşbirliği Geliştirilmelidir (Sözleşmeli Çiftçi Modeli) .
4-Çiftçilerin meslek kuruluşu olan Ziraat Odasının Çiftçi Eğitim ve Yayım
hizmetinde görev alması sağlanmalı,Üretici birlikleri çiftçinin sorunlarına
çözüm üretici yapıda olmalıdır.
5-Ziraat Mühendisleri Odası,Veteriner Hekimler Odası, Ziraat Odası gibi sivil
toplum örgütleri aktif olmalı, üreticilere proje üretmelidir.
6-Hayvancılıkta hedeflenen verimliliğin ve karlılığın elde edilebilmesi için,aile
tipi işletmecilikten büyük ölçekli modern hayvancılık işletmelerine dönüşün
sağlanması gerekmektedir.
7- Tarım ve hayvancılığa dayalı yeni organize sanayi bölgesinin oluşturulması.
ARZ EDERİM.
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
elazig.tarim.gov.tr
ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

similar documents