Szkolnictwo Specjalne 2011

Report
Szkolnictwo Specjalne 2010/11
Nazwa Ośrodka
Typy szkół w Ośrodku
Ośrodki oferują m. in.:
Dyrektor
SOSW nr 1
w Płocku
szkoła podstawowa, gimnazjum
(internat)
Grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim
Bogusław Kaczkowski
SOSW nr 2
w Płocku
szkoła przysposabiająca do zawodu,
zasadnicza szkoła zawodowa
(internat)
Szeroka gama zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz
samochodowy, krawiec, fryzjer, piekarz, introligator, stolarz, kucharz
małej gastronomii, ogrodnik
Robert Kowalski
ZSOS nr 7
w Płocku
szkoła podstawowa, gimnazjum
Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Sylwia Kaczkowska
SOSW w Gostyninie
szkoła podstawowa, gimnazjum
(internat)
Arkadiusz Górski
DOGOTERAPIA
SOSW w Sierpcu
szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła przysposabiająca do zawodu,
zasadnicza szkoła zawodowa
(internat)
Ośrodek zapewnia praktyki w zawodach: kucharz małej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych,` krawiec.
Włodzimierz Szadkowski
ZSS w Goślicach
szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła przysposabiająca do zawodu
- sale rehabilitacyjne
- sale terapii zajęciowej: pracownia gliny, pracownia terapii kuchennej,
pracownia hafciarsko-zabawkarska
- sala Doświadczania Świata
- mini Zoo z lamami, miniaturowymi świnkami, kozami i innymi małymi
zwierzętami
- zajęcia z hipoterapii
Beata Jakubowska
ZSS
w Mocarzewie
szkoła podstawowa, gimnazjum
(internat)
Bogactwo imprez integracyjnych z udziałem rodziców i lokalnego
środowiska, w tym w szczególności coroczne Jasełka Bożonarodzeniowe
połączone z uroczystą Wigilią oraz Festiwal Kolęd i Pastorałek
s. Bernadetta Pogorzelska
Udział szkół w konkursach, zawodach…
Uczestnictwo
w konkursach,
zawodach
SOSW
nr 1 w
Płocku
SOSW
nr 2 w
Płocku
ZSOS
nr 7 w
Płocku
SOSW w
Gostyninie
SOSW w
Sierpcu
ZSS w
Goślicach
ZSS w
Mocarzewie
Miejsko-gminne
5
5
4
3
4
3
0
Regionalne
5
2
0
7
9
4
10
Wojewódzkie
3
2
0
1
0
1
0
Ogólnopolskie
3
6
1
0
2
1
3
Międzynarodowe
0
3
0
0
0
0
0
SOSW nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Płocku
Od 2009 r. Ośrodek organizuje Konkurs Poezji ks. Jana
Twardowskiego o zasięgu regionalnym
Jednym z ważniejszych osiągnięć jest:
II i III m. drużynowo uczniów Gimnazjum nr 7 na
Mistrzostwach Polski „Sprawni Razem w Pływaniu”
SOSW nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14
•
Ośrodek organizuje corocznie dla młodzieży szkół specjalnych woj. mazowieckiego i
ościennych:
 Turniej Tenisa Stołowego
 Turniej Halowej Piłki Nożnej
Osiągnięcia:
 I m. w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Człowiek – Ziemia – kosmos”
 wyróżnienie w XVI Międzynarodowy Konkurs plastyczny „Stroje i tańce folklorystyczne”
 I m. w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych o randze Mistrzostw Polski
ZSOS nr 7 w Płocku
ul. Kossobudzkiego 24
• Od 1996 r. Ośrodek organizuje teatralny
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
o zasięgu regionalnym
• Szczególnym osiągnięciem jest:
I miejsce grupy teatralnej „Bajkoludy”
w ramach Ogólnopolskiej Sceny
Prezentacji Artystycznych Realizacji "OSPAR 2011"
SOSW im. Jana Pawła II w Gostyninie
• Od 2001 r. Ośrodek organizuje Spartakiadę Lekkoatletyczną o zasięgu regionalnym
dla uczniów szkół specjalnych
ZNACZĄCE SUKCESY UCZNIOWIE OSIĄGAJĄ
W KONKURSACH PLASTYCZNYCH
(w rywalizacji z uczniami szkół masowych)
- I m. i wyróżnienie w konkursie „Ptaki mazowieckich pól, łąk i terenów podmokłych”
- III m. i wyróżnienie w konkursie „Mój las”
SOSW w Sierpcu
Od 2002 r. Ośrodek organizuje dla uczniów szkół specjalnych
Rejonowe Biegi Przełajowe
Tegoroczne osiągnięcia, to m. in.:
I miejsce zespołowo i I miejsce w kategorii solowej
w Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Gostyninie
„ Śpiew rodzi uśmiech”
Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach
• Od 2000 r. Ośrodek organizuje zabawy integracyjne
-muzyczno-ruchowe metodą dobrego startu Marty Bogdanowicz i z zastosowaniem
chusty KLANZA
Osiągnięciem jest, m. in.:
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Powódź,
pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”
Zespół Szkół Specjalnych
w Mocarzewie
• Od 2001 r. organizowany jest
Konkurs Kolęd i Pastorałek o zasięgu regionalnym
dla uczniów szkół specjalnych
Osiągnięcia uczniów, to m. in.:
I, II i III m. (indywidualnie) w biegu na 250 m
podczas Europejskich Biegów
Młodych Olimpijczyków w Bielicach

similar documents