Nüfus

Report
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Ülke adı: Geleneksel uzun şekil: Kıbrıs Cumhuriyeti
Bilinen resmi kısa adı: Kıbrıs
Coğrafi Konumu: Kıbrıs Adası, İtalya'ya bağlı Sardinya ve Sicilya adalarından sonra
Akdeniz'in en büyük üçüncü adasıdır. Akdeniz'in kuzeydoğusunda yer alır. Kuzeyinde 65 km
mesafe ile Türkiye, doğusunda Suriye, İsrail, Lübnan, güneyinde Mısır; kuzey batısında ise,
Yunanistan yer almaktadır.
Yüz ölçümü: Yüzölçümü yaklaşık 9.251 km²'dir. Bunun 3.355 km²'lik bölümü de
facto olarak kurulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yönetimindedir
Yönetim Şekli: Cumhuriyet
Nüfus: 1.138.071 (Temmuz 2012 tahmini)
Dinler: Rum Ortodoks% 78, Müslüman% 18, diğer% 4 (Maronit ve Apostolik Ermeni
içerir)
Diller: Yunanca (resmi), Türkçe (resmi), İngilizce
Önemli şehirleri: Limasol Larnaka Lefkoşa
 Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963)
 15 Temmuz 1974 tarihinde, Yunan askeri cuntası altında Dimitrios
Ioannides ile adayı birleştirmeye yönelik, Kıbrıs'ta bir darbe
gerçekleştirilmiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti, gerçekleştirilen darbe nedeniyle Zürih ve Londra
Antlaşması'nın IV. maddesine istinaden gerçekleştirdiğini
savunarak Kıbrıs Harekâtı'na girişti.
 Uluslararası baskılar sonucunda ateşkes ilan edildi ve adanın %37'si
Türkler'in kontrolüne geçti
 1983 tarihinde Kıbrıslı Türkler tek taraflı olarak sadece Türkiye
tarafından tanınan bağımsızlıklarını ilan ettiler.
 De facto olarak kuzey ve güney olarak iki ayrı parçaya bölünmesine
rağmen de jure olarak cumhuriyet tüm adanın hakimidir.
 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal bir demokrasi üzerine kurulu
yapısı ekonomik bakımdan refah bir durumda ve iyi bir alt yapısı
vardır.
 Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından Birleşmiş
Milletler'in bir parçası ve adanın tek meşru yönetimi kabul
edilir. Sadece Türkiye tarafından tanınan adanın kuzeyi Türkiye'nin
yardımları ile varlığını sürdürmektedir.
 Son birleşme girişimi 2004 tarihindeki Annan Planı ile oldu. 24 Nisan
2004 tarihinde yapılan referandumda Kıbrıs Türklerinin destek oyuna
rağmen Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedildi.
 Ada, yapı ve yeryüzü şekilleri ile Anadolu yarımadasının Toros sistemi
içinde kabul edilmektedir. Anadolu'ya bağlı olan adanın temeli
batıda ve güneyde 2000 metreden daha derin denizaltı çukurlarıyla
çevrilmektedir.
 Adanın en yüksek noktası, 1.951 metre yükseklikteki Olimpos
Dağıdır.
 Adanın en uzun nehri, Pedieos Nehridir.
 Kullanım arazi tarıma uygun topraklar: 10.81% daimi
ekinler: 4.32% diğer: 84.87% (2005)
 Doğal kaynakları: Bakır, pirit, asbest, alçı, kereste, tuz, mermer, kil
toprak pigment
İklimi ise;
 Ada, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve
kurak, kışları ise ılık ve az yağışlı geçer.
 Trodos Dağları kışın kar tutabilmektedir.
 Ayrıca, Kıbrıs Adası coğrafi konumu nedeni ile Afrika ve Avrupa kıtaları
arasında kuş türlerinin konaklama ve geçiş noktasıdır. Adada bulunan
yaklaşık 350 tür hayvandan 7'si endemiktir
 Nüfus: 1.138.071 (Temmuz 2012 tahmini)
 Yaş yapısı: 0-14 yaş: % 15.9 15-24 yaş: % 16.1 25-54 yaş: 46.8% 5564 yaş: % 10.5 65 yaş ve üzeri: % 10.7 (2012 tahmini)
 Nüfus artış oranı: 1.571% (2012 tahmini)
 Kentleşme: Kentsel nüfus: toplam nüfusun 70% (2010
 Okuryazarlık: toplam nüfus: % 97.6 (2001 nüfus sayımı)
 Nüfusun etnik dağılımı: Yunan% 77, Türk% 18, diğer% 5 (2001)
Kıbrıs Etnografı haritası 1960
 Turizm, finansal hizmetler ve gayrimenkul en önemli
sektörlerdir. Geçtiğimiz on yıl içinde Düzensiz büyüme oranları turizmi,
bölge ve Batı Avrupa'da ekonomik koşullar, siyasi istikrarsızlık ile
dalgalanma yaşanmaktadır.
 2012 yılında% 2,3. Yunan mali kriz ve euro bölgesi borç krizi gibi erken
2011 yılında Kıbrıs finans sektöründe ortaya ciddi sorunlar
derinleşti. Kıbrıs borçlanma maliyetleri nedeniyle Yunan borç onun
maruz devamlı olarak artmıştır.
 Kıbrıs Rum Hükümeti 2004 AB, 2008 de ise Euro kullanmaya başladı.
 İşsizlik oranı: % 8 (2012 verileri)
 Sanayi: Turizm, gıda ve içecek işleme, çimento ve alçı üretimi, gemi
onarım ve yenileme, tekstil, hafif kimyasallar, metal ürünleri, ahşap,
kağıt, taş ve kil ürünleri
 Tarım - ürünler: narenciye, sebze, arpa, üzüm, zeytin, sebze, kümes
hayvanları, domuz, kuzu, süt, peynir
 Bugünkü sorunları: su kaynakları sorunları, Kıbrıs sorunu,
kanalizasyon ve endüstriyel atıklardan su kirliliği, kıyı bozulması,
yaban hayatı yaşam alanlarının kaybı

similar documents