KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?

Report
1
SUNUM AKIŞI
 Giriş
-Geri Dönüşüm Nedir?
- Geri Dönüşümün Önemi
- Atık Kategorileri
 Metal Geri Dönüşümü
 Kağıt Geri Dönüşümü
 Akü Geri Dönüşümü
 Yağ Geri Dönüşümü
Sonuç
2
GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?
• Ambalaj atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi
•
Belediyeler tarafından toplanması
• Ayırma tesislerinde cinslerine göre sınıflandırılması
GERİ KAZANIM
• Geri kazanılan atıklar
• Geri Dönüşüm İşletmeleri
3
GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ
Doğal kaynaklarımız korunur.
Enerji tasarrufu sağlanır.
Atık miktarı azalır.
Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım anlamına
gelmektedir.
Çevre kirliliği potansiyeli düşer.
Doğaya bırakılan bir kağıt mendil 3 ayda, bir elma çöpü 6 ayda,
kola kutusu 10 yılda, cam şişe 4000 yılda yok olabilir.
4
ATIK KATEGORİLERİ
Plastik
Yağ
Metal
Kağıt
Cam
Akü&Pil
Lastik
Elektronik Atıklar
Tekstil
5
METAL GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?
Çeşitli
Ürünler
Şeklinde
İşleme
Geri
Kazanım
Tesisine
Taşıma
Mıknatısla
Ayırma
Presleme
Eriyik Haline
Getirme
Presleme
Parçalama/Ufalama
6
Kağıt Atıklar ve Geri Dönüşümünün Önemi
Kağıt atık
herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu
tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton
ve mukavvalara denilmektedir.
•
•
•
•
Gazeteler, dergiler
Broşürler, kataloglar, telefon rehberleri
Bilgisayar kağıtları, yazı kağıtları
Karton, mukavva, ambalaj kağıdı
AYRICA;
•
•
•
•
Kâğıt fabrikalarından çıkan kopuk kâğıtlar
Dönüşüm sırasında çıkan kırpıntı kâğıtlar
Gazete basan matbaalardan çıkan hatalı gazete baskıları
Baskı fazlası gazete kâğıtları
7
! Her türlü kağıt atık geri dönüşümde kullanılamayabilir.
BUNLAR;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaplamalı kağıtlar
Kısmen gümüşlü kağıtla kaplı olan kağıtlar (çikolata kağıdı)
Yağ ve su geçirmez kağıtlar
Kirlenmiş kağıtlar (yiyecek bulaşmış, hijyenik kağıt)
Karbon kağıdı
Eski duvar kağıtları
Plastik veya alüminyum ile kaplanmış kağıtlar
Plastik emdirilmiş paket zarfları , yollama çantaları
Tüm diğer özel kağıtlar (filtre kağıtları, yapıştırma bantları )
8
Kağıt atıkların geri
dönüşümü neden
önemlidir?
Kağıt ve türevlerinin üretiminde
kullanılan madde selülozdur.
1.Selüloz çok pahalı bir
maddedir.
2.Ülkemiz selüloz ihtiyacının
büyük bir kısmını dış ülkelerden
satın alarak karşılamaktadır.
9
-Bugün dünyada, her yıl 16 milyon hektar orman
alanı yitirilmektedir.
-Bir ton kağıdın geri kazanımı; selüloz-kağıt ithalatı
nedeniyle 700-1000 doların ülkemizde kalması
anlamına gelmektedir.
-Yalnızca İstanbul’da bir yılda tüketilen 450.000 ton
kağıt geri kazanılsa, Türkiye’de yılda 38 km2 ağaçlık
alan korunabilir.
-Avrupa’da atık kağıt, tüm kağıt üretiminin %65′ini
karşılamaktadır.
-%100 geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş bir ton
kağıt, 400kws enerji, yaklaşık 26,5m3 su tasarruf
edilmesi demektir.
-Bir ton atık kağıdın yeniden değerlendirilmesi 17
ağacın kurtarılması demektir.
10
KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?
Geri dönüşüm kutularında ayrı ayrı biriktirdiğimiz kağıt ve karton
ambalajlarımız geri dönüşüm tesislerine ulaştıklarında ilk önce
balyalar haline getirilir.
Daha sonra bu balyalar halindeki kağıtlar öğütücülere
atılır, orada kırpılır ve boyutları küçültülür.
11
KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?
Küçülen kağıt parçacıkları eleme işleminden sonra
hamurlaştırma işlemine tabi tutulur.
Kağıt hamuru oluştuktan sonra sisteme çeşitli beyazlatıcı
kimyasallar eklenir ve kağıtların üzerlerindeki
mürekkeplerinden arındırılmaları sağlanır.
12
KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?
İstenilen renge getirilen kağıt hamuru saflaştırma
işleminden sonra şekillendirme,kurutma,kesme gibi fiziksel
işlemlerden geçirilir ve yepyeni kağıtlar üretilir.
13
KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR?
14
TÜRKİYE VE KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Türkiye'de kullanılan atık kağıt miktarına baktığımızda ise, ton/yıl olarak;
2005
2006
2007
2008
%40
%40
%39
%43
Atık kağıt tüketimimizin genel olarak arttığını görmekteyiz.
Üretilen kağıt-karton'un bir kısmının geri kazanılması mümkün
olmadığı göz önüne alınırsa 2/3' lük geri dönüş oranı (%65) en
yüksek verim olarak kabul edilmelidir.
Genellikle %50-65 oranı oldukça iyi bir değerlendirme
sayılmaktadır.
Örnek olarak vermek gerekirse birçok Avrupa ülkesiyle
yarışabilecek düzeydeyiz.
15
KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE İLGİLİ UYARILAR
!Kağıt dönüşümüyle ilgili en önemli sorun bilgisizliktir.Toplumumuzda bir çok
insan kağıtları hala çöp olarak görmektedir.
!İkinci önemli mesele ise bilinçsizliktir.İnsanların kağıt atıkları ayırmayı bilmemesi;
Ciddi oranda israfa ve kağıt atık dönüşüm oranının düşmesine sebep olmaktadır.
“Kağıt ve karton ambalajlar,geri kazanılabilir atıklarımız içerisinde en
fazla paya sahip olan kısımdır.”
16
AKÜ TANIMI VE İŞLEVİ
AKÜMÜLATÖR NEDİR?
Ulaşım araçları, sanayi alanı, madencilik vb. alanlarında
kullanılan yüzlerce çeşitte ve markada akü bulunmaktadır.
17
AKÜ GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE ÇEVRE
Dünya kurşun pazarındaki oranı 1970’li yıllarda
%28 oranında iken, 2000’li yıllarda %73’e arttı.
Kurşun asit akünün geri kazanım miktarı 1960’da 106 ton
iken 1999 yılında 3*106 tondur.
1990’ların sonlarında atık kurşun-asit akülerin geri kazanımı
da %95-97 oranında
18
AKÜ GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE ÇEVRE
Atık akülerin içerdikleri bileşenlerin, çevreye ve insan sağlığına olumsuz
etkiler bulunmaktadır.
Akülerin içerdikleri kurşun, sülfürik asit ve polipropilen akülerin zararlı
bileşenleridir.
19
GERİ DÖNÜŞÜMÜ



Kurşun-asit bataryalar (aküler) gelişi güzel olarak
bertaraf edilmemelidir.
Evsel çöplere kesinlikle atılmamalıdır.
Bataryalar üzerindeki uyarılara dikkat edilmelidir.
20
GERİ DÖNÜŞÜM AŞAMALARI
1. Toplama
2. Ayrıştırma
3. Geri Dönüşüm
a. Plastiğin Geri Dönüşümü
b. Asidin Geri Dönüşümü
c. Kurşunun Geri Dönüşümü
21
AKÜLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE GELİŞEN
TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ
 Üretimin ekonomik karşılığının sağlanması
 Etkin hurda toplama sisteminin oluşturulması
 Çevre açısından uygun ve elverişli geri
kazanım yöntemi
 Uygun çevresel düzenlemelerin oluşturulması
22
YAĞ NEDİR?
Oda sıcaklığında yüksek miktarda karbon ve hidrojen
içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca
karışabilen maddelerdir.
23
YAĞ ATIKLARININ ZARARLARI
Ekotoksik özelliğe sahiptir ve bulunduğu ortamdaki canlılara
zarar verir.
Suyu kirletir(1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu
kirletebilir).
Küçük fırınlarda yakılması, içindeki ağır metal ve klor
bileşimlerini havaya salarak hava kirliliğine neden olur.
24
YAĞIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ NASIL YAPILIR?
Atık yağlar rafinasyon ve rejenerasyon yolu ile geri kazanılabilir.
Rejenerasyon : Bu işlem ile
atık yağlardan her türlü kirletici,
oksidan ürünleri, partiküller
giderilerek ulusal veya uluslar
arası standart ve şartnameler ile
kullanım amacına uygun orijinal
yağ elde edilir.
Rafinasyon : Atık yağ 150
derecede ısıtılır ve filtrasyondan
geçirilir. Sonrasında ise yağ
içindeki kirletici maddelerin
giderilmesi amacı ile sulfirik asit
ile karıştırılır.
25
ATIK YAĞLARIN İLAVE YAKIT OLARAK KULLANILDIĞI YERLER
Çimento Fabrikalarında
Alçı Fabrikalarında
Kireç Fabrikalarında
Kil kurutma fırınlarında
Demir-Çelik yüksek fırınlarında
Enerji Santrallerinde
26
TÜRKİYE’DE YILLIK BAZDA MADENİ YAĞ ÜRETİMİ VE OLUŞAN
YAĞ MİKTARLARI
Toplam Madeni Yağ Üretimi : 500.000 Ton/Yıl
Motor Yağı Üretimi
: 270.000 Ton/Yıl
Endüstriyel Yağ Üretimi
: 230.000 Ton/Yıl
Tahmini Atık Yağ Üretimi
: 250.000 Ton /Yıl
Toplanan Atık Yağ Miktarı : 10-15. 000 Ton /Yıl
Kayıp / Yasa Dışı İmha
: 230.000Ton/Yıl(230.000Ton’dan Fazla)
27
TESİSLER
Türkiye’de bitkisel ve hayvansal yağ atıklarının geri
dönüşümünü sağlayan firmalar.
ALBİYOBİR-Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği
Engin Geri Kazanım Tesisleri Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti
KOLZA Biyodizel A.Ş
B.T.S. ELEKTRİK
28
SONUÇ
Geri dönüşüm ne kadar başarılı
gerçekleşirse;
 Enerji tasarrufu yapılmış olur,
Çevre kirliliği azalır,
Ekolojik denge korunur,
Hammadde tüketimi azaltılmış olur,
Ekonomi kalkınır.
bir
şekilde
“Gelecek nesillere yaşanabilecek bir
dünya bırakılır.”
29
KAYNAKÇA
[1] http://www.cevko.org.tr
[2] http://www.ambalaj.org.tr/cevre
[3] http://www.cevdosan.com/HTML/geri_donusum.html
[4] http://www.slideshare.net/melosel/kat-atklar-geri-kazanm
[5]http://www.kagitpil.com/2110-atik-kagit-nedir-atik-kagitkullanimi.html#axzz1mpJGrf9e
[6] http://www.geridonusum.org/haberler/turkiye-ve-dunyada-kagit-karton-geridonusumu.html
[7] http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/doc125.htm
[8] www.cevreorman.gov.tr
[9] www.emniyetli.com
[10] www.batteryrecycling.com
[11] www.cevreonline.com
[12] http://www.albiyobir.org.tr/aby_b.htm
[13] http://www.geridonusum.org/geri-donusum-rehberi/yag.html
[14] www.atikbitkiselyag.com/icerikler/cevre03.htm
30
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…
31

similar documents